EU-commissie keurt afschaffing van houdbaarheid van 18 maanden op EVOO-labels goed

De EU-beleidscommissie van de Senaat stemde voor de implementatie van een wet die voorziet in de controversiële afschaffing van de houdbaarheid van 18 maanden op het etiket van vergine extra olijfolie en aanduidingen van de oorsprong.

April 16, 2016
Door Ylenia Granitto

Laatste nieuws

De EU-beleidscommissie van de Senaat heeft gestemd voor de implementatie van de EU-wet die voorziet in de afschaffing van de houdbaarheidslimiet van 18 maanden op etiketten van extra vierge olijfolie en vermeldingen van de oorsprong.

Artikel 1 van de Europese wet 2015 voorziet in de mogelijkheid om extra vierge te bottelen met een houdbaarheidsdatum van meer dan 18 maanden.

De grens van 18 maanden is nu vereist door een Italiaanse wet, die strenger is dan de communautaire wetgeving, maar zeker gunstiger is voor het behoud van kwaliteitsolijfolie en om de consument te beschermen.

De maatregel, die onder meer uitvoering geeft aan de richtlijn van de Europese Unie betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, heeft tot doel artikel 7 van wet 9/2013 te wijzigen, waarin staat: "De minimale opslagperiode waarbinnen olijfolie van eerste persing hun specifieke eigenschappen behoudt onder de juiste gebruiksomstandigheden, mag niet langer zijn dan achttien maanden vanaf de botteldatum.”

"De goedkeuring van een maatregel die de houdbaarheidslimiet van extra vierge olijfolie opheft, vergemakkelijkt de verwijdering van oude olijfolie en ontkent een belangrijke waarborg voor de consument”, beweerde de president van Coldiretti Roberto Moncalvo. "Het is een fout die de kwaliteit in Italië in gevaar brengt.”

advertentie

Ondanks dat talrijke onderzoeken hebben aangetoond dat EVOO in de loop van de tijd zijn kenmerken aanpast, lijkt de Italiaanse wetgeving te rigide voor de EU, die de opheffing van de limiet beval.

Italië riskeert de opening van een inbreukprocedure. Met de implementatie van de EU-richtlijnen zal de houdbaarheidsdatum naar goeddunken van bottelaars vrij worden bepaald.

"Dit komt neer op het schrappen van de vervaldatum, aangezien iedereen de datum kan bepalen op basis van zijn eigen commerciële belangen”, drong Coldiretti aan. "Er is een duidelijk risico dat iemand er misbruik van maakt.”

De Europese wet 2015 2015 heeft ook tot doel de maatregelen te schrappen die voorzien in de aanduiding van de oorsprong van mengsels van olijfolie met een andere en meer opvallende chromatische relevantie dan de achtergrondkleur, in vergelijking met de andere aanduidingen en beschrijvingen, ten koste van de kwaliteit en consumenten, volgens het grootste deel van de Italiaanse olijvensector.

Sommige fabrikanten komen in opstand en besloten te volharden om de houdbaarheidslimiet van 18 maanden op de etiketten van hun extra vierge olijfolie te vermelden. Onder deze zullen de boeren uit de regio Marche het op hun flessen blijven vermelden. "We zullen de kwaliteit van onze producten aan de consument blijven garanderen”, bevestigde Tommaso Di Sante, president van Coldiretti Marche.

De stemming is formeel nog niet definitief aangezien de Senaat het laatste woord heeft over het besluit, maar er is niet veel kans om de regeringsrichting over de EU-mandaten omver te werpen.


advertentie

Gerelateerde artikelen

Feedback / suggesties