`EU-Commissie pleit voor meer controles op olijfolie - Olive Oil Times

EU-commissie is voorstander van meer controles op olijfolie

Februari 11, 2013
Julie Butler

Laatste nieuws

Nieuwe regelgeving ontworpen om te voorkomen en op te sporen fraude met olijfolie in de Europese Unie lijken waarschijnlijk door te gaan na de stemmingen die vorige week door een belangrijke commissie in Brussel zijn gehouden.

As gerapporteerd in Olive Oil Times vorige maand zouden de EU-lidstaten jaarlijks ten minste één gerichte controle moeten uitvoeren per duizend ton olijfolie die in hen op de markt wordt gebracht en strengere rapporten moeten sturen naar de Europese Commissie (EC) over hun testen, en elke persoon of entiteit die olijfolie in bulk in bezit heeft onder slechts enkele van de voorgestelde maatregelen een register zou moeten bijhouden waarin de invoer en uittreding van voorraden wordt bijgehouden.

advertentie

Na maanden van debat wonnen de veranderingen de meerderheid van de stemmen in een stemming op 6 februari door het Management Committee for the Common Organization of Agricultural Markets, dat bestaat uit landbouwdeskundigen van de EG en de 27 EU-lidstaten.

Omdat de ja-stem echter niet groot genoeg was om een ​​zogenaamde gekwalificeerde meerderheid te zijn, moeten de ontwerpwijzigingen (van EU-verordening 2568/91 betreffende olijfoliekenmerken en analysemethoden) nu schriftelijk worden goedgekeurd door de EC, een EC Dat zegt een landbouwwoordvoerder.

Betere bescherming en informatie voor consumenten

Bij een indicatieve stemming steunde het Beheerscomité ook een afzonderlijke groep maatregelen die bedoeld zijn om de consumenten in de EU, 's werelds grootste producent, consument en exporteur van olijfolie, beter te beschermen en te informeren.

Die maatregelen, vervat in ontwerpwijzigingen van de EU-standaard voor het in de handel brengen van olijfolie (verordening 29/2012), omvatten strengere etiketteringsregels om ervoor te zorgen dat de categorie en de oorsprong van een olijfolie prominent aanwezig is en gemakkelijk leesbaar is op de verpakking.

Een andere bepaling zou effectief navulbare olijfolie-cruets verbieden van restauranttafels in de EU.

Deze reeks amendementen zal nu worden toegezonden aan het in Genève gevestigde Comité voor technische handelsbelemmeringen van de Wereldhandelsorganisatie, dat 60 dagen de tijd heeft om zijn eventuele opmerkingen te delen, waarna het Beheerscomité een formele stemming zal houden.

Het imago van EU-olijfolie versterken

De nieuwe maatregelen — die over het algemeen vanaf 1 januari van toepassing zijn — zijn bedoeld om: "versterken van de positie van de EU-olijfoliesector op de Europese en mondiale markten.”

"Het imago van olijfolie is een belangrijke troef die moet worden beschermd en die nauw verbonden is met kwaliteit en compliance”, aldus de woordvoerder.

De veranderingen maken deel uit van de Europese commissaris voor Landbouw Dacian Cioloş's actieplan voor de olijfoliesector in de EU, vrijgegeven voor bespreking in juni.

Afwezig: wijzigingen in chemische parameters

In het kader van kortetermijnacties om de kwaliteit en authenticiteit van olijfolie van eerste persing te beschermen, zei het Cioloş-plan dat de Internationale Olijfraad (IOC) zou worden gevraagd zijn werk aan bepaalde chemische parameters te bespoedigen.

Het verwees naar het verlagen van de limieten voor stigmastadiënen en alkylesters, definitieve goedkeuring van de globale methode voor de detectie van andere oliën dan olijfolie, en goedkeuring van een diglyceriden- en triglyceridentest.

Op de vraag waarom dergelijke wijzigingen - waar sommigen in de sector met spanning naar uitkijken - niet in de ontwerpwijzigingen stonden, zei de woordvoerder dat de EC wachtte op een verdere reactie van het IOC.

Een gebrek aan quorum bij de 100th vergadering van de IOC Ledenraad afgelopen november verhinderde de goedkeuring van rapporten over deze kwesties die waren opgesteld door relevante IOC-werkgroepen.

EC-documenten tonen aan dat een slotzitting voor die zitting van de Ledenraad was gepland voor 25-26 februari, maar het IOC zei vrijdag dat er momenteel geen datum voor de vergadering is vastgesteld.

IOC-aanbesteding geannuleerd

In september riep het IOC op tot aanbestedingen voor een internationale studie naar de elasticiteit van de vraag naar olijfolie, die uiterlijk op 5 november moesten worden ingediend. Maar eind vorige maand maakte het bekend dat de aanbesteding was geannuleerd. Gevraagd naar de redenen, vertelde het IOC: Olive Oil Times ze waren van technische aard en zouden op hun volgende, nog te plannen vergadering aan de IOC-leden worden uitgelegd.

Eind oktober is de IOC annuleerde ook zijn "Beste olijfartikelwedstrijd” — met een prijs van € 5,000 — na de inzendingsdeadline van 1 oktober, en zei dat het niet genoeg inzendingen had ontvangen om door te gaan.Olive Oil Times Video-serie
advertentie

Gerelateerde artikelen

Feedback / suggesties