Instituto de la Grasa

Jun. 9, 2014

Bodem kan de meeste invloed hebben op bepaalde fytosterolgehalten van olijfolie

Een nieuwe studie toont aan dat de bodemkwaliteit de sterylglucosidegehalten in olijfolie meer kan beïnvloeden dan olijfcultivar of landbouwmethoden.

Mei. 15, 2014

Chemici herkennen Mailer van Australian Lab

Olijfolie-experts kwamen bijeen op de jaarlijkse bijeenkomst en expo van de American Oil Chemists' Society (AOCS) in San Antonio.

Mei. 7, 2012

Olijfolie-analyse besproken op jaarlijkse bijeenkomst van chemici

Olijfolie-analyse kreeg dit jaar meer dan zijn vijftien minuten roem op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Oil Chemists' Society in Long Beach, Californië.

advertentie

April 12, 2011

North American Olive Oil Association organiseert een proeverij in New York

Leidinggevenden en journalisten uit de olijfolie-industrie kwamen maandagavond bijeen in een Italiaans restaurant in het centrum van Manhattan voor een olijfolieproeverij en diner NAOOA.

Oktober 22, 2010

Chemici van de Olive Council geven de nieuwste uitdaging aan voor claims van Davis-studie

De IOC Cemists Group zegt dat de Davis-studie pleitte voor "methoden waarvan niet is bewezen dat ze enige relatie hebben met de kwaliteit of zuiverheid van olijfolie."

advertentie
advertentie
advertentie