`Cioloş onthult plan voor noodlijdende olijfoliesector Olive Oil Times

Cioloş onthult plan voor noodlijdende olijfoliesector

Jun. 19, 2012
Julie Butler

Laatste nieuws

Een nieuwe kwaliteit olijfolie is een van de veranderingen die zouden kunnen voortvloeien uit een actieplan voor de noodlijdende olijfoliesector in Europa.

Ook komen maatregelen aan de orde om de kwaliteit te bevorderen door betere fraudedetectie en -afschrikking, zoals strenger en frequenter testen; financiële prikkels om de versnippering tussen producenten te verminderen en zo hun onderhandelingspositie met grote winkelketens te vergroten; en het leiderschap van de Internationale Olijfolieraad (IOC) vergroten door landen toe te laten waar geen olijfolie wordt geproduceerd maar wel wordt geconsumeerd.

Europees commissaris voor Landbouw Dacian Cioloş schetste de actieplan aan ministers van de EU-producerende landen Cyprus, Frankrijk, Griekenland, Italië, Malta, Portugal, Slovenië en Spanje gisteren in Luxemburg, en zeiden dat hij hoopte dat er eind juli overeenstemming zou zijn bereikt over concrete veranderingen na feedback van de landen. Het plan is vandaag tijdens een bijeenkomst formeel gepresenteerd aan alle 27 lidstaten.

advertentie

De verhuizing komt er na maandenlang overleg met de sector en te midden van record lage producentenprijzen, dalende landbouwinkomens en een enorm overschot aan olijfolie dit seizoen. De EC heeft al ingegrepen met steun voor particuliere opslag drie keer in zeven maanden, maar de prijzen zijn niet veranderd.

Cioloş zei dat het plan bedoeld was om een ​​impuls te geven aan de sector, die, paradoxaal genoeg, te kampen had met structurele problemen met betrekking tot de verkoop van olijfolie, hoewel er "aanzienlijke potentiële consumptie in Europa en daarbuiten.”

Nieuwe classificatie

Een van de maatregelen die hij wil dat de landen overwegen, is een nieuwe classificatie, "een andere categorie om de specifieke eigenschappen van de verschillende oliën beter naar voren te laten komen.”

"Op dit moment hebben we olijfolie van eerste persing en olijfolie, maar olijfolie is een enorme categorie die mengsels van olijfolie en olie uit restanten van olijfolie omvat, dus ik denk dat daar ruimte voor verbetering is”, zei Cioloş.

Het plan heeft tot nu toe over het algemeen positieve reacties gekregen, hoewel sommigen in Spanje kritiek hebben geuit op het gebrek aan concrete voorstellen en maatregelen om onmiddellijke hulp te bieden.

Het document, uitgegeven in het Frans, is opgesplitst in zes secties met als thema's kwaliteitscontrole, herstructurering van de sector, de waardeketen, promotie, het IOC en concurrentie met niet-EU-producerende landen.

Kwaliteitscontrole

In een conceptversie van het plan verkregen door: Olive Oil Times, zegt de afdeling kwaliteitscontrole dat er hard moet worden opgetreden tegen deodorisatie, die wordt gebruikt om de detectie van inferieure oliën in illegale mengsels die als olijfolie van eerste persing worden doorgegeven, te voorkomen.

Er wordt ook verwezen naar een klimaat dat zich steeds meer ontwikkelt naarmate de landen die grote importeurs van olijfolie zijn, ook hun eigen productie verhogen en andere testmethoden gebruiken dan die welke worden erkend door de Codex Alimentarius of het IOC, en "met twijfelachtige resultaten, vooral met betrekking tot de organoleptische eigenschappen van de EU-export.”

Sommige leden van de industrie willen een aanscherping van de kwaliteits- en authenticiteitsparameters en verbeteringen aan de paneltestmethode, zegt het conceptdocument, maar dit moet grondig worden geanalyseerd om een ​​overtuigend argument voor het IOC te maken over de herziening van de olijfoliemarktstandaard.

Het document stelt ook voor het IOC te vragen zijn werk over de volgende vier zaken te bespoedigen:

  • een verlaging van het toegestane niveau van stigmastadiene, om de detectie van andere plantaardige oliën in olijfolie te verbeteren
  • een verlaging van de alkylesterlimiet, om meer ontgeurde oliën uit te sluiten
  • de definitieve vaststelling van de 'globale methode' voor de detectie van vreemde oliën in olijfolie
  • invoering van een methode om de hoeveelheid diglyceriden en triglyceriden in olijfolie te bepalen, om frauduleuze mengsels te bestrijden en de versheid te beoordelen

.

Andere veranderingen die zijn doorgevoerd zijn meer testen en het toepassen van sancties; het eisen van strikte naleving van de EG-regelgeving, zoals het rapporteren aan haar over geconstateerde onregelmatigheden en toegepaste sancties; en het aanmoedigen van alle EU-lidstaten om alleen niet-navulbare flessen toe te staan ​​voor olijfolie die in restaurants wordt geserveerd.

labeling

"Het probleem van het opnemen van een houdbaarheidsdatum moet verder worden onderzocht, aldus het concept. Eerst moet er een technische beoordeling plaatsvinden van veranderingen in de tijd in de fysisch-chemische parameters van olijfolie.

IOC

De overeenkomst van 2005 over de werking van het IOC loopt eind 2014 af. In het ontwerpplan wordt voorgesteld om met het IOC te overleggen over het verbreden van de reikwijdte van de volgende overeenkomst tot niet alleen olive oil proleerlanden, maar verbruikslanden, "daarmee het leiderschap van de organisatie versterken.”

"Voor de EU, IOC-normen zijn de maatstaf voor de internationale handel. Het is het beste om de organisatie te ondersteunen en om binnen dit forum discussies over kwaliteitsverbetering te stimuleren', staat er.

Concurrentie met niet-EU-producenten

Sinds de jaren negentig is er een aanzienlijke toename van de productie geweest buiten de historische bakermat van olijfolie, het Middellandse-Zeegebied, zegt het ontwerp.

In wat een verwijzing zou kunnen zijn naar landen als de Verenigde Staten en Australië, gaat het verder: "Sommige nieuwe producerende landen zijn ook grote verbruikers van EU-olie en hebben via hun olive oil productiesectoren, speelden een sleutelrol bij het ontstaan ​​van nieuwe kwaliteitsparameters die afwijken van die van het IOC en in plaats daarvan voldoen aan de eisen van hun eigen markten.”

"De EU moet zich blijven verzetten tegen elke afwijking van de Codex en tegen elke stap die zou kunnen werken als een technische handelsbelemmering" het zegt.

Onder andere maatregelen die op tafel liggen, zijn het toestaan ​​van producentenorganisaties om tijdelijk een bepaalde categorie olie af te nemen, zoals: lampante, van de markt te halen wanneer de prijzen laag zijn voor oliën van hogere kwaliteit, en om dit te doen zonder de mededingingswetten te schenden.

Redenen voor optimisme

De EC voerde een economische analyse van de sector uit, waarin werd vastgesteld dat olijfolie een gezond product is dat gemakkelijk te verkopen moet zijn en er waren goede redenen voor optimisme over de toekomst van de sector, ondanks de huidige problemen met lage producentenprijzen en een groot overschot.

Toen de EG in het verleden geconfronteerd werd met grote overtollige voorraden in de suiker- en wijnsector, heeft de EG mensen betaald om uit de productie te stappen. Het is duidelijk dat een dergelijk schema - genaamd 'rooien' als het gaat om het verscheuren van wijnstokken — werd beschouwd als inefficiënt voor de olijfoliesector, waar veel van de minst winstgevende plantages ook de meest uitgestrekte zijn.

Dit is een breaking news-artikel. Kom terug voor updates.Olive Oil Times Video-serie
advertentie

Gerelateerde artikelen

Feedback / suggesties