Griekse handelsgroep stelt nationale strategie voor olijfolie voor

De National Interbranch Olive Oil Association heeft een strategie onthuld om een ​​stabiel klimaat te creëren en de export te stimuleren.

Jul. 31, 2018
Door Costas Vasilopoulos

Laatste nieuws

De belangrijkste organisaties van producenten, exporteurs en andere olive oil proprofessionals in Griekenland, verenigd onder het gemeenschappelijke dak van de National Interbranch Olive Oil Association, hebben een nationale strategie bedacht om een ​​stabiel klimaat voor de olijfolie-industrie te creëren en op de lange termijn de jaarlijkse export van Griekse gestandaardiseerde olijfolie te verhogen tot 100,000 ton van ongeveer 40,000 ton die momenteel naar het buitenland wordt verscheept.

Er is een compleet gebrek aan gegevens in Griekenland over olive oil proproductie, verkoop, export, reserves en nog veel meer.- Manolis Giannoulis, nationale branchevereniging voor olijfolie

Olijfolie is een buitengewoon belangrijk product van de Griekse landbouwsector, omdat het de belangrijkste bron van inkomsten is voor meer dan 500,000 gezinnen in het land en meer dan 1 miljard euro toevoegt aan het jaarlijkse BBP.

De strategie omvat bepaalde maatregelen en bepalingen die gericht zijn op de productieketen.

Een essentiële stap, aldus de groep, is het toepassen van schaalvoordelen om de kosten in de oogsttijd te verlagen, die in Griekenland relatief hoog zijn in vergelijking met andere landen als gevolg van de fragmentatie van de olijfgaarden en van het productieproces. Dit kan worden bereikt door financiële prikkels te gebruiken, zoals belastingverlagingen voor producenten om verenigingen op te richten, of door het nationale strategische referentiekader van de EU (NSRF) te gebruiken om fusies te financieren en clusters van producenten en exporteurs te creëren.

De kosten worden ook verhoogd in de fabrieken, waar producenten gewoonlijk vragen om hun gewassen afzonderlijk te verwerken. Dit betekent dat er meer tijd en energie nodig is om de olijven te verwerken en dat er een mentaliteitsverandering bij producenten nodig is om de procedure te versnellen.

advertentie

Verder wordt voorgesteld om, door samen te werken met de staat, een vereenvoudigd en gemoderniseerd wetgevingskader tot stand te brengen voor het bouwen en exploiteren van olijfoliefabrieken, bottelinstallaties en raffinaderijen. Bovendien is een effectieve manier om het afval dat in de fabrieken wordt geproduceerd te beheren cruciaal, samen met voorzieningen om de watervoorraden succesvol te gebruiken door dammen en irrigatiesystemen te bouwen waar dat nodig is.

In termen van het promoten en verkopen van olijfolie, een herevaluatie van alle Beschermde bestemming van herkomst (BOB) -etiketten worden voorgesteld om mogelijke zwakke punten te identificeren en het product verder te versterken. De strategie stelt ook vast dat de interne markt voor olijfolie goed georganiseerd is en dat nieuwe markten in het buitenland agressief moeten worden ontwikkeld.

Het is echter opmerkelijk dat de sector er tijdens de acht jaar van recessie in slaagde om de export van gebottelde olijfolie te verhogen tot 40,000 ton per jaar van 15,000 ton voordat de financiële crisis uitbrak.

Een belangrijk punt van de strategie is een parafiscale belasting, voorgesteld om te worden opgelegd aan alle professionals in de olijfoliesector om ervoor te zorgen dat er voldoende financiering beschikbaar is om de sector te ondersteunen en de Griekse olijfolie te promoten.

Deze regeling is al toegepast in Spanje en recentelijk in Tunesië, waar het in het geval van Spanje € 6 per ton olijfolie bedraagt, waarmee in totaal meer dan € 6 miljoen per jaar wordt terugbetaald aan de organisaties en vakbonden van olijfolie om te financieren hun acties.

Volgens experts van de sector kan de belasting oplopen tot € 1 of € 2 per ton voor iedereen die betrokken is bij de olijfoliecyclus, zoals telers, producenten, eigenaars van molen, handelaars en exporteurs. Dit zou betekenen dat in totaal tussen de € 200,000 en € 400,000 jaarlijks als financiële bron naar de Interbranch Association zou terugkeren.

Afgezien van de voorgestelde nationale strategie, wil de vereniging de olijfoliesector als hoofd virtueel opnieuw opstarten, vertelde Manolis Giannoulis aan de pers. Hij stelde vast dat hun eerste prioriteit het bewaken en registreren van de omvang en relevante hoeveelheden van alle takken van de olijfoliesector is.

"Er is een compleet gebrek aan gegevens in Griekenland over olive oil proproductie, verkoop, export, reserves en nog veel meer”, zei hij in zijn interview. "De Spanjaarden hebben gegevens beschikbaar en werken deze maandelijks bij. Door hun volgende oogstgrootte te kennen, hebben ze een aandelenmarkt voor olijfolie kunnen opzetten en contracten kunnen ondertekenen. We kunnen het hier ook doen. "

Olijfolie wordt in het land in bulk verkocht, meestal in blikken van 17 liter (genaamd tenekes in Griekenland), is een ander groot probleem volgens Giannoulis.

"Iedereen heeft het over de olijfolie die in bulk naar Italië wordt gestuurd, maar niemand zegt iets over de bulkolie in blikken die in het binnenland worden verkocht, ”zei hij.

"Er is ook het nieuwe mandaat dat vereist dat alleen gebottelde olijfolie wordt geserveerd in restaurants, dat niet voldoende wordt toegepast. Vijf jaar geleden toonde een onderzoek aan dat 40 procent van de olie die in blikjes werd verkocht, vervalst was en 30 procent ervan niet extra vierge was, ook al werd het als extra vierge verkocht. ”

Uit schattingen van de meeste regio's blijkt dat de oogst van volgend seizoen in Griekenland sterk zal zijn en, ondanks de inherente zwakheden en onvolkomenheden van de sector, kan de samenwerking van alle belanghebbenden de status van Griekse olijfolie aanzienlijk verbeteren.


Olive Oil Times Video-serie
advertentie

Gerelateerde artikelen

Feedback / suggesties