`Voorafgaand aan COP27 waarschuwt de VN dat de huidige klimaatbeloften onvoldoende zijn Olive Oil Times

Voorafgaand aan COP27 waarschuwt de VN dat de huidige klimaatbeloften onvoldoende zijn

Door Paolo DeAndreis
6 november 2022 14:00 UTC

Uit een nieuw rapport van de Verenigde Naties blijkt dat de steeds duidelijkere gevolgen van klimaatverandering zullen niet worden voorkomen als de grootste uitstoters van broeikasgassen hun inspanningen om hun milieu-impact te verminderen niet opvoeren.

Voor de 27th Conferentie van de partijen bij het VN-Raamverdrag inzake klimaatverandering (COP27), 's werelds toonaangevende intergouvernementele organisatie waarschuwde dat de huidige plannen enorm ontoereikend zijn.

De neerwaartse trend in emissies die tegen 2030 wordt verwacht, laat zien dat landen dit jaar enige vooruitgang hebben geboekt. Maar de wetenschap is duidelijk... We zijn nog lang niet in de buurt van de schaal en het tempo van de vereiste emissiereducties.- Simon Stiell, uitvoerend secretaris, UNFCC

Uit het rapport van het VN-Raamverdrag inzake klimaatverandering (UNFCC) blijkt dat de huidige klimaattoezeggingen ertoe zouden leiden dat de oppervlaktetemperaturen de komende decennia 2.5 °C boven het pre-industriële niveau stijgen.

De stijging van 2.5 C zou één graad hoger zijn dan de limieten die zijn vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs uit 2015, dat als doel had om de mondiale temperatuur deze eeuw niet meer dan 1.5 °C boven het pre-industriële niveau te houden.

Zie ook:Armste landen zoeken schuldverlichting, daarbij verwijzend naar kosten van klimaatverandering

Recent onderzoek gevonden meerdere klimaatomslagpunten zou waarschijnlijk worden veroorzaakt door een opwarming van 1.5 ºC met verwoestende gevolgen voor de landbouw en de biodiversiteit.

De onderzoekers zeiden dat een opwarming van 2.5 C nog meer gevolgen zou hebben. Ze voorspelden dat sommige delen van de planeet vrijwel onbewoonbaar zouden worden en dat de landbouw er nog meer onder zou lijden extreme hittegolven en bosbranden, verlies van biodiversiteit op het land en in de oceanen zouden versnellen en grote delen van de kustgebieden zouden onder de stijgende zeespiegel zinken.

De UNFCC zei dat, indien aangenomen, de huidige klimaatplannen zouden resulteren in een toename van bijna 11 procent in de uitstoot van kooldioxide tegen 2030, vergeleken met het niveau van 2010. De organisatie voegde er echter aan toe dat deze stijging iets lager zou zijn dan de schatting van vorig jaar van bijna 14 procent, wat aangeeft dat er enige vooruitgang is geboekt.

In 2019 schreven de onderzoekers van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dat de uitstoot tegen 43 met 2030 procent moet zijn verminderd om verdere opwarming van de aarde af te wenden.

"De neerwaartse trend in emissies die tegen 2030 wordt verwacht, laat zien dat landen dit jaar enige vooruitgang hebben geboekt', zegt Simon Stiell, uitvoerend secretaris van het UNFCC.

"Maar de wetenschap is duidelijk, en dat geldt ook voor onze klimaatdoelen in het kader van de Overeenkomst van Parijs”, voegde hij eraan toe. "We zijn nog lang niet in de buurt van de schaal en het tempo van emissiereducties die nodig zijn om ons op weg te helpen naar een wereld van 1.5 ºC.”

Volgens Stiell moeten nationale regeringen hun klimaatactieplannen nu versterken en in de komende acht jaar uitvoeren. Niet veel landen lijken echter bereid de moeilijke beslissingen te nemen die nodig zijn om deze plannen uit te voeren.

Volgens de UNFCC, tijdens COP26 in Glasgow, 193 landen zeiden dat ze nieuwe klimaatplannen zouden aankondigen. Slechts 24 hebben hun geactualiseerde plannen echter ingediend bij de VN-klimaateenheid.

"Het is teleurstellend", aldus Stiell. "Beslissingen en acties van de overheid moeten een afspiegeling zijn van de urgentie, de ernst van de bedreigingen waarmee we worden geconfronteerd en de korte tijd die we nog hebben om de verwoestende gevolgen van op hol geslagen klimaatverandering. '

Als het gaat om netto-nulstrategieën op de lange termijn, gaf het UNFCC aan dat er enige vooruitgang was geboekt.

Tweeënzestig landen hebben plannen voor netto-nul. Samen vormen deze landen de thuisbasis van 47 procent van de wereldbevolking, zijn ze goed voor 83 procent van het bruto binnenlands product en zijn ze verantwoordelijk voor 69 procent van het energieverbruik.

De UNFCC zei dat deze plannen zijn: "een sterk signaal dat de wereld begint te streven naar een netto-nuluitstoot.” Toch waarschuwden ze dat "veel netto-nul-doelen blijven onzeker en worden uitgesteld naar de toekomst, cruciale actie die nu moet plaatsvinden. ”

advertentie

COP27 staat gepland voor 6 novemberth tot november 18th in Sharm El-Sheikh, Egypte. Het zal de laatste zijn in een reeks van wereldwijde klimaatgerelateerde bijeenkomsten die in 1992 in Brazilië zijn begonnen.

Tijdens de Earth Summit in Rio de Janeiro hebben 197 landen toegezegd de totstandkoming van het VN-Raamverdrag inzake klimaatverandering (UNFCCC) en het VN-secretariaat inzake klimaatverandering te steunen.

Het destijds ondertekende verdrag had tot doel de concentraties broeikasgassen in de atmosfeer te stabiliseren "om gevaarlijke interferentie van menselijke activiteit op het klimaatsysteem te voorkomen.”

De Conferences of Parties, of COP's, zijn bijeenkomsten waarin de deelnemende landen strategieën definiëren om dat doel te bereiken.

"COP27 is het moment waarop wereldleiders weer op stoom kunnen komen klimaatverandering, de noodzakelijke ommezwaai maken van onderhandelingen naar uitvoering en op weg gaan naar de enorme transformatie die in alle sectoren van de samenleving moet plaatsvinden om de klimaatnoodsituatie aan te pakken”, zei Stiell.

Hij drong er bij de nationale regeringen op aan "om op de conferentie te laten zien hoe ze de Overeenkomst van Parijs in de praktijk zullen brengen door middel van wetgeving, beleid en programma's, en hoe ze zullen samenwerken en ondersteuning bieden bij de uitvoering.

Hij riep landen ook op om vooruitgang te boeken op vier prioritaire gebieden: mitigatie, aanpassing, verlies en schade en financiën.advertentie
advertentie

Gerelateerde artikelen