Europa kondigt plan aan om tegen 3 2030 miljard bomen te planten

De EU hoopt boeren te overtuigen om een ​​van de drijvende krachten te zijn bij het planten van de nieuwe bomen.
Soa Miguel, Azoren, Portugal
Augustus 17, 2021
Paolo DeAndreis

Laatste nieuws

Boeren in heel Europa zouden een cruciale rol kunnen spelen in het succes van de nieuwe bosstrategie van de Europese Unie, die de lidstaten vraagt ​​om tegen 2030 drie miljard extra bomen op het continent te planten.

"Lidstaten kunnen boeren aanmoedigen om nieuwe bossen aan te leggen door passende steunniveaus voor betalingen vast te stellen, waarmee zowel de aanleg- als de onderhoudskosten worden gecompenseerd”, vertelde een bron van de Europese Commissie. Olive Oil Times.

De strategie benadrukt hoe elke burger, particuliere organisatie en openbare instelling welkom is om deel te nemen aan de herbebossing. De commissie zei echter dat de toewijding van boeren aan de strategie de kansen om het ambitieuze doel te bereiken aanzienlijk zou kunnen vergroten, gezien hun kennis van hun land.

Zie ook:Ontbossing en industriële landbouw stimuleren zoönotische aandoeningen, zo blijkt uit onderzoek

In dit scenario kan een van de belangrijkste problemen het potentiële verlies van akkerland zijn ten gunste van nieuwe bosgebieden.

"Lidstaten kunnen de duur van de verbintenisperiode bepalen voor een jaarlijkse premie per hectare om de kosten van gederfd landbouwinkomen en onderhoud te dekken”, aldus bronnen bij de Europese Commissie. "In de huidige programmeringsperiode is dat 12 jaar, en tijdens deze verbintenisperiode blijft de beboste grond in aanmerking komen voor rechtstreekse betalingen.”

advertentie

Volgens de commissie zullen de kansen voor boeren en landbeheerders groeien dankzij het Carbon Farming Initiative, waarmee Brussel hoopt te komen tot efficiënte en milieuvriendelijke ontwikkelingsmodellen voor het opvangen van koolstof.

Dit initiatief zei de commissie, "zal gericht zijn op het bevorderen van een nieuw groen bedrijfsmodel dat klimaat- en milieuvriendelijke praktijken door landbeheerders, inclusief bosbeheerders en eigenaren, beloont op basis van de klimaatvoordelen die ze bieden.”

"De vergoeding van mitigatie-inspanningen door middel van stimuleringsbetalingen of het genereren van verhandelbare koolstofcertificaten zal een nieuw bedrijfsmodel creëren dat een nieuwe bron van inkomsten biedt aan boeren, boswachters en landbeheerders die duurzame activiteiten uitvoeren die leiden tot koolstofverwijdering en -opslag”, voegde de commissie eraan toe. .

Het EU-document over het Three Billion Tree-initiatief benadrukt de essentiële rol van bossen bij de duurzaamheid van menselijke activiteiten. Bossen zijn ecosystemen die zorgen voor waterregulering, rampenrisicovermindering, bodemstabilisatie en erosiebestrijding, terwijl ze ook een bron zijn voor lucht- en waterzuivering, voedsel, medicijnen, recreatie en inkomen.

In het initiatief werd verder gewezen op de cruciale rol van stedelijke vegetatie en bomen, waarvan de toename ook als strategisch doel zal worden geïmplementeerd.

europe-world-europe-kondigt-plan-to-plant-3-billion-trees-by-2030-olijfolie-tijden aan

Toscane, Italië

Een aanzienlijk deel van de bosbouwinspanning van de EU zal worden gerealiseerd door middel van de nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid (CAP), onlangs overeengekomen door de EU-lidstaten.

"Het nieuwe uitvoeringsmodel van het toekomstige GLB zal de lidstaten meer flexibiliteit geven en zal het hen daarom mogelijk maken om beter rekening te houden met lokale omstandigheden en behoeften”, aldus bronnen bij de Europese Commissie.

Volgens de commissie, "naast de mogelijkheid van traditionele bebossing, kan steun worden verkregen voor het opzetten van agroforestry-systemen, waarbij boomgroei wordt gecombineerd met pastorale of akkerbouwculturen.”

Het resulterende bosbeheer stelt landbouwers in staat deel te nemen aan het bosinitiatief en toch in aanmerking te komen voor compensatie en betaling uit het GLB.

Hoewel de olijfboom wordt beschouwd als landbouwproductie en buiten het toepassingsgebied van de EU-bosstrategie valt, benadrukte de commissie hoe "specifieke acties ter ondersteuning van dit soort productie kunnen worden opgenomen in de nieuwe Nationale Strategische Plannen die de lidstaten voorbereiden in het kader van het nieuwe GLB.”

Toch zal bij de doelstelling van drie miljard bomen rekening moeten worden gehouden met de aanzienlijke problemen die de EU-bossen teisteren en deze oplossen.

"In tegenstelling tot bijna alle continenten, in de Europese Unie, zijn de bossen de afgelopen decennia gegroeid”, zegt Leonardo Bianchini, mede-eigenaar van het boomverzorgingsadviesbureau Urban Trees Management. Olive Oil Times. "Maar als dat gebeurt, komt dat ook door de verlaten van akkers. '

"De kolonisatie door bossen van voormalige landbouwgebieden creëert een reeks vereenvoudigde en delicate bosecosystemen”, voegde hij eraan toe. "Die zijn vatbaar voor ziekteverwekkers, zijn niet veerkrachtig en lopen vaak risico op: bosbranden aanwakkeren. '

Volgens Bianchini zullen de nieuwe beplantingsprojecten zorgvuldig moeten worden geëvalueerd door de geschikte locaties en de juiste soorten te kiezen, rekening te houden met de volgende onderhoudswerkzaamheden, hun kosten en adequate brandpreventiemaatregelen te nemen.

"Nieuwe bomen kunnen koolstofdioxide opnemen en vastleggen, dat is waar, maar alleen als ze gezond blijven en de juiste omstandigheden vinden om te groeien", zei hij.

Terwijl de kern van het Europese project is om bij te dragen aan het aanpakken van uitdagingen die worden veroorzaakt door klimaatverandering, is de inzet van de bomen zelf geen garantie voor succes.

Zie ook:Europa is van plan om tegen 2030 landbouwgrond voor biologische landbouw te verdrievoudigen

"Wat we nu zien is dat de instabiliteit van het klimaat de vegetatie en bomen zwaar aantast, waardoor ze onder grote stress komen te staan, wat direct van invloed is op hun gezondheid, "zei Bianchini.

Hij voegde eraan toe dat boomkwekerijen een belangrijke rol zullen spelen in het succes van het initiatief.

"Het zal zeer relevant zijn om hoogwaardig kwekerijmateriaal te selecteren; gespecialiseerde boomkwekerijen in de bosbouw zouden stimulansen moeten krijgen voor het produceren van materiaal met specifieke genetische kenmerken die ook onder specifieke protocollen zijn gekweekt, "zei Bianchini.

Een van de belangrijkste kwesties zal zijn de nieuwe Europese bossen te beschermen tegen de vele buitenlandse ziekteverwekkers die zich over het continent verspreiden.

"We worden nu geconfronteerd met bacteriën en ongedierte komen uit het buitenland,” zei Bianchini. "We zouden waarschijnlijk veel meer moeten doen dan we nu in de Europese Unie doen om de import van biologisch plantaardig materiaal of zelfs houten artefacten te beperken.”

Hoewel het EU-document over de bosstrategie een dergelijke maatregel niet noemt, bevestigt het de relevantie van zorgvuldige bosbouwplanning.

"De toezegging van drie miljard extra bomen zal worden uitgevoerd met een langetermijnplanning en monitoringschema', aldus de commissie. "Dit zorgt ervoor dat de bomen niet alleen worden geplant, maar ook in de loop van de tijd kunnen groeien en kunnen gedijen in een veranderend klimaat.”

De meeste initiatieven zullen lokaal worden uitgevoerd door verenigingen van burgers, bedrijven en openbare lichamen. Toch is de Europese Commissie van plan om "tel en bewaak” de voortgang terwijl het plantproject zich ontvouwt.

"Het zal politieke en technische ondersteuning, communicatie en etikettering bieden en samen met het Europees Milieuagentschap werken aan een gebruiksvriendelijk tel- en monitoringplatform”, aldus de commissie.

Brussel merkte op dat deze belofte "zal het klimaat noch de biodiversiteitscrisis alleen oplossen.” Toch streeft het "om de bosbedekking in de EU te vergroten met inachtneming van ecologische beginselen, en de veerkracht van bossen in de EU te verbeteren.”

europe-world-europe-kondigt-plan-to-plant-3-billion-trees-by-2030-olijfolie-tijden aan

"Het omvat toezeggingen om de resterende oerbossen en oerbossen in de EU strikt te beschermen, ervoor te zorgen dat bossen duurzaam worden beheerd en de monitoring van EU-bossen te verbeteren”, voegde de commissie eraan toe.

Het planten van bomen om klimaatverandering tegen te gaan wordt in veel landen over de hele wereld een belangrijke kwestie.

In Ethiopië heeft de regering burgers gevraagd bomen te planten en in de afgelopen twee jaar hebben 27 miljoen inwoners een verbazingwekkende 10 miljard bomen geplant. Volgens Euronews, hoopt Addis Abeba dat aantal tegen het einde van volgend jaar te verdubbelen.

Een paar maanden geleden heeft de Zuid-Koreaanse regering gelanceerd zijn eigen Three Billion Trees-initiatief en is van plan om dat doel binnen de komende 30 jaar te bereiken.

Ondertussen duiken in Pakistan nieuwe initiatieven op om de mangrovebossen van het land te vergroten. In een recente televisietoespraak zei premier Imran Zei Khan dat "van 2013 tot 2018 hebben we een miljard bomen gekweekt en nu richten we ons op de groei van 10 miljard bomen.”

Veel meer landen, zoals China en Brazilië, werken ook aan herbebossingsplannen.

Echter, in een recente papier gepubliceerd door de Yale School of Environment, erkende Adam Welz hoe sommige mensen vrezen dat de huidige focus op boomplantinitiatieven over de hele wereld zou kunnen afleiden van het beschermen van bestaande bossen en het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Toch zijn experts zoals Bianchini en Wes Swaffar van de Amerikaanse natuurbeschermingsorganisatie American Forests van mening dat het planten van "de juiste bomen op de juiste plaats” kan nog steeds helpen bij het vastleggen van koolstof.

"Bossen zijn de beste op de natuur gebaseerde oplossing voor klimaatverandering”, zegt Swaffar. "Bomen bieden ook veel voordelen voor mensen, zoals het verbeteren van de gezondheid en het creëren van [bosbouwgerelateerde] banen.”Olive Oil Times Video-serie
advertentie

Gerelateerde artikelen

Feedback / suggesties