`Meer grimmige cijfers voor de wereldwijde handel in olijfolie - Olive Oil Times

Meer grimmige cijfers voor wereldwijde olijfoliehandel

Mei. 8, 2014
Julie Butler

Laatste nieuws

De invoer van olijfolie is in zeven grote markten buiten Europa met ongeveer negen procent gedaald ten opzichte van vorig jaar – een daling van 22,620 ton, volgens nieuwe cijfers van de Internationale Olijfraad.

Dat betekent dat de IOC-raming van een wereldoverschot van 480,000 ton dit seizoen - zojuist bijgewerkt om de hogere Spaanse productie te weerspiegelen - veel groter zou kunnen uitvallen.

In zijn nieuwste markt nieuwsbrief, meldt het IOC dat Japan de enige belangrijke markt is waar olijfolie en olie uit perskoeken van olijven de invoer nam toe in de eerste vijf maanden van het seizoen - van oktober tot februari. De invoer is daar met 2 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Maar het is slecht nieuws in 's werelds top twee niet-EU-markten - de Verenigde Staten en Brazilië - met dalingen van respectievelijk 6 en 14 procent. En in China, de grootste markt na Japan, is de handel met 31 procent gedaald, terwijl dat voor Australië 16 procent was, Canada 10 procent en Rusland 3 procent.

"Bezorgdheid over deze invoerdaling wordt ook aangewakkerd door het feit dat in de voorlopige IOC-saldi voor 1/2013 voor deze zeven landen een groei van 14 procent was voorspeld. Als de algehele daling van 9 procent standhoudt, zouden de huidige cijfers in de balans van 2013/14 moeten worden aangepast om de wereldimport met 53 ton te verlagen”, aldus het IOC.

Recordproductie in Spanje

Tussen oktober 2013 en eind maart, de eerste zes maanden van het seizoen 2013/14, heeft Spanje volgens zijn Food Information and Control Agency (AICA) meer dan 1.75 miljoen ton olijfolie geproduceerd.

"Dit recordtonnage is 188 procent meer dan het seizoen ervoor en hoger dan de aanvankelijke schattingen. Als gevolg hiervan wordt de wereldproductie geschat op ongeveer 3,150 000 ton en de eindvoorraden zullen naar verwachting meer dan 480,000 ton bedragen, zolang de andere voorlopige cijfers in de wereldbalans niet veranderen”, aldus het IOC.

Verkoop tafelolijven gedaald, behalve in VS

In de eerste vijf maanden van het oogstjaar 2013/14 van tafelolijven was de verkoop in de VS 6 procent hoger dan vorig jaar, maar 14 procent lager in Rusland, 11 procent in Brazilië, 7 procent in Canada en 3 procent in Australië.


Olive Oil Times Video-serie
advertentie

Gerelateerde artikelen

Feedback / suggesties