`Europa's nieuwe horizon - Olive Oil Times

Europa's nieuwe horizon

Door Vincenza Ferrara
26 november 2013 10:02 UTC

europa-europa-nieuwe-horizon-olijfolie-tijden-horizon-2020

Extra vierge olive oil producers en andere aanverwante KMO's hebben dankzij een nieuw programma van de Europese Unie hulp gekregen bij de uitvoering van een breed scala aan activiteiten en producten "Horizon 2020” is momenteel onderweg door verschillende wettelijke goedkeuringen.

Horizon, die de 7 . volgtth Kaderprogramma en voegt het samen met het vorige kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP) en het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT), is het nieuwe EU-programma van 70 miljard euro voor onderzoek en innovatie.

Gebouwd op drie elkaar versterkende pijlers — maatschappelijke uitdagingen, industrieel leiderschap en excellente wetenschap — Horizon 2020 zal het financiële instrument zijn om de hele keten van laboratoriumonderzoek tot de ontwikkeling van innovatieve producten te ondersteunen, waarbij de ideeën niet alleen in de praktijk maar helemaal naar de markt worden gebracht.

De rol van kmo's als belangrijkste aanjagers van innovatie en concurrentievermogen is van cruciaal belang voor de Europese Unie. Door hun kleine formaat konden ze zich richten op nichemarkten, met geavanceerde technologie, innovatieve trends en inspirerende nieuwe ideeën. Horizon 2020 zal subsidies verstrekken voor acties op het gebied van toegepast onderzoek voor kmo's: testen, prototyping, demonstratie en proefacties om innovatieve producten en diensten te creëren. Bovendien zal het financiële steun geven aan de bevordering van ondernemerschap en het nemen van risico's.

Zoals de algemeen directeur van het directoraat Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie, Clara de la Torre, onlangs zei "R&D is ideeën maken met geld; innovatie is geld verdienen met ideeën”, en Horizon 2020 is er om het bedrijfsleven te helpen concurrerender te zijn door de realisatie van hun innovatieve ideeën.

Horizon 2020 staat open voor alle lidstaten, internationale organisaties en juridische entiteiten in derde landen (volgens de specifieke voorwaarden die zijn vastgelegd in de regels voor deelname).

De goedkeuring van het werkprogramma door de Europese Commissie en de publicatie van de eerste oproepen tot het indienen van voorstellen vindt plaats op 11 december 2013.

Een ander financieel instrument voor kmo's is het "Eurostars-programma”, versterkt door de EU voor de tweede programmeringsperiode 2014 – 2020.

Eurostars is een gezamenlijk programma-initiatief, ondersteund door 33 EUREKA-lidstaten en de EU, dat tot doel heeft marktgerichte transnationale onderzoeksactiviteiten voor het MKB te bevorderen en tegelijkertijd de nationale onderzoeksprogramma's te synchroniseren.

Eurostars ondersteunt vooral O&O-uitvoerende KMO's, die in het kader van het programma een leidende positie zullen innemen.

De eerste oproep tot het indienen van voorstellen is al gepubliceerd en de volgende deadline is 13 maartth2014.advertentie

Gerelateerde artikelen