`Italië neemt EU-bepalingen over niet-navulbare flessen aan - Olive Oil Times

Italië keurt EU-bepalingen voor niet-navulbare flessen goed

Oktober 27, 2014
Luciana Squadrilli en Marco Marino

Laatste nieuws

Olijfolie die in winkels wordt verkocht en in restaurants in Italië wordt aangeboden, moet voldoen aan de nieuwe EU-etiketteringswetten en pakketspecificaties, zoals de hier afgebeelde niet-navulbare dop.

Met een ongewoon snelle procedure keurde de Italiaanse Kamer van Afgevaardigden EU-verordening 2013 bis (S1533) goed, waarvan artikel 19 belangrijke regels bevat over olijfolie.

Na de goedkeuring heeft het Italiaanse parlement eindelijk de nieuwe wet betreffende de "kwaliteit en transparantie van de olijfolieketen van eerste persing.”

De regels maakten deel uit van de Italiaanse wetgeving die de kwaliteit en transparantie van maagdelijke producten regelt olive oil productie en distributie ondertekend door voormalig senator Colomba Mongiello, en goedgekeurd in Italië in januari 2013.

Critici klaagden dat de nieuwe wetten oneerlijk waren ten opzichte van de vrije handel binnen de EU. De tekst van de wet werd vervolgens in sommige delen gewijzigd en uiteindelijk goedgekeurd door het Europees Parlement. Soortgelijke wetten zijn al goedgekeurd in andere Europese landen zoals Spanje en Portugal. Het Italiaanse parlement moest de EU-verordening goedkeuren om deze in dit land van kracht te laten worden.

Volgens de nieuwe wet, die recentelijk de Europese wetgeving volgt, bijgewerkte regelgeving op de etikettering van olijfolie moet de aanduiding van de oorsprong van mengsels van olijfolie afkomstig uit meer dan één EU-staat of een niet-EU-land duidelijker op de verpakkingsetiketten worden gedrukt, en met helderdere kleuren in vergelijking met de achtergrondkleur, andere aanduidingen en denominaties verkopen.

Het is ook uitdrukkelijk verboden om organoleptische eigenschappen toe te kennen aan andere olijfolie dan extra vierge en vierge olijfolie (“virgin” werd toegevoegd in de laatste versie).

advertentie

Wat betreft Italiaanse extra vierge olijfolie, heeft de wet ook de etiketteringsverplichting met betrekking tot quota voor alkylesters en ethylesters gewijzigd, waarbij alleen de limiet van 30 mg/kg voor ethylesters werd geratificeerd.

Een andere belangrijke wijziging in de wetgeving is het verplichte gebruik van niet-navulbare doppen.

Volgens de nieuwe regels moeten olijfolie van eerste persing die in de detailhandel in verpakkingen wordt verkocht, worden aangeboden in geëtiketteerde containers in overeenstemming met de geldende voorschriften, voorzien van geschikte sloten (zodat de inhoud niet kan worden gewijzigd zonder de verzegeling van de verpakking te openen) en op voorwaarde dat met een beveiligingssysteem dat hergebruik voorkomt nadat de originele inhoud op het etiket is uitgeput.

De Europese verordening moedigt niet-navulbare, voorverzegelde en wegwerpbare olieverpakkingen aan, zodat operators olijfolie niet kunnen verdunnen met producten van lage kwaliteit. Wie zich niet aan deze wet houdt, wordt gestraft met een boete van € 1,000 tot € 8,000 en inbeslagname van producten. In het VK heeft het Rural Payments Agency gezegd dat het de EU-bepaling afdwingt zal uitbreiden aan de "'fill-your-own'-winkels waarvan de activiteiten niet voldoen aan de nieuwe wet.

Producenten in de EU moeten ook de etikettering verbeteren, aangezien de Europese Commissie aandringt op etiketten die de naam van het product en de oorsprong duidelijker weergeven. Brussel hoopt dat de veranderingen het toelaten olive oil proverleiders om hun merken op de wereldmarkt te versterken. Duidelijke etiketten kunnen de consument ook preciezere informatie geven over de eigenschappen van voorverpakte voedingsmiddelen.

Kritiek bleef echter niet uit, met name van restaurantuitbaters: zij zullen gedwongen worden om hun consumenten een duurdere olie aan te bieden — specifiek verpakt en niet-navulbaar —, wat door sommigen wordt gezien als een onnodige last voor kleine bedrijven die gewoonlijk bieden oliën en azijn aan alle klanten om gratis te genieten van hun eten.


advertentie

Gerelateerde artikelen

Feedback / suggesties