Stijgende kooldioxidegehaltes zullen de voedingswaarde van gewassen verlagen

Door de effecten van kooldioxide lopen populaties het risico de beschikbare voedingseiwitten in stapelgewassen te verliezen, waardoor de uitdagingen van armoede wereldwijd nog groter worden.

Augustus 31, 2017
Door Isabel Putinja

Laatste nieuws

Nieuw onderzoek door Harvard University waarschuwt dat stijgende kooldioxidegehaltes die bijdragen aan: opwarming van de aarde zou de voedingswaarde van basisgewassen drastisch kunnen verminderen.

Onderzoekers van de TH Chan School of Public Health van Harvard, die de studie hebben uitgevoerd, hebben geconcludeerd dat als het kooldioxidegehalte blijft stijgen, de voedingswaarde van gewassen zoals tarwe, rijst, gerst en aardappelen zal afnemen. Hierdoor zou de bevolking van 18 landen over de hele wereld het risico lopen om tegen 2050 meer dan vijf procent van de voor hen beschikbare voedingseiwitten te verliezen.

Deze studie benadrukt de noodzaak voor landen die het meeste risico lopen om de voedingstoereikendheid van hun bevolking actief te controleren, en, meer fundamenteel, de noodzaak voor landen om door de mens veroorzaakte CO2-emissies te beteugelen.- Samuel Myers, Harvard University

Concreet gaat het om 150 miljoen mensen. De onderzoekers kwamen tot dit cijfer door de resultaten van experimenten op gewassen te bestuderen door ze bloot te stellen aan hoge kooldioxidegehalten en door wereldwijde voedingsinformatie, demografische gegevens en cijfers over inkomensongelijkheid te onderzoeken.

De studie, gepubliceerd in Environmental Health Perspectives, onthulde dat bij blootstelling aan hoge niveaus van kooldioxide, het eiwitgehalte van rijst daalde met 7.6 procent, 7.8 procent voor tarwe, 14.1 procent voor gerst en met 6.4 procent voor aardappelen. Dit brengt ook een risico met zich mee van een afname van het mineraalgehalte van deze voedingsmiddelen, zoals zink, ijzer en selenium, die allemaal essentieel zijn voor de menselijke gezondheid.

Volgens de studie haalt 76 procent van de wereldbevolking zijn eiwitten uit planten. De regio's die als het meest kwetsbaar worden aangemerkt, zijn onder meer Sub-Sahara Afrika, waar eiwittekort al een dilemma is, en Zuid-Aziatische landen zoals India, waar rijst en tarwe de belangrijkste bron van eiwitten zijn.

advertentie

In India kan 5.3 procent van het eiwitgehalte van gewassen verloren gaan, wat 53 miljoen mensen treft.

In een persbericht van Harvard University benadrukte Samuel Myers, senior onderzoeker bij het Department of Environmental Health, dat er actie moet worden ondernomen: "Deze studie benadrukt de noodzaak voor landen die het meeste risico lopen om de voedingstoereikendheid van hun bevolking actief te monitoren, en, meer fundamenteel, de noodzaak voor landen om de door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot te beteugelen,” zei hij.

"Strategieën om adequate voeding te behouden, moeten gericht zijn op de meest kwetsbare landen en bevolkingsgroepen, en er moet worden nagedacht over het verminderen van de kwetsbaarheid voor tekorten aan voedingsstoffen door meer diverse en voedzamere voeding te ondersteunen, de voedingswaarde van stapelgewassen te verrijken en gewassen te veredelen die daar minder gevoelig voor zijn CO2-effecten.”

Koolstofdioxide is een van de warmtevasthoudende broeikasgassen die bijdragen aan klimaatverandering. Dit was de eerste studie die de effecten kwantificeerde van stijgende koolstofdioxidegehaltes als gevolg van de opwarming van de aarde op het eiwitgehalte van stapelgewassen.

De onderzoekers wijzen erop dat het toevoegen van meer kunstmest aan gewassen de negatieve effecten van kooldioxide op plantaardig eiwit niet verzacht, waarbij de productie en het gebruik van kunstmest daadwerkelijk bijdraagt ​​aan de uitstoot van broeikasgassen.

Vervanging van plantaardig eiwit door dierlijk eiwit wordt ook niet als oplossing gepresenteerd vanwege het hulpbronnenintensieve karakter van de veehouderij. In plaats daarvan zouden veerkrachtigere gewassen zoals peulvruchten een alternatief kunnen zijn, evenals maatregelen voor een rechtvaardigere voedselverdeling en armoedebestrijding.Olive Oil Times Video-serie
advertentie

Gerelateerde artikelen

Feedback / suggesties