Europeese Unie

Jun. 17, 2022

Brussel wil ten minste € 53 miljard voor Europese landbouw in 2023

De financiering zal worden gebruikt om de gevolgen van de wereldwijde voedselzekerheidscrisis te verzachten, te investeren in duurzame landbouw en aantasting van het milieu te voorkomen.

Jun. 15, 2022

Italiaanse en Kroatische olijventelers testen nieuw koolstofkredietproject

Gedurende de driejarige looptijd van het project hebben 160 boeren met een oppervlakte van 1,877 hectare de uitstoot van 6,500 ton broeikasgassen vastgelegd.

Mei. 4, 2022

Europa huldigt klimaatdashboard in voor olijf-, druiven- en tarweboeren

Het nieuwe dashboard biedt kortetermijngegevens over het weer en het klimaat op de lange termijn om boeren te helpen nieuwe bosjes aan te planten, te anticiperen op toekomstige uitdagingen en zich beter voor te bereiden op plagen en ziekten.

advertentie

Mei. 4, 2022

Olijfoliemarkt stabiel in EU-vooruitzichten op korte termijn

Ondanks de oorlog in Oekraïne zullen de olijfolieprijzen naar verwachting stabiel blijven. De productie en consumptie in de EU zullen stijgen. De export zal dalen.

Maart 8, 2022

Europees Parlement beveelt goedkeuring van Europabrede voedseletiketten aan

De aanbeveling komt uit een rapport waarin wordt uiteengezet hoe de Europese Unie haar inzet voor kankerpreventie kan vergroten.

Maart 7, 2022

Nieuwe prijsregeling om biologische productie in Europa te promoten

De European Organic Awards zijn bedoeld om hoge kwaliteit in de biologische waardeketen te erkennen en biologische voedingsproducten binnen de EU-lidstaten te promoten.

advertentie

December 15, 2021

Olijfolie-export tegen 1 meer dan 2030 miljoen ton, EU-prognoses

Ondanks positief handelsnieuws vormen klimaatverandering en dalende consumptie uitdagingen voor de sector in het komende decennium.

December 6, 2021

Europees Parlement keurt hervorming van het GLB goed te midden van sterke oppositie

Voorstanders van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid zeiden dat het de fondsen eerlijker zal verdelen onder kleine boeren. Volgens tegenstanders doet het te weinig aan klimaatverandering.

November 29, 2021

De landbouwproductie in Europa is in 2020 licht gedaald

Uit een Eurostat-rapport bleek dat de productiekosten stijgen, terwijl het inkomen uit de landbouw in verschillende EU-landen daalde.

November 8, 2021

Europees Parlement keurt 'van boer tot bord'-strategie goed

Tot de belangrijkste huurders van het plan behoren dierenwelzijn, emissiereductie en voedingsetikettering op de voorkant. Het is nu aan de Europese Commissie om de formele wetgeving voor te stellen.

November 3, 2021

De categorieën van olijfolie

De meeste voorvoegsels die aan "olijfolie" worden gehecht, zijn zinloos. De weinige die er echt toe doen, worden hieronder beschreven.

Oktober 20, 2021

Europese olijfolie-export zal naar verwachting herstellen naarmate de kosten stijgen

De laatste kortetermijnprognoses laten een beperkte groei van de export en een gestage productie zien. Terwijl de olijfolieprijzen vorig jaar stegen, stegen ook de productiekosten.

September 30, 2021

Europa's 'van boer tot bord'-strategie komt dichter bij wet

De landbouw- en milieucommissies van het Europees Parlement hebben in oktober gestemd om de "van boer tot bord"-strategie in stemming te brengen.

advertentie

Maart 9, 2021

'Digital Earth' kan de effecten van klimaatverandering helpen voorspellen

Wetenschappers bouwen aan een digitaal model van de aarde dat zal dienen als een informatiesysteem voor betere besluitvorming over ontwikkelings- en milieukwesties binnen de Europese Unie.

Maart 8, 2021

Creatie van een MedDiet-label dat de sleutel is tot voedselzekerheid en duurzaamheid in de EU, zegt het rapport

Het rapport stelt dat een hernieuwde focus op het mediterrane dieet de regio zou kunnen helpen de gevolgen van klimaatverandering te verzachten, duurzame landbouw te bevorderen en de voedselzekerheid te vergroten.

Maart 5, 2021

Europa en de VS gaan akkoord om tarieven voor vier maanden te bevriezen

Het besluit kwam na een telefoontje tussen de Amerikaanse president en de Europese commissaris en geeft de twee partijen de tijd om over een nieuwe handelsovereenkomst te onderhandelen.

Februari 2, 2021

Nutri-Score blijft de koploper voor het Europese voedseletiketprogramma

Onderzoekers die de in Frankrijk geboren FOPL hebben bestudeerd, reageren op de kritiek dat Nutri-Score op gespannen voet staat met het mediterrane dieet.

Februari 1, 2021

Europa zoekt input van het publiek om een ​​raamwerk voor geografische aanduidingen te creëren

Het doel is om nieuwe instrumenten te identificeren om het indicatiesysteem voor gecertificeerde voedselspecialiteiten te versterken en voedselfraude te bestrijden.

Januari 4, 2021

Brexit-deal verzekert tariefvrije, maar geen wrijvingsloze handel voor producenten

De handelsovereenkomst na de Brexit biedt de langverwachte zekerheid voor de EU olive oil producers, maar de nieuwe handelsrealiteit zal verre van business as usual zijn.

December 16, 2020

Europa lanceert uitgebreide database met geografische aanduidingen

Het nieuwe platform, GIView, bevat informatie over elke geografische aanduiding in Europa.

December 4, 2020

Spanje, Uruguay Probeer de vastgelopen handelsovereenkomst tussen de EU en Mercosur nieuw leven in te blazen

Toenemende apathie in Zuid-Amerika en vijandigheid in Europa hebben de toekomst van de baanbrekende deal in twijfel getrokken. Uruguay en Spanje zijn tussenbeide gekomen om te proberen nieuw leven te blazen in wat de grootste vrijhandelsovereenkomst ter wereld zou kunnen zijn.

Meer
advertentie