`Internationale Stichting ter bevordering van het mediterrane dieet - Olive Oil Times

Internationale Stichting ter bevordering van het mediterrane dieet

November 28, 2014
Isabel Poetinja

Laatste nieuws

Er is een internationale stichting opgericht die zich inzet voor de promotie van het mediterrane dieet. De International Foundation of Mediterranean Diet (IFMeD) is geregistreerd in Londen, VK en heeft tot doel instellingen, universiteiten en onderzoekscentra uit verschillende landen samen te brengen, evenals actoren uit de particuliere sector en consumenten die geïnteresseerd zijn in het promoten van het mediterrane dieet.

Lluis Serra-Majem, voorzitter van IFMeD staat op de website van de StichtingDat "ondanks de erkenning door UNESCO van het Mediterraan Dieet Die als immaterieel cultureel erfgoed is de naleving van dit voedingspatroon in sommige mediterrane landen afgenomen als gevolg van de economische beperkingen waarmee Europa sinds 2008 wordt geconfronteerd. Het is daarom essentieel om het mediterrane dieet te verbeteren als een gezonde en duurzame levensstijl [ sic] model, het aan te passen aan de huidige sociaal-economische en culturele veranderingen, en het te behouden en opnieuw te bevestigen als een immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid.”

IFMeD wil multidisciplinaire kennis en expertise samenbrengen en fungeren als denktank om relevante wetenschappelijke studies over het mediterrane dieet te analyseren, valideren en verspreiden. De fundamenten missieverklaring wijst op de noodzaak van een "transnationale wetenschappelijke garant” die boven lokale en nationale belangen staat, om het mediterrane dieet als een gezonde en duurzame levensstijl te promoten.

Sandro Dernini, de algemeen secretaris van IFMeD verklaarde dat: "er is behoefte aan een nieuwe interdisciplinaire en interculturele heroverweging voor de revitalisering van het mediterrane dieet. Daarom kan IFMeD de ideale internationale plaats zijn om deze verandering te promoten door te handelen om een ​​duurzame culturele voedselcontext voor het Med-dieet te reconstrueren, meer geschikt voor de huidige tijd en voor alle mensen”.


Olive Oil Times Video-serie
advertentie

Gerelateerde artikelen

Feedback / suggesties