Europeese Unie

November 17, 2022

Temperaturen stijgen sneller in Europa dan waar dan ook, rapport vondsten

De stijging van de jaarlijkse gemiddelde temperatuur vormt een steeds groter probleem voor de landbouw, de gezondheid en de economie op het hele continent, concludeert een nieuw rapport.

November 14, 2022

EU kondigt maatregelen aan om de aanvoer van kunstmest en lagere kosten te waarborgen

De plannen van de Commissie omvatten onder meer het uitsluiten van producenten van meststoffen van de rantsoenering van aardgas, financiële steun aan boeren en de liberalisering van de internationale handel in meststoffen.

November 10, 2022

Europa en Marokko ondertekenen deal om duurzame landbouw te ontwikkelen

Het programma van € 115 miljoen is bedoeld om de Marokkaanse landbouwsector te moderniseren, herbebossing te bevorderen en de biodiversiteit te beschermen.

advertentie

November 10, 2022

Bijna de helft van de landbouwgrond in Europa heeft te maken met erosiefactoren

Maatregelen voor bodemonderzoek en -behoud worden door klimaatverandering steeds belangrijker. Goede landbouwpraktijken kunnen erosie door grondbewerking, water en wind verminderen.

November 9, 2022

Autoriteiten vrezen dat de droogte in Europa zich door de winter zal uitstrekken

De voorzitter van een Italiaanse irrigatievereniging bekritiseerde de "stilte" van de Europese Commissie over deze kwestie en riep op tot een continentaal plan.

November 9, 2022

Official suggereert dat Nutri-Score niet het enige voedingslabel van Europa zal zijn

In plaats daarvan kan de Europese Commissie haar eigen label maken met behulp van elementen van genomineerde etiketteringssystemen op de voorkant van de verpakking.

advertentie

Augustus 10, 2022

Brussel keurt plan goed om behandeld afvalwater voor irrigatie te gebruiken

Brussel heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd die de weg effenen voor een wijdverbreid gebruik van gezuiverd stedelijk afvalwater in de landbouw.

Jul. 25, 2022

Stijgende olijfolieprijzen vertragen consumptie in Europa niet

De groeiende vraag van huishoudens en het herstel van de foodservicesector zijn de belangrijkste drijfveren voor de stijging van de olijfolieverkoop in de EU

Jul. 25, 2022

Europa heroverweegt verbod op pesticiden als wereldwijde voedselcrisis opdoemt

De Commissie had een ambitieus plan voorgesteld om het gebruik van pesticiden tegen 2020 te halveren. Bijna de helft van de EU-lidstaten is tegen de stap.

Jul. 25, 2022

Europese Commissie stelt voor om tarieven op meststoffen af ​​te schaffen

Inflatie, problemen met de toeleveringsketen en de Russische invasie van Oekraïne hebben geleid tot torenhoge ammoniakprijzen en stijgende ureumprijzen, waardoor de EU gedwongen is in te grijpen.

Jul. 18, 2022

Een plan om Europa koolstofarm te maken

Na langdurige onderhandelingen is de Europese Unie een stap dichter bij het doel om in 2050 klimaatneutraal te worden.

Jul. 11, 2022

Trade Group verzet zich tegen voorgestelde detailhandelsverkoop van bulkolijfolie in Europa

Consumenten- en milieuverenigingen pleiten voor de detailverkoop van olijfolie in bulk in de EU als een milieuvriendelijkere praktijk. Fedolive is het daar absoluut niet mee eens.

Jul. 6, 2022

Nieuw Europees label erkent gezondheidsvoordelen van hoog-polyfenol EVOO's

Het doel van het Aristoil Plus-project is het verbeteren van de olijfoliekwaliteit onder haar leden en het promoten van olijfolie als nutraceutisch voedingsmiddel bij de consument.

advertentie

November 8, 2021

Europees Parlement keurt 'van boer tot bord'-strategie goed

Tot de belangrijkste huurders van het plan behoren dierenwelzijn, emissiereductie en voedingsetikettering op de voorkant. Het is nu aan de Europese Commissie om de formele wetgeving voor te stellen.

November 3, 2021

De categorieën van olijfolie

De meeste voorvoegsels die aan "olijfolie" worden gehecht, zijn zinloos. De weinige die er echt toe doen, worden hieronder beschreven.

Oktober 20, 2021

Europese olijfolie-export zal naar verwachting herstellen naarmate de kosten stijgen

De laatste kortetermijnprognoses laten een beperkte groei van de export en een gestage productie zien. Terwijl de olijfolieprijzen vorig jaar stegen, stegen ook de productiekosten.

September 30, 2021

Europa's 'van boer tot bord'-strategie komt dichter bij wet

De landbouw- en milieucommissies van het Europees Parlement hebben in oktober gestemd om de "van boer tot bord"-strategie in stemming te brengen.

September 27, 2021

VS, Europa kondigen plannen aan om methaanuitstoot drastisch te verminderen

De trans-Atlantische partners hebben aangekondigd dat ze zich zullen inspannen om de methaanemissies met 30 procent te verminderen in een poging om de toezeggingen van de Overeenkomst van Parijs na te komen.

Augustus 24, 2021

De controverse over glyfosaat gaat door terwijl nieuw rapport concludeert dat herbicide niet kankerverwekkend is

Gezondheidsactivisten zijn verontwaardigd over de conclusie van de EFSA en beschuldigen de voedselveiligheidsautoriteit ervan te buigen voor druk van de industrie.

Augustus 23, 2021

Europa stelt nieuwe limieten voor cadmium in groenten en fruit

De grenswaarden voor het kankerverwekkende zware metaal gaan eind augustus in.

Augustus 17, 2021

Europa kondigt plan aan om tegen 3 2030 miljard bomen te planten

De EU hoopt boeren te overtuigen om een ​​van de drijvende krachten te zijn bij het planten van de nieuwe bomen.

Meer
advertentie