olijfolieprijzen

Augustus 16, 2022

Uitdagingen in overvloed voor Spanje Olive Oil Proverleiders

Hoge prijzen hebben de sector het afgelopen anderhalf jaar gesteund, maar stijgende productiekosten en aanhoudende droogte betekenen dat er grote uitdagingen in het verschiet liggen.

Augustus 10, 2022

Stijgende olijfolie-export overschot brandstofhandel in Andalusië

Hoge prijzen bij de oorsprong en tekorten aan zonnebloemolie hebben geleid tot een stijging van de export van olijfolie naar waarde in Europa en de wereld.

Jul. 25, 2022

Stijgende olijfolieprijzen vertragen consumptie in Europa niet

De groeiende vraag van huishoudens en het herstel van de foodservicesector zijn de belangrijkste drijfveren voor de stijging van de olijfolieverkoop in de EU

advertentie

Jul. 13, 2022

Landbouwinkomens stijgen in Andalusië, gestimuleerd door de oplevende olijfoliesector

Het landbouwinkomen van Andalusië overschreed voor het eerst de € 10 miljard, gestimuleerd door een stijging van 77 procent van de waarde van zijn olive oil proafdeling.

Mei. 16, 2022

Stijgende prijzen dragen bij aan piek in olijvendiefstallen in Jaén

De toename van diefstallen, waarbij vooral criminele organisaties betrokken zijn die geoogste olijven van het veld of de molens stelen, werd grotendeels toegeschreven aan stijgende prijzen.

Mei. 4, 2022

Olijfoliemarkt stabiel in EU-vooruitzichten op korte termijn

Ondanks de oorlog in Oekraïne zullen de olijfolieprijzen naar verwachting stabiel blijven. De productie en consumptie in de EU zullen stijgen. De export zal dalen.

advertentie

Januari 17, 2022

Na grote winsten beginnen de Spaanse olijfolieprijzen het jaar stabiel te worden

Door de groeiende consumptie buiten het Middellandse-Zeegebied in combinatie met een sterke oogst in 2021 in Spanje en zwakkere oogsten elders, stegen de prijzen met € 3.00 per liter.

December 29, 2021

Italië implementeert Europese wet die de verkoop van EVOO onder de kostprijs verbiedt

Een hoge functionaris bij Assitol zei dat de wet nodig is om kleine producenten en telers te beschermen tegen onhoudbare handelspraktijken.

December 22, 2021

Mede-oprichter van Boundary Bend: kwaliteit en investering zijn de sleutel tot de toekomst van olijfolie

Rob McGavin zei dat de industrie moet samenwerken om op de lange termijn succesvol te zijn, van op technologie gebaseerde oplossingen tot het benadrukken van de gezondheidsvoordelen van Virgen Extra Olijfolie.

December 16, 2021

Oogst ontvouwt zich met gemengde resultaten in Griekenland

In de meeste producerende regio's van het land wordt een bescheiden opbrengst verwacht, waarbij veel telers hun hoop op kwaliteit vestigen.

November 16, 2021

Hogere prijzen verantwoordelijk voor daling Spaanse export

Veertien maanden van gestaag stijgende olijfolieprijzen zijn voor veel producenten een zegen geweest, terwijl exporteurs weerstand ondervinden.

Oktober 20, 2021

Europese olijfolie-export zal naar verwachting herstellen naarmate de kosten stijgen

De laatste kortetermijnprognoses laten een beperkte groei van de export en een gestage productie zien. Terwijl de olijfolieprijzen vorig jaar stegen, stegen ook de productiekosten.

September 29, 2021

Producenten in Istrië zetten zich schrap voor teleurstellende oogst

Telers op het noordwestelijke schiereiland van Kroatië verwachten een daling tot 80 procent ten opzichte van de opbrengst van vorig jaar.

advertentie

Februari 24, 2021

Ontberingen in Libanon verleggen de focus naar export

Een devaluerende lokale valuta in combinatie met de schaarste aan harde valuta heeft de productie duurder gemaakt. Producenten wenden zich tot export als oplossing.

Januari 15, 2021

Apulische producenten vragen om meer overheidssteun voor de olijfoliesector

De olijfolieprijzen in Apulië blijven dalen ondanks de lagere productie in 2020. Coldiretti vindt dat de regering meer moet doen.

November 18, 2020

Tweede golf van Covid belemmert de oogst in Griekenland

Een pas opgelegde lockdown heeft Griekenland tot stilstand gebracht en een logistieke nachtmerrie gecreëerd voor olijventelers. Sommige gezondheidsdeskundigen denken dat de start van de oogst mede verantwoordelijk is voor de verspreiding van het virus.

November 10, 2020

Europa staat coöperaties in Spanje toe het aanbod te reguleren

Na jarenlang lobbyen in Brussel kunnen Spaanse coöperaties nu vrijwillig overtollige olijfolie van de markt halen.

Oktober 27, 2020

Het verbruik van olijfolie zal voor de verandering de productie overtreffen

De consumptie zal naar verwachting 3.14 miljoen ton bereiken, terwijl de productie in de campagne voor 2020 achteruitgaat, waardoor de neerwaartse prijstrends eindelijk worden omgebogen.

Oktober 27, 2020

Prijzen openen hoger in Griekenland door een tekort aan arbeiders

Vroege seizoensprijzen hebben € 3.80 per kilo bereikt, terwijl het gebrek aan buitenlandse werknemers sommige oogstactiviteiten in Griekenland heeft verhinderd.

Oktober 15, 2020

Terwijl de EVOO-consumptie in Italië sterk blijft, volgen producenten de prijzen

Uit een onderzoek bleek dat 80 procent van de Italianen gewoonlijk extra virgen olijfolie koopt. Een sterke binnenlandse consumptie in combinatie met slechte oogsten in Europa zou kunnen leiden tot een opleving van de prijzen.

September 21, 2020

Sommige tekenen suggereren een betere vooruitzichten voor Griekse boeren

Lagere opbrengstvoorspellingen in Spanje en Italië openen nieuwe hoop voor Griekse olijventelers nu de oogst begint.

Meer
advertentie