Europees Parlement keurt 'van boer tot bord'-strategie goed

Tot de belangrijkste huurders van het plan behoren dierenwelzijn, emissiereductie en voedingsetikettering op de voorkant. Het is nu aan de Europese Commissie om de formele wetgeving voor te stellen.

Door Ephantus Mukundi
8 november 2021 08:30 UTC
245

Vorige maand stemde het Europees Parlement voor de goedkeuring van de Farm to Fork Strategie, de weg vrijmaken voor een gezonder en duurzamer voedselsysteem in de Europese Unie.

Het voorstel van Anja Hazekamp, ​​lid van het Europees Parlement (MEP) van de partij Europees Unitair Links/Noords Groen Links en rapporteur voor de commissie milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid, werd gesteund door 452 EP-leden. Ondertussen stemden 170 tegen en 76 onthielden zich.

Intensieve vleesproductie en grootschalige monoculturen zijn momenteel een te zware belasting voor mens en dier. Hiervoor moeten heldere en meetbare doelen worden gesteld.- Anja Hazekamp, ​​Nederlands Europarlementariër

Het is nu aan de Europese Commissie om de strategie voor te stellen als formele wetgeving. Zodra dit is gebeurd, zullen het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie stemmen om het te ratificeren.

Zie ook:De meeste landbouwuitgaven doen meer kwaad dan goed, claimt VN-rapport

"Onze boeren doen al geweldig werk, dus als we ze terecht vragen om hun gebruik van pesticiden, meststoffen en antibiotica, moeten we ze ondersteunen, zodat de productie niet alleen buiten de EU wordt verplaatst”, aldus Herbert Dorfmann, de rapporteur van de commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.

"Zorgen voor de beschikbaarheid van voedsel tegen redelijke prijzen moet een prioriteit blijven”, voegde hij eraan toe.

De goedkeuring door de EU van de 'van boer tot bord'-strategie volgde op intensief lobbywerk van beide kanten van de kwestie. Milieugroeperingen steunden de strategie luidruchtig, terwijl de EU-boerenvereniging, COPA-COGECA, wanhopige pogingen deed om Europarlementariërs ervan te overtuigen.

Tijdens de beraadslaging en na de goedkeuring van de strategie benadrukten de wetgevers de noodzaak van een duurzaam voedselvoorzieningssysteem waarbij iedereen, van boer tot consument, betrokken is.

Om ervoor te zorgen dat boeren een eerlijk deel van het geld dat ze met hun producten verdienen, kunnen verdienen, stelden Europarlementariërs voor dat de Europese Commissie zou werken aan het versterken van hun rol in de toeleveringsketen.

Tot de belangrijkste huurders van de strategie behoren dierenwelzijn, emissiereductie en voedingswaarde-etikettering op de voorkant van de verpakking (FOPL).

De wetgevers kwamen overeen om alomvattende, geharmoniseerde, wetenschappelijk onderbouwde indicatoren voor dierenwelzijn in de EU vast te stellen. Deze omvatten de noodzaak om het gebruik van kooien in de veehouderij te beëindigen. Dierlijke producten uit niet-EU-landen die niet aan die eisen voldoen, zouden ook worden verboden.

De Europarlementariërs riepen ook op tot ambitieuze emissiereductie tijdens de voedselproductie in combinatie met steun voor op de natuur gebaseerde oplossingen en agrobosbouw.

De leden van het Europees Parlement stelden verder voor om een ​​vereenvoudigde FOPL te gebruiken om consumenten te helpen bij het gezonder eten kiezen. Bovendien wil de EU dat deze labels verplicht worden gesteld, met uitzonderingen die wetenschappelijk onderbouwd bewijs vereisen.

De leden van het Europees Parlement stemden echter eerder voor: vrijgestelde voedingsmiddelen met één ingrediënt in april van de FOPL.

Thomas Haahr, een persvoorlichter van het Europees Parlement, vertelde: Olive Oil Times dat de volledige omvang van de pan-Europese FOPL onduidelijk blijft en zou moeten worden besproken in de wetgevingsfase van het proces in het Europees Parlement.

Aanhangers van de Farm to Fork-strategie zeiden echter dat ze in de goede richting gingen.

"Ons voedselsysteem moet worden hervormd om te kunnen functioneren binnen de draagkracht van onze aarde”, aldus Hazekamp. "Intensieve vleesproductie en grootschalige monoculturen zijn momenteel een te grote belasting voor mens en dier. Daarvoor moeten duidelijke en meetbare doelen worden gesteld.”

"De verantwoordelijkheid voor een meer duurzame landbouw moet een gezamenlijke inspanning zijn van boeren en consumenten”, besluit Dorfmann.deel dit artikel

advertentie
advertentie

Gerelateerde artikelen