`Europa stelt nieuwe regels voor etikettering van olijfolie vast - Olive Oil Times

Europa ingesteld voor nieuwe regelgeving inzake etikettering van olijfolie

December 10, 2013
Julie Butler

Laatste nieuws

europa-europa-ingesteld-voor-nieuwe-regelgeving-on-olijfolie-etikettering-olijfolie-tijden-label

Vanaf eind volgend jaar gelden in de Europese Unie nieuwe regels om de informatie op de etiketten van olijfolie leesbaarder en begrijpelijker te maken.

In het kader van een ontwerpmaatregel die op 26 november groen licht is gegeven door een commissie van de Europese Commissie, zullen de EU-handelsnormen voor olijfolie (verordening 29/2012) worden gewijzigd om te vereisen dat:

- alle informatie die op olijfolieverpakkingen moet staan, moet in het hoofdgezichtsveld in een uniforme tekst staan. De Commissie zegt dat dit een einde moet maken aan een soms voorkomende misleidende praktijk waarbij bepaalde informatie, zoals over de kwaliteit van de olie, in een kleiner lettertype wordt weergegeven;

- op het etiket op de achterkant van olijfolieflessen moet worden vermeld dat ze op een koele, donkere plaats moeten worden bewaard. Dit is bedoeld om consumenten te helpen de kwaliteit van hun olie langer te behouden;

- het oogstjaar mag alleen op het etiket worden vermeld als alle olijfolie van die oogst is. Dit zou de consument in staat moeten stellen de versheid van het product te garanderen;

advertentie

- EU-lidstaten moeten de nalevingscontroles — op basis van risicoanalyse — en sancties versterken, en meer gedetailleerde jaarverslagen over deze controles en de resultaten naar de Commissie sturen.

Deze regels, die deel uitmaken van het EU-actieplan voor olijfolie, zullen over het algemeen van toepassing zijn vanaf 13 december 2014, hoewel er vanaf 2016 een nieuw, grondiger formaat zal gelden voor de rapportage over nalevingscontroles aan de Commissie.

Minimale lettergrootte gedekt door bredere wetten inzake voedselinformatie voor consumenten

Olijfolie is ook onderworpen aan EU-verordening 1169/2011 betreffende het verstrekken van voedselinformatie, die nieuwe etiketteringsvereisten stelt, waarvan de meeste ook van toepassing zullen zijn vanaf 13 december 2014.

Een van de belangrijkste bepalingen — gericht op het verbeteren van de leesbaarheid van voedseletiketten — is dat alle informatie die op een etiket moet worden vermeld, een lettergrootte moet hebben van minimaal 1.2 mm voor de hoogte van een 'x', of 0.9 mm als het oppervlak van de verpakking minder is dan 80 cm².

Verbod op cruets nu van de agenda

Ondertussen wordt aangenomen dat de bepalingen die op 26 november zijn aangenomen door het Comité van beheer van de Commissie voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten de steun hebben gehad van alle lidstaten, behalve Oostenrijk, Estland, Duitsland, Hongarije, Letland en Zweden, die zich van stemming hebben onthouden.

Soortgelijke bepalingen - maar met het grote verschil dat er een verbod werd opgenomen op hervulbare olijfolieflessen van restauranttafels - werden in mei in dezelfde commissie in stemming gebracht en kregen niet de benodigde meerderheid. De Commissie was van plan om niettemin haar bevoegdheid te gebruiken om ze uit te voeren, maar zette ze later die maand in de ijskast te midden van protest over de kwestie van hervulbare flessen.

Europees commissaris voor Landbouw Dacian Cioloş zei toen dat hij met belanghebbenden zou overleggen om een ​​alternatieve manier te vinden om consumenten tegen fraude te beschermen. Aangezien zowel Italië als Spanje sindsdien Portugal zijn gaan volgen bij het verbieden van hervulbare verpakkingen in hun horecasector, wordt aangenomen dat het voorstel voor de hele EU permanent is ingetrokken, aangezien de Commissie van mening is dat een groot deel van het olijfolieverbruik in de EU nu door een dergelijke stap zal worden gedekt op nationaal niveau.

Andere verschillen zijn dat de ontwerpmaatregelen van mei grotere minimale lettergrootten voor verplichte etiketinformatie specificeerden — bijvoorbeeld 4 mm voor een verpakkingsvolume van meer dan 100 ml — terwijl de nieuwe uitstel van de etiketteringsregels voor voedselinformatie — en de wijzigingen waren aanvankelijk gepland vanaf begin 2014 aanvragen.


Olive Oil Times Video-serie
advertentie

Gerelateerde artikelen

Feedback / suggesties