Bijna de helft van de landbouwgrond in Europa heeft te maken met erosiefactoren

Maatregelen voor bodemonderzoek en -behoud worden door klimaatverandering steeds belangrijker. Goede landbouwpraktijken kunnen erosie door grondbewerking, water en wind verminderen.

Andalusië, Spanje
Door Paolo DeAndreis
10 november 2022 14:32 UTC
394
Andalusië, Spanje

De cumulatieve impact van grondbewerking, oogstactiviteiten en water- en winderosie zijn voor het eerst op Europese schaal geëvalueerd om de gevolgen van deze factoren op bouwland te bepalen.

nieuwe verslag gepubliceerd in Nature Sustainability blijkt dat bijna de helft van de Europese landbouwgrond te maken heeft met ten minste één oorzaak van bodemerosie.

Volgens het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Unie (JRC), dat de studie heeft geschreven, is er ongeveer 100 miljoen hectare bouwland in de EU

Zie ook:Studie werpt licht op de milieu-impact van wereldwijde voedselproductie

"Onze schattingen tonen aan dat 43 miljoen hectare kwetsbaar is voor een enkele erosie-aanjager, 15.6 miljoen hectare voor twee drijfveren en 0.81 miljoen hectare voor drie of meer drijfveren”, schreven de onderzoekers. "Ongeveer 3.2 miljoen hectare bouwland is kwetsbaar voor de mogelijke interactie van verhoogde overstromingen, droogte, water- en winderosie.”

Uit de studie bleek ook dat bodemverplaatsing door water de belangrijkste vorm van erosie is, die 51 procent van de totale verplaatsing vertegenwoordigt en 57 procent van het totale gebied omvat.

"Bodemverplaatsing als gevolg van watererosie in de EU wordt geschat op een verplaatsing van 1 centimeter grond per jaar vanuit een gebied dat twee keer zo groot is als België”, schreven de onderzoekers.

Het onderzoek identificeerde ook grondbewerking als de op één na grootste oorzaak van bodemverplaatsing, goed voor 36 procent van het geheel. Direct daarna kwamen winderosie en oogst binnen, met respectievelijk 10 en 2.7 procent.

Het begrijpen en beoordelen van bodemerosie is cruciaal voor de toekomst van de voedselproductie en het milieu, aangezien de bodem is de basis van de landbouw en ecosystemen.

Volgens het JRC, veranderingen in de bodemkwaliteit "van invloed zijn op de voedselvoorziening, watervoorziening en -regulering, en koolstofvastlegging. Goede bodem is een belangrijke microbiële genenpool waaruit we biomedische bronnen halen; een lagere bodemkwaliteit stelt dit proces in vraag.”

Bodemerosie leidt tot verlies van landbouwproductiviteit, vermindert de bodemstabiliteit, verandert de bodemstructuur en vermindert het bodembiologische vermogen en het vasthouden van water.

Erosie leidt ook tot verlies van bodemvoedingsstoffen en aantasting "alle belangrijke functies van de bodem, niet alleen de productiviteit”, merkten de onderzoekers op.

De JRC-onderzoekers zeiden dat de studie een reeks voorspellingen vormt die als basis moeten dienen voor de ontwikkeling "een efficiënt gestratificeerd monitoringnetwerk en het informeren van gerichte mitigatiestrategieën in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023 – 2027.”

De Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is een EU-subsidieprogramma dat is ontworpen om "boeren ondersteunen en de landbouwproductiviteit verbeteren.”

Om bodemerosie tegen te gaan, adviseerden de onderzoekers om de intensiteit van de grondbewerking te verminderen en de vegetatieve dekking op bouwland te vergroten. "Deze acties zijn gunstig voor de functionele agrobiodiversiteit van het landbouwsysteem”, schreven ze.

Het opvolgen van deze aanbevelingen en andere goede landbouwpraktijken kan de erosie van grondbewerking met 27 procent verminderen, watererosie met 20 procent en winderosie met 9 procent.

De onderzoekers zeiden dat bodembeoordeling en instandhoudingsmaatregelen steeds belangrijker zouden worden vanwege: klimaatverandering.

Het GCO zei dat de huidige beoordeling van bodemerosie de eerste in zijn soort is en wordt beschouwd als een basis voor de ontwikkeling van een uitgebreid monitoringsysteem voor de gezondheid van de bodem op het continent.

"Europa evolueert naar een krachtiger hydrologische cyclus die de impact van erosie zal verergeren... toekomstige geografie en erosiesnelheden kunnen aanzienlijk veranderen door klimaatverandering”, schreven ze.

"De weg naar het duurzame, CO--neutrale en biodiversiteitsvriendelijke landbouwsysteem waar in de EU Green Deal gaat door een thematische strategie voor bodembescherming tegen meerdere gelijktijdige erosieprocessen, "voegden de onderzoekers eraan toe.

Het GCO zei dat er momenteel wereldwijd slechts een handvol programma's voor bodemerosie-onderzoek zijn, met name de National Cooperative Survey van de Verenigde Staten en het Chinese National General Survey Program on Soil and Water Conservation.

Het nieuwe onderzoek maakt deel uit van de "EU-bodemstrategie voor 2030” die vorig jaar werd uitgevaardigd om landdegradatie het hoofd te bieden.deel dit artikel

advertentie
advertentie

Gerelateerde artikelen