`Brussel wil minimaal € 53 miljard voor Europese landbouw in 2023 - Olive Oil Times

Brussel wil ten minste € 53 miljard voor Europese landbouw in 2023

Door Paolo DeAndreis
17 juni 2022 14:16 UTC

Terwijl de economie, wereldwijde voedselzekerheidscrisis en de Europese energiecrisis de belangrijkste prioriteiten zijn van de meest recente begroting van de Europese Commissie, neemt ook duurzame landbouw een prominente plaats in.

Brussel heeft de 27 lidstaten van de Europese Unie gevraagd in te stemmen met een budget van € 186 miljard, waarvan bijna € 54 miljard de nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (CAP). Het nieuwe GLB zal ook iets meer dan € 1 miljard ontvangen van het Europees Fonds voor maritieme visserij en aquacultuur.

Volgens een verklaring van de commissie zal een relevant deel van de GLB-middelen worden gebruikt om de veerkracht van agrovoeding en visserij te versterken op een zeer uitdagend moment, gekenmerkt door verwachte wereldwijde voedseltekorten. Crisisbeheersing en duurzame landbouw zullen centraal staan ​​bij het versterken van deze weerbaarheid.

Zie ook:Europa's nieuwe duurzame landbouwbeleid zal voedingsmiddelen nog duurder maken, waarschuwen boeren

Aanzienlijke fondsen in de nieuwe begroting zullen ook worden besteed aan de bestrijding van klimaatverandering, "in lijn met de doelstelling om 30 procent van het meerjarenbudget en het Next Generation EU-herstelinstrument aan deze beleidsprioriteit te besteden.”

De EU-ontwerpbegroting omvat ook naar schatting 114 miljard euro aan subsidies onder de paraplu van de Next Generation EU.

"Next Generation EU helpt de EU te herstellen van de directe economische en sociale schade veroorzaakt door de coronapandemie en stelt ons in staat te reageren op huidige en toekomstige crises zoals de oorlog in Oekraïne”, schreef de commissie. "Het tijdelijke instrument helpt bij de opbouw van een post-Covid-19 EU die groener, digitaler, veerkrachtiger en beter geschikt is voor de huidige en toekomstige uitdagingen.”

Iets meer dan € 46 miljard van het budget voor 2023 gaat naar regionale ontwikkelings- en cohesieprojecten, die ook infrastructuur voor de groene transitie omvatten. De EU zal ook 14 miljard euro investeren in de ondersteuning van haar wereldwijde partners in een reeks ontwikkelingsprogramma's en humanitaire hulp.

Met bijna 14 miljard euro zal de Europese Unie onderzoeks- en innovatieprojecten binnen het programma Horizon Europa blijven financieren, waaronder projecten gericht op bio-economie, voedsel, natuurlijke hulpbronnen, landbouw en milieu.

De doelstellingen van het programma zijn het terugdringen van de aantasting van het milieu, het omkeren van de achteruitgang van de Europese biodiversiteit en een efficiënter beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Nog eens 5 miljard euro van het voorgestelde budget gaat naar Europese strategische investeringen, waaronder groene en digitale transitie en strategisch onderzoek en technologie.

Iets meer dan € 2 miljard gaat naar het milieu en klimaatactie, waaronder € 728 miljoen voor de LIFE Veerkracht programma, het onderzoeksinitiatief gericht op mitigatie en adaptatie van klimaatverandering.

Andere delen van het budget gaan naar: ruimte Onderzoek, EU-grensbescherming, steun voor migratie-uitgaven, defensie, steun voor de correcte ontwikkeling van de interne markt en gezondheid. Er zal ook een nieuw project worden gefinancierd om de veiligheid van satellietverbindingen in de EU te verbeteren.

Bij de presentatie van de nieuwe begroting, die door de EU-lidstaten moet worden goedgekeurd, heeft Brussel ook laten doorschemeren dat er mogelijk meer geld nodig is om te reageren op de kritieke gevolgen van de Russische invasie van Oekraïne.advertentie

Gerelateerde artikelen