`Gebruik van dimethoaat wordt verboden in de EU - Olive Oil Times

Gebruik van dimethoaat moet in de EU worden verboden

Jul. 16, 2019
Ylenia Granitto

Laatste nieuws

Het Europese Commissie heeft geadopteerd meten tot vaststelling van de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof dimethoaat, voornamelijk gebruikt als insecticide tegen de against olijf fruitvlieg in de conventionele landbouw.

De Uitvoeringsverordening 2019/1090 van de Commissie van 26 juni 2019 is gebaseerd op de conclusies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, volgens wie het niet mogelijk is om risico's uit te sluiten die voortvloeien uit: "blootstelling aan residuen van dimethoaat, waarvan het genotoxische potentieel niet kon worden uitgesloten, en de belangrijkste metaboliet ervan, waarvan werd vastgesteld dat het een in vivo mutageen middel is.”

Overeenkomstig de verordening moet elke verlengingsperiode die door de lidstaten wordt toegestaan ​​voor producten die voor olijfbomen en andere gewassen worden gebruikt, zo kort mogelijk zijn en uiterlijk op 17 juli 2020 aflopen (met uitzondering van producten die voor kersen worden gebruikt, waarvoor de respijtperiode geldt eindigen op 17 oktober.)

Frankrijk had dit insecticide al verboden, waardoor zorgen onder boeren uit angst voor prijsstijgingen. Aan de andere kant zijn deskundigen van mening dat het dimethoaatverbod en het gebruik van alternatieve strategieën het milieu, de veiligheid van werknemers en de kwaliteit van olijfolie ten goede zullen komen.

advertentie

Gerelateerde artikelen

Feedback / suggesties