`EU laat lidstaten toe om olijfolievoorziening te reguleren - Olive Oil Times

EU staat lidstaten toe om olijfolievoorziening te reguleren

Jul. 20, 2020
Costas Vasilopoulos

Laatste nieuws

De drie belangrijkste instellingen van de Europese Unie die zich bezighouden met nieuwe wetgeving – de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie – zijn overeengekomen om de bestaande Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (CAP) tot eind 2022, wanneer nieuwe regels van kracht worden.

Samen met de verlengingsovereenkomst werd een wijziging ingevoerd in de verordening inzake de gemeenschappelijke marktordening (GMO) van het GLB om: olive oil prolidstaten ertoe aanzetten de productie en levering van olijfolie op de Europese markt te reguleren.

Het nieuws is ongetwijfeld een grote mijlpaal en zal een beslissende rol spelen bij het garanderen van de winstgevendheid van de olijfoliesector die een van de ergste crises in zijn geschiedenis doormaakt.- Cooperativas Agro-Alimentarias, 

De aanpassing was: aangevraagd door Spanje in het spoor van de olijfolie overschot en de aanhoudend lage prijzen, die de sector al meer dan een jaar teisteren.

"Om de werking van de markt voor olijfolie te verbeteren, moeten de lidstaten in staat zijn om marketing regels om het aanbod te reguleren. De reikwijdte van dergelijke besluiten moet echter praktijken uitsluiten die de concurrentie zouden kunnen vervalsen”, schreef de Raad in hun voorstel om de olijfoliesector te steunen.

Zie ook:Olijfolieprijzen

De Raad beweerde ook dat de toegepaste regels in verhouding moeten staan ​​tot het nagestreefde doel, geen betrekking moeten hebben op een transactie na de eerste verhandeling van het product en geen prijsafspraken mogen maken.

De voorgestelde hervormingen zullen vergelijkbaar zijn met de manier waarop de EU de levering van wijn in het handelsblok controleert, dat wordt geregeld door artikel 167 van de GMO-overeenkomst. De levering van olijfolie wordt nu geregeld door artikel 167 bis.

advertentie

"In het kader van de overgangsverordening heeft het Europees Parlement voorgesteld om in de GMO-verordening een nieuw artikel 167a op te nemen, dat de producerende lidstaten in staat zou stellen om marketingregels vast te stellen om de levering van olijfolie te reguleren”, vertelde een bron van de Europese Commissie. Olive Oil Times.

"De Raad had al voorgesteld om deze bepaling in de GMO op te nemen in het kader van de hervorming van het GLB”, voegde de bron eraan toe. "Het Europees Parlement stelt voor om het op te nemen in de overgangsregeling met als doel het sneller vast te stellen.”

EU-wetgeving wordt voorgesteld door de Europese Commissie. Vervolgens onderhandelen de Raad van de EU (de groep van de ministers) en het Europees Parlement over het voorstel en passen het aan in een proces dat medebeslissing wordt genoemd. De Commissie bemiddelt ook in het proces en vormt de uitvoerende arm van de EU, die de besluiten van de twee wetgevende organen uitvoert.

De wijziging van de GMO werd verwelkomd door Cooperativas Agro-Alimentarias, de agrovoedingscoöperaties van Spanje, als een oplossing voor de huidige ontberingen van de olijfoliesector.

"Het is een terugkerende vraag van Agri-food Cooperatives of Spain, die in korte tijd eindelijk het daglicht zullen zien”, aldus de organisatie. "Het nieuws is ongetwijfeld een grote mijlpaal en zal een beslissende rol spelen bij het garanderen van de winstgevendheid van de olijfoliesector die een van de ergste crises doormaken in zijn geschiedenis.”

De formulering van het nieuwe artikel ligt nog op de tekentafel en zal naar verwachting worden afgerond om samen te vallen met de voltooiing van de overgangsperiode van het GLB eind 2020. Het exacte effect van de nieuwe verordening op de markt van Europese olijfolie is nog steeds onnauwkeurig en niet meetbaar totdat het is afgerond.

"De tekst van de overgangsverordening is nog in bespreking tussen de medewetgevers en de Commissie (trialoog). Het zou tegen het einde van het jaar moeten worden goedgekeurd”, aldus de bron van de Commissie. "Het is niet mogelijk om de effecten op de hoeveelheden en prijzen van olijfolie te beoordelen, omdat dit artikel nog in behandeling is."Advertisement

advertentie

Gerelateerde artikelen

Feedback / suggesties