Europese Commissie

November 20, 2023

Languedoc Extra Vierge Olijfolie ontvangt BOB-certificering

Gemaakt van de lokale variëteiten Lucques en Olivière, wordt Languedoc de negende extra vierge olijfolie van Frankrijk die de status van beschermde oorsprongsbenaming krijgt.

November 9, 2023

Europa versterkt de regels ter bescherming van BOB- en BGA-producten

Een nieuwe reeks regels voor de hele Europese Unie voor voedingsproducten met BOB en BGA zal zich richten op de onlinebescherming van de naam en reputatie van de producten.

November 6, 2023

De olijfolieproductie in Europa zal naar verwachting in 1.5/2023 24 miljoen ton bereiken

De verwachting is dat de rendementen zich zullen herstellen na de historische dieptepunten van vorig jaar. Stijgende prijzen zullen echter de export en de consumptie belemmeren.

September 25, 2023

EU-chef belooft strategische dialoog met boeren

Ondanks de belofte wijzen analisten erop dat Ursula von der Leyen in haar toespraak geen duidelijke intentie heeft uitgesproken om de initiatieven van de EU op het gebied van duurzaamheid en klimaatneutraliteit een impuls te geven.

September 6, 2023

Europa's evoluerende strijd tegen Xylella Fastidiosa

Vroegtijdige detectie in de hele Europese Unie blijft een voortrekkersrol spelen in de strijd tegen de bacterie, omdat ambtenaren hoopvol zijn over nieuw onderzoek, methoden en hulpmiddelen.

Augustus 17, 2023

Europa neemt controversiële maatregel om de natuur te herstellen

De nieuwe wet, die met een flinterdunne marge is goedgekeurd, verplicht de lidstaten maatregelen te nemen om tegen 2030 twintig procent van land en zee te herstellen.

Februari 16, 2023

Rapport: Klimaat, aantasting van het milieu bedreigen de Europese voedselzekerheid

Hoewel er in Europa geen onmiddellijke bedreiging voor de voedselzekerheid bestaat, constateert het rapport dat veel verschillende factoren de voedselproductie beïnvloeden en de beschikbaarheid van voedsel kunnen verstoren.

Januari 17, 2023

EU staat huiskrekels toe in voedingsmiddelen

Het ontvette poeder van de huiskrekel zal, naast de huidige gedroogde en diepgevroren bereidingen, in de EU worden toegestaan ​​in diverse voedingsproducten

Januari 17, 2023

Volksgezondheidsgroepen dringen er bij de EU op aan de introductie van voedseletiketten op de voorkant van de verpakking te bespoedigen

Een open brief aan de Europese Commissie waarschuwde voor verdere vertragingen bij de goedkeuring van voedingsetiketten op de voorkant van de verpakking. De brief is ondertekend door het European Heart Network, European Public Health Alliance, Consumers Organization en vele anderen.

Januari 11, 2023

Het nieuwe GLB-plan van Griekenland goedgekeurd door de Europese Commissie

De EU zal tussen 13 en 2023 meer dan 2027 miljard euro vrijmaken om de Griekse landbouwsector te ondersteunen. Nieuwe bepalingen in het beleid baren sommige boeren echter zorgen.

December 9, 2022

Europa stelt besluit over voedseletikettering uit

Een Italiaans lid van het Europees Parlement zei dat het besluit van de wetgevingsagenda voor 2023 is geschrapt en dat het onwaarschijnlijk is dat het vóór 2024 opnieuw zal worden opgenomen.

November 30, 2022

Europa introduceert nieuwe regels voor de kwaliteit van olijfolie

Brussel heeft de classificaties, etikettering en marketing van olijfolie herzien. De vereenvoudigde regels zijn gericht op een homogenere olijfoliemarkt in de EU.

November 14, 2022

EU kondigt maatregelen aan om de aanvoer van kunstmest en lagere kosten te waarborgen

De plannen van de Commissie omvatten onder meer het uitsluiten van producenten van meststoffen van de rantsoenering van aardgas, financiële steun aan boeren en de liberalisering van de internationale handel in meststoffen.

advertentie

Februari 9, 2022

Brussel voert druk op Washington op om tarieven voor zwarte olijven te verlagen

Ondanks de uitspraak van de Wereldhandelsorganisatie van november 2021, hebben de Verenigde Staten hun antisubsidietarieven op de invoer van Spaanse rijpe tafelolijven nog niet verlaagd.

Januari 17, 2022

Europese Bank verstrekt nieuwe fondsen voor olijfteelt- en irrigatieprojecten in Tunesië

De gecombineerde € 55 miljoen aan financiering komt als ambtenaren in de Italiaanse olijfoliesector een beroep doen op de Europese Commissie om haar belastingvrije importquota uit Tunesië te beëindigen.

December 22, 2021

EU zet stappen om van ontbossing afgeleide invoer, waaronder wat palmolie, te blokkeren

Een nieuw voorstel van de Europese Commissie heeft tot doel de invoer van grondstoffen die verband houden met ontbossing aanzienlijk terug te dringen, met name in Brazilië, Indonesië en Maleisië.

December 20, 2021

Europese Commissie kondigt openbare raadpleging over voedseletikettering aan

Geïnteresseerden hebben tot 7 maart 2022 de tijd om deel te nemen. Ongeveer een derde van de reeds gepubliceerde commentaren is afkomstig uit de vier belangrijkste olijfolieproducerende landen.

December 16, 2021

Europese Commissie voorspelt een opwaartse trend in de productie na de tegenslag van dit jaar

De productie en export zullen naar verwachting in Spanje en Portugal toenemen. Italië zal een bescheiden productiewinst zien en minder invoer. De productie in Griekenland zal naar verwachting dalen.

December 6, 2021

Europees Parlement keurt hervorming van het GLB goed te midden van sterke oppositie

Voorstanders van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid zeiden dat het de fondsen eerlijker zal verdelen onder kleine boeren. Volgens tegenstanders doet het te weinig aan klimaatverandering.

November 20, 2021

WTO-regels ten gunste van Spaanse producenten in tafelolijfgeschil

De WTO zei dat de antisubsidietarieven die de Verenigde Staten in 2018 aan Spaanse producenten hebben opgelegd, onwettig waren. Wel konden de organisatieregels antidumpingtarieven blijven handhaven.

November 8, 2021

Europees Parlement keurt 'van boer tot bord'-strategie goed

Tot de belangrijkste huurders van het plan behoren dierenwelzijn, emissiereductie en voedingsetikettering op de voorkant. Het is nu aan de Europese Commissie om de formele wetgeving voor te stellen.

Meer