`Spanje wijst verzoek om details van olijfolie-audits af - Olive Oil Times

Spanje wijst verzoek om details van olijfolie-audits af

Mei. 29, 2013
Julie Butler

Laatste nieuws

Spanje heeft bezwaar gemaakt tegen het vrijgeven van een rapport aan de Europese Commissie over haar controles van de juistheid van olijfolie-etiketten voor het jaar 2012, nadat Olive Oil Times verzocht om een ​​kopie in het kader van het transparantiebeleid van de Commissie.

Spanje vertelde de Commissie dat het vrijgeven van het rapport "afbreuk doen aan de commerciële en economische belangen van de olijfoliesector in het algemeen en bedrijven die betrokken zijn bij controle in het bijzonder.”

De informatie die erin staat "verwijst naar monitoringactiviteiten en deze informatie is bedoeld voor intern gebruik”, aldus het.

Italië heeft gemeld geen verificatieverzoeken te hebben ontvangen

Ondertussen Italië, 's werelds volgende grootste olive oil producer, stemde ermee in om zijn rapport vrij te geven, waarin - nauw vasthoudend aan de formulering van de geldende verordening - werd gezegd dat het in 2012 geen verzoeken om etiketverificatie heeft ontvangen op grond van de relevante bepalingen van EU-verordening 29/2012 betreffende handelsnormen voor olijfolie.

Op grond van artikel 8 van die verordening moeten EU-lidstaten monsters nemen en tests uitvoeren na ontvangst van een verzoek om de waarheid van de vermeldingen op een olijfolieverpakking te verifiëren, zoals dat de olie is extra vierge kwaliteit of van een bepaalde oorsprong. Deze verzoeken kunnen worden gedaan door de Commissie zelf, een organisatie van exploitanten in de lidstaat of het controleorgaan van een andere lidstaat.

Artikel 10 vereist dat de lidstaten de Commissie elk jaar uiterlijk op 31 maart een rapport sturen over de verificatieverzoeken die zij het voorgaande jaar hebben ontvangen en de resultaten daarvan. Volgens de Commissie was het rapport van Spanje dit jaar gedateerd op 11 april en dat van Italië op 7 februari.

Problemen met het systeem voor controle op naleving van labels

Vorig jaar, Olive Oil Times verzocht om kopieën van de etiketverificatierapporten die de Commissie de afgelopen drie jaar van Spanje, Italië en Griekenland had ontvangen en kreeg te horen dat in die periode één rapport uit Spanje en twee uit Italië was ontvangen, die allemaal aangaven dat er geen etiketverificatieverzoeken waren ingediend gemaakt.

Toen hij werd ondervraagd over de schijnbare fout in de nalevingscontrole, zei de Europese commissaris voor Landbouw Dacian Cioloş beloofde strenger onderzoek naar de waarheid van olijfolie-etiketten.

Regeling strengere etiketteringscontroles opgeschort

In maart heeft de Commissie nieuwe regels gepubliceerd op grond waarvan lidstaten hun controles moeten verscherpen op de vraag of olijfolie voldoet aan verordening 2568/91, die de chemische en organoleptische kenmerken definieert.

Staten zullen jaarlijks ten minste één gerichte controle moeten uitvoeren per duizend ton olijfolie die in hun land op de markt wordt gebracht, en elk jaar voor 31 mei meer gedetailleerde rapporten over de resultaten moeten verstrekken.

De controles moeten gebaseerd zijn op een risicoanalyse die rekening houdt met onder meer de: prijs van oliën met betrekking tot andere plantaardige oliën, de landen van herkomst en bestemming, en de relevante meng- en verpakkingshandelingen.

Een soortgelijk plan voor effectievere controles op de naleving van de etiketterings- en marketingregels in Verordening 29/2012, en meer gedetailleerde rapporten aan de Commissie, is nu echter in het ongewisse.

Een wijziging van die verordening zou de lidstaten ertoe hebben verplicht de juistheid van olijfolie-etikettering, "in het bijzonder de overeenstemming van de verkoopnaam van het product met de inhoud van de container”, op dezelfde risicoanalysebasis.

Maar deze wijzigingen - die volgende maand door de Commissie waren goedgekeurd - stonden in dezelfde wijzigingsverordening die zou hebben verboden navulbare olijfolieflessen van restauranttafels en werden vorige week door Cioloş teruggetrokken wegens verzet tegen die maatregel.

Een woordvoerder zei dat de Commissie eerst met consumenten- en restaurantorganisaties wil praten over de laatste kwestie, alvorens te beslissen hoe verder te gaan.

Olive Oil Times heeft de Commissie verzocht haar besluit om het meest recente etiketverificatierapport van Spanje niet vrij te geven, te herzien.advertentie

Gerelateerde artikelen

Feedback / suggesties