Het Europese aanbod van olijfolie bereikt het laagste decennium

Een productiedaling en lage voorraden hebben de prijzen hoog gehouden, waardoor de vraag werd getemperd.
80595
Door Paolo DeAndreis
Kunnen. 7 december 2024 13:44 UTC

Ondanks de bevestiging van a bescheiden stijging wat betreft de olijfolieproductie in de Europese Unie voor het oogstjaar 2023/24 waarschuwde de Europese Commissie dat andere sleutelindicatoren voor de sector nog steeds erg slecht zijn.

Volgens de laatste kortetermijnvooruitzichten verslag voor de landbouwsector zal de olijfolieproductie in de EU naar verwachting met zeven procent stijgen ten opzichte van 2022/23, tot 1,489,000 ton. Ondanks de stijging blijft het huidige rendement 28 procent onder het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar.

De beschikbaarheid van olijfolie – de combinatie van productie, voorraden en import minus export en consumptie – is ook laag, met een verwachte daling van vijf procent vergeleken met het voorgaande jaar en een sterke daling van 28 procent vergeleken met het vijfjarig gemiddelde.

Zie ook:De mondiale productie overtreft wellicht de verwachtingen, maar is niet genoeg om de prijzen te doen bewegen

De uitgangsvoorraden bedroegen 406,000 ton, en de eindvoorraden zullen naar verwachting dalen tot 365,000 ton als gevolg van de heropleving van de import van traditionele handelspartners, zoals Turkije en Tunesië, en producenten op het zuidelijk halfrond, waaronder Argentinië en Chili.

"Hoewel het niveau van de beginvoorraden er misschien comfortabel uitziet, is dit vooral te wijten aan een verminderde vraag, zowel in de EU als wereldwijd”, schreef de commissie.

As olijfolieprijzen de afgelopen twee jaar aanzienlijk zijn gestegen, meldde Brussel dat veel consumenten zich tot goedkopere eetbare oliën hebben gewend verminderde consumptie van olijfolie.

De consumptie in de EU zal naar verwachting dalen tot 1,189,000 ton, 18.6 procent onder het gemiddelde van de voorgaande vijf jaar.

Spanje, Italië, Portugal en Griekenland, waar olijfolie een hoofdbestanddeel is, zullen naar verwachting een veel steilere ontwikkeling doormaken daling van de consumptie. De commissie schat dat de consumptie zal dalen tot onder de 900,000 ton, wat een aanzienlijke daling van 19.9 procent betekent in vergelijking met het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar.

De verwachting is dat de olijfolieconsumptie per hoofd van de bevolking in de Europese Unie in 2023/24 ook zal dalen tot 2.6 kilogram, een daling van 19.2 procent vergeleken met het vijfjarig gemiddelde.

Hoewel de prijzen voor olijfolie aan de oorsprong zijn gedaald ten opzichte van de recordhoogten die medio januari werden bereikt, blijven ze ver boven het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar.

Het rapport noemde het voorbeeld van extra vergine olijfolie prijzen in Jaén, de Spaanse referentiemarkt. Eind maart lagen de prijzen voor extra vergine olijfolie 2.5 tot 2.7 maal hoger dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar.

Volgens de commissie betekent de verminderde beschikbaarheid voor het huidige oogstjaar dat de prijzen op de korte en middellange termijn boven het vijfjarig gemiddelde zullen blijven.

"In 2023/24 zal er waarschijnlijk nog een verdere daling van de vraag naar olijfolie plaatsvinden, omdat de overdracht van de producentenprijzen naar de consumenten (vooral als positievere oogstontwikkelingen worden bevestigd) tijd zal vergen”, schreef de commissie.

Dit scenario zou de vraag naar olijfolie in de Europese Unie verder met drie procent kunnen verminderen.

De commissie merkte op dat de mondiale vraag ook zwak is, daarbij verwijzend naar de daling van 14 procent in de export naar China en Japan in de eerste vier maanden van het oogstjaar.

Prijzen hebben ook invloed op de export en de vraag vanuit het buitenland, met een verwachte daling van de exportvolumes met 10 procent.

"Aan de andere kant zal de EU een aantrekkelijke importmarkt blijven, zowel vanwege de lagere binnenlandse beschikbaarheid als de hogere prijzen”, aldus het rapport. De import zal naar verwachting aan het einde van het lopende oogstjaar 200,000 ton bereiken.


advertentie
advertentie

Gerelateerde artikelen