Onzekerheid leidt tot hogere prijzen in Spanje

Scheve gegevens en een dodelijke ziekte hebben geleid tot ongerustheid over de Spaanse olijfoliemarkt. De productie is gedaald en de olijfolieprijzen zullen waarschijnlijk stijgen.

November 26, 2016
Door Reda Atoui

Laatste nieuws

Spanje zal waarschijnlijk verminderen olive oil productie terwijl de prijzen in 2016 zijn gestegen, voornamelijk vanwege de neerwaartse productiecorrecties van de Spaanse regering die onzekerheid hebben veroorzaakt op de Spaanse olijfoliemarkt.

De Spaanse Landbouwraad had in een recent rapport geschat dat Spanje in 1.3 2016 miljoen ton olijfolie zou produceren, maar het bleek dat die schatting een beetje voorbarig was. In feite hield het niet volledig rekening met de productiecijfers van Andalusië en Extremadura, die lager bleken te zijn dan verwacht; de Spaanse Landbouwraad baseerde zijn schattingen eigenlijk op vertekende gegevens en verwachte opbrengstcijfers die te optimistisch waren.
Zie ook:Volledige dekking van de olijfoogst van 2016
De regering heeft meer relevante cijfers in overweging genomen en heeft daarom verklaard dat de werkelijke opbrengst dichter bij 1.311 miljoen ton zou liggen, wat nog steeds onvoldoende is om aan de vraag te voldoen. Het is belangrijk op te merken dat het onlangs vrijgegeven rendementscijfer van de Spaanse regering voor 2016 dient als de officiële barometer voor: olijfolie prijzen en economische analyses.

De onzekerheden die voortkomen uit de herziene cijfers van de regering wekken bezorgdheid op de Spaanse olijfoliemarkt, maar het is niet de enige factor die de daling van de olive oil proreductie (evenals de stijging van de prijzen).

In feite is er zojuist een ziekte op het eiland Mallorca aangekomen die een ernstige bedreiging bleek te zijn. Het eiland heeft beschermende maatregelen genomen omdat de Xylella fastidiosa ziekteverwekker richt daar momenteel grote schade aan op olijfoliebomen.

Bovendien zijn Spaanse olijventelers relatief laat met hun oogst begonnen en hebben veel winkels niet eens olijfolievoorraden.

advertentie

Het niet volledig kunnen voldoen aan de binnenlandse vraag is economisch nadelig, maar de late oogst in Spanje had ook andere ernstige gevolgen: Portugese olijventelers zijn veel eerder begonnen met oogsten dan hun Spaanse tegenhangers en het marktaandeel voor Spaanse olijfolie in Portugal ervaart momenteel een aanzienlijke daling, aangezien de Portugese schappen al gevuld zijn met binnenlandse olijfolie.

Al deze factoren hebben ertoe bijgedragen dat de olijfolieprijzen in Spanje zijn gestegen. Volgens gepoold — de prijsindicator die is vastgesteld door de Spaanse Olijfoliestichting — de olijfolieprijzen gaan momenteel in stijgende lijn. Een kilo extra vergine olijfolie kost € 3.46 ($ 3.67), terwijl een kilo olijfolie van eerste persing € 3.17 ($ 3.37) kost.

De enige Spaanse provincie die heeft geprofiteerd van de stijging van de marktprijs is Jaen. De wereldberoemde provincie heeft inderdaad een betere oogst gehad dan de rest van het land. Als gevolg hiervan zal Jaén waarschijnlijk in staat zijn nieuwe marktaandelen te verwerven en te profiteren van de stijging van de olijfolieprijs door zijn product tegen een hogere prijs te verkopen dan vorig jaar met behoud van bevredigende opbrengstniveaus.advertentie

Gerelateerde artikelen

Feedback / suggesties