Europa bundelt krachten om Xylella Fastidiosa te bestrijden

In het kader van het Horizon 2020-programma heeft de EU zich bij 29 internationale partners aangesloten in een onderzoeksproject om de preventie, vroege opsporing en bestrijding van Xylella fastidiosa te verbeteren.

December 29, 2016
Door Ylenia Granitto

Laatste nieuws

Een van de projecten dat zal worden ontwikkeld in het kader van de Europese Horizon 2020 programma voor onderzoek en innovatie uitgevoerd in de periode van 2014 tot 2020 heet XF-ACTORS.

Het bestaat uit een multidisciplinair onderzoeksplan dat gericht is op het verbeteren van preventie, vroegtijdige opsporing en bestrijding van: Xylella fastidiosa (Xf) onder verschillende fytosanitaire omstandigheden, om de impact van EU-onderzoeksprogramma's te optimaliseren en te zorgen voor coördinatie en integratie tussen de betrokken groepen en netwerken.

Het project beoogt de versterking van preventieve maatregelen door het bevorderen van geïntegreerde acties.- Monia Santini, Euro-mediterraan centrum voor klimaatverandering

Xf heeft niet alleen olijfbomen in het zuidelijke deel van Apulië, in Italië, aangetast met het gerelateerde Olive Quick Decline Syndrome OQDS (of CoDiRO), maar ook sierplanten en sommige landschapsbomen in andere delen van Europa. "Het algemene doel van het onderzoeksprogramma is het beoordelen van het Xf-potentieel om zich over het hele EU-grondgebied te verspreiden, terwijl de impact ervan wordt gemaximaliseerd door middel van een multifactorbenadering, gebaseerd op een naadloze integratie tussen de 29 betrokken partners,” aldus gerapporteerd door de Community Research and Development Information Service van de Europese Commissie.

Deze acties zullen een aanvulling zijn op de acties die zijn vastgesteld door de Project POnTE, om de continuïteit van de lopende inspanningen te verzekeren.

De algemene doelstellingen van het XF-ACTORS-project zijn:

advertentie
  • Preventieve maatregelen tegen Xf versterken door de implementatie van EU-certificeringsprogramma's en een plan ontwikkelen voor het opzetten van een EU Clean Plant Network.
  • Ondersteuning van de EU-beleidsmakers door de ontwikkeling van instrumenten voor risicobeoordeling van plagen, instrumenten voor vroege detectie voor gebruik in het veld, teledetectietechnologie en voorspellende modellering.
  • Informatie verzamelen over de pathogene biologie, epidemiologische kenmerken en bedreigde gastheren, in samenwerking met Amerikaanse onderzoeksgroepen die betrokken zijn bij reeds lang bestaand onderzoek.
  • Om de interacties tussen insecten en bacteriën te identificeren, voor het ontwikkelen van strategische controlemaatregelen.

Het uiteindelijke algemene doel omvat een brede beheersstrategie voor ziekten die verband houden met Xf, geschikt voor zowel geïntegreerde plaagbestrijding als biologische landbouwsystemen, om verspreiding van Xf te voorkomen en de economische en ecologische/sociale impact ervan te beheersen.

Het project, gecoördineerd door Maria Saponari van de Nationale Onderzoeksraad van Italië CNR, werkt samen met verschillende groepen, waaronder de, Euro-mediterraan centrum voor klimaatverandering CMCC. "XF-ACTORS is net begonnen en CMCC zal deelnemen met een actie gericht op drie hoofdgebieden, waaronder de implementatie van analyse van klimaatprojecties, de ecofysiologische hoogfrequente monitoring en respectieve data-analyse, en de implementatie van fysiek gebaseerde modellering van de olijfboom,” de wetenschappelijke leider van het CMCC, vertelde Monia Santini: Olive Oil Times.

"Het project is gericht op het versterken van preventieve maatregelen door het bevorderen van geïntegreerde acties, naast de uitbreiding van kennis over de biologie, genetische en interactie van pathogeen, gast en vector, "voegde Santini eraan toe. "Bovendien zal het partnerschap werken aan de ontwikkeling van duurzame beheerstrategieën om de economische, ecologische en sociale gevolgen van de ziekte te verminderen.”Olive Oil Times Video-serie
advertentie

Gerelateerde artikelen

Feedback / suggesties