Europese Commissie

Augustus 10, 2022

Brussel keurt plan goed om behandeld afvalwater voor irrigatie te gebruiken

Brussel heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd die de weg effenen voor een wijdverbreid gebruik van gezuiverd stedelijk afvalwater in de landbouw.

Jul. 25, 2022

Europa heroverweegt verbod op pesticiden als wereldwijde voedselcrisis opdoemt

De Commissie had een ambitieus plan voorgesteld om het gebruik van pesticiden tegen 2020 te halveren. Bijna de helft van de EU-lidstaten is tegen de stap.

Jul. 25, 2022

Europese Commissie stelt voor om tarieven op meststoffen af ​​te schaffen

Inflatie, problemen met de toeleveringsketen en de Russische invasie van Oekraïne hebben geleid tot torenhoge ammoniakprijzen en stijgende ureumprijzen, waardoor de EU gedwongen is in te grijpen.

advertentie

Jul. 11, 2022

Trade Group verzet zich tegen voorgestelde detailhandelsverkoop van bulkolijfolie in Europa

Consumenten- en milieuverenigingen pleiten voor de detailverkoop van olijfolie in bulk in de EU als een milieuvriendelijkere praktijk. Fedolive is het daar absoluut niet mee eens.

Jun. 17, 2022

Brussel wil ten minste € 53 miljard voor Europese landbouw in 2023

De financiering zal worden gebruikt om de gevolgen van de wereldwijde voedselzekerheidscrisis te verzachten, te investeren in duurzame landbouw en aantasting van het milieu te voorkomen.

Mei. 9, 2022

Europese commissaris hoort de zorgen van de olijfoliesector over Nutri-Score

Europese functionarissen zullen samenwerken met de sector om de virgen extra olijfoliecultuur en gezondheidsvoordelen te promoten voorafgaand aan de mogelijke introductie van Nutr-Score.

advertentie

December 22, 2021

EU zet stappen om van ontbossing afgeleide invoer, waaronder wat palmolie, te blokkeren

Een nieuw voorstel van de Europese Commissie heeft tot doel de invoer van grondstoffen die verband houden met ontbossing aanzienlijk terug te dringen, met name in Brazilië, Indonesië en Maleisië.

December 20, 2021

Europese Commissie kondigt openbare raadpleging over voedseletikettering aan

Geïnteresseerden hebben tot 7 maart 2022 de tijd om deel te nemen. Ongeveer een derde van de reeds gepubliceerde commentaren is afkomstig uit de vier belangrijkste olijfolieproducerende landen.

December 16, 2021

Europese Commissie voorspelt een opwaartse trend in de productie na de tegenslag van dit jaar

De productie en export zullen naar verwachting in Spanje en Portugal toenemen. Italië zal een bescheiden productiewinst zien en minder invoer. De productie in Griekenland zal naar verwachting dalen.

December 6, 2021

Europees Parlement keurt hervorming van het GLB goed te midden van sterke oppositie

Voorstanders van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid zeiden dat het de fondsen eerlijker zal verdelen onder kleine boeren. Volgens tegenstanders doet het te weinig aan klimaatverandering.

November 20, 2021

WTO-regels ten gunste van Spaanse producenten in tafelolijfgeschil

De WTO zei dat de antisubsidietarieven die de Verenigde Staten in 2018 aan Spaanse producenten hebben opgelegd, onwettig waren. Wel konden de organisatieregels antidumpingtarieven blijven handhaven.

November 8, 2021

Europees Parlement keurt 'van boer tot bord'-strategie goed

Tot de belangrijkste huurders van het plan behoren dierenwelzijn, emissiereductie en voedingsetikettering op de voorkant. Het is nu aan de Europese Commissie om de formele wetgeving voor te stellen.

Oktober 20, 2021

Europese olijfolie-export zal naar verwachting herstellen naarmate de kosten stijgen

De laatste kortetermijnprognoses laten een beperkte groei van de export en een gestage productie zien. Terwijl de olijfolieprijzen vorig jaar stegen, stegen ook de productiekosten.

advertentie

Augustus 21, 2020

Verhoogde precisie in de nieuwe Xylella Fastidiosa-wetgeving in Europa

Naast het verkleinen van de infectie- en bufferzones, gaf de Europese Commissie ook toe dat de dodelijke plantpathogeen in sommige regio's niet meer verwijderd kon worden en riep ze de EU-lidstaten op hun toezicht op de ziekte te intensiveren.

Augustus 4, 2020

Europa eist Amerikaanse drop-tarieven nadat lidstaten de Airbus-regelgeving naleven

De Europese Commissie wil dat de Verenigde Staten de tarieven op een reeks gefabriceerde en landbouwproducten schrappen nu EU-landen hebben vastgesteld dat ze illegale subsidies aan Airbus verstrekken en hebben voldaan aan de eisen van de WTO.

Jul. 20, 2020

EU staat lidstaten toe om olijfolievoorziening te reguleren

Het besluit komt nadat de drie belangrijkste instellingen die verantwoordelijk zijn voor de wetgeving in het handelsblok overeenstemming hebben bereikt over een uitbreiding van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De belangrijkste landbouwcoöperatie van Spanje heeft de stap verwelkomd.

Jul. 10, 2020

EU Olive Oil Productie zal naar verwachting het hoogste niveau van 5 jaar bereiken

De Europese Commissie schat de productie in het komende oogstjaar op tot 2.3 miljoen ton.

Jun. 1, 2020

Europa onthult 'van boer tot bord'-strategie voor voedselduurzaamheid

De strategie heeft tot doel duurzame voeding en milieuvriendelijke productiepraktijken te bevorderen. Critici zeggen dat er meer moet worden gedaan om de productie van industriële dierlijke vleesproducten te verminderen.

Mei. 26, 2020

Spanje vraagt ​​om meer EU-ondersteuning voor: Olive Oil Proverleiders

Spanje heeft de Europese Commissie gevraagd om olive oil producers vergelijkbare bescherming als andere landbouwers.

Mei. 26, 2020

Europa kondigt 'flexibele' ondersteuningsprogramma's aan voor Olive Oil Proverleiders

De nieuwste maatregelen van de Europese Commissie zullen producenten van olijfolie en tafelolijven toegang geven tot leningen met een lage rente en de financieringsprioriteiten van de sector wijzigen om de economische problemen veroorzaakt door Covid-19 te helpen bestrijden.

Mei. 1, 2020

EU Olive Oil Productie schattingen vrijgegeven Release

In Spanje wordt een kleinere opbrengst verwacht in vergelijking met vorig seizoen, waarbij Italië en Griekenland herstellen van hun voorheen slechte oogsten.

Meer
advertentie