`Voorstel om Apulië's 'Plain of Olive Trees' op de Unesco-lijst op te nemen - Olive Oil Times

Voorstel om de 'Olijfvlakte van Apulië' op de Unesco-lijst op te nemen

Door Alfonso De Lucia
25 februari 2015 11:04 UTC

De eerste van drie bijeenkomsten ter ondersteuning van de benoeming van de "Piana degli Ulivi” (vlakte van olijfbomen) die op de Unesco-werelderfgoedlijst moet worden geplaatst, vond plaats in Ostuni, Puglia.

De vlakte is een gebied tussen de dorpen Fasano, Ostuni en Carovigno met de grootste concentratie oude olijfbomen in het Middellandse Zeegebied: sommige exemplaren dateren van meer dan 3,000 jaar oud en worden beschouwd als natuurlijke archeologische monumenten.

De bijeenkomst werd bijgewoond door afgevaardigden van verschillende verenigingen, telers, toeristenorganisaties en vertegenwoordigers van instellingen, waaronder de burgemeester van Ostuni, Gianfranco Coppola, en regionaal directeur Giovanni Epifani.

Monumenten van de natuur, die nog steeds dezelfde olie produceren die de Messapi, Romeinen, Byzantijnen, Anjouwen, Aragonezen en Spanjaarden hebben geproefd- Gianfranco Ciola, park van de Apulische kustduinen

Het voorstel wordt gecoördineerd door Dr. Gianfranco Ciola, directeur van het Park van de Apulische kustduinen. Volgens Ciola, de inscriptie van de vlaktes in het Unesco Werelderfgoed "zal een belangrijke attractie vormen voor het gebied dat zo rijk is aan monumentale olijfbomen, boerderijen, ondergrondse molens en kusttorens. Deze erkenning zal zeker een belangrijk instrument zijn om het gebied te promoten en de agrarische economie en het lokale toerisme te stimuleren.”

Olive Oil Times stelde Dr. Ciola enkele vragen over het voorstel.

Wanneer werd het idee geboren om de vlaktes voor te stellen als werelderfgoed?

Het project kwam voort uit de wil van de drie gemeentebesturen om de waarde van het landschap en zijn enorme culturele en architecturale troeven te vergroten.

Het idee voor het voorstel werd enkele jaren geleden geboren uit de Rotary International die verschillende conferenties over het onderwerp organiseerde. Later keurden de dorpen Fasano, Ostuni en Carovigno de start van het benoemingsproces voor de vlakte goed. Tegen die tijd werd het voorstel gesteund door vele lokale actoren: milieugroeperingen en culturele verenigingen, overheidsinstanties, ondernemingen waren er allemaal van overtuigd dat het een krachtig instrument zou kunnen zijn voor het behoud en de ontwikkeling van dit unieke landbouwlandschap en de daarmee samenhangende toeristische economie.

Hoe werkt het sollicitatieproces?

De aanvraag moet in eerste instantie worden doorgestuurd naar de Italiaanse Nationale Commissie voor UNESCO, voor een voorlopige lezing, aanpassing en verfijning van het voorstel. Het werk wordt samen met het ministerie van Cultuur en in sommige gevallen met het ministerie van Landbouw uitgevoerd. Als het voorstel waardig wordt geacht, wordt het ingevoegd in een 'Prioriteiten lijst.' Vervolgens stuurt het Ministerie van Cultuur, via het Italiaanse bureau van UNESCO, de aanvraag naar het centrale UNESCO-kantoor in Parijs.

Het voorstel moet voldoen aan de richtlijnen van UNESCO en is opgedeeld in vier delen:

a) het bewijs van de uitzonderlijke universele waarde van de site, door middel van een studie die de kenmerken benadrukt die de site uniek maken en/of in het bezit zijn van een uitzonderlijke universele waarde

b) de vergelijkende analyse, die de voorgestelde site vergelijkt met nationale en internationale soortgelijke, waaruit blijkt dat de kandidaat-site wereldwijd uitzonderlijke waarden bezit en niet alleen op lokaal of nationaal niveau

advertentie

c) de eisen van integriteit, authenticiteit en rentmeesterschap, zoals gedefinieerd in de UNESCO-richtlijnen

d) middelen ter bescherming van de site, op elk nationaal of lokaal niveau, die essentieel zijn om de kandidatuur in te dienen.

Wat zijn de voordelen van het opnemen van de Laagvlakte op de Werelderfgoedlijst en wat zijn de verplichtingen om ervoor te zorgen dat het blijft?

De erkenning van Werelderfgoed heeft een behoorlijk symbolische waarde, aangezien UNESCO een "keurmerk”, een keurmerk binnen de bescherming van cultureel erfgoed. Ten tweede heeft de erkenning een economische waarde, afgeleid van het aannemen van beleid dat meer bezoekers zal aantrekken en meer fondsen zal trekken voor de ontwikkeling en het behoud van de site.

UNESCO onderhoudt relaties met zowel openbare instellingen, voor het creëren van culturele projecten (opleidingsactiviteiten, openbare kunstprojecten, enz...), als bedrijven, die zich bezighouden met co-marketingprojecten voor de promotie van hun respectieve merken, om nieuwe doelen te verwerven in de verwezenlijking van de site, in de optimalisatie van distributiekanalen en economische middelen.

In het geval van de vlaktes van olijfbomen vereist de UNESCO-erkenning dat de overheid en alle particuliere entiteiten een beheersplan uitvoeren dat gericht is op het behoud ervan. Met deze tool kunnen we alle geschikte instrumenten vinden om de duurzame landbouwmethoden en de zorg voor de traditionele olijventeelt te behouden en zo het landschap en de biodiversiteit te beschermen.

Op welk punt in het proces is het voorstel?

We bereiden het voorstel voor, maar het permanente laboratorium dat de nominatie ondersteunt, is al verrijkt met veel onderwerpen in de gemeenschap. Lokale autoriteiten, boeren, olieproducenten, toerisme- en agrotoerismebedrijven, culturele en milieuverenigingen, scholen en opleidingsinstituten, zijn verenigd om dit doel te bereiken, in de overtuiging dat het landschap van de vlakte van monumentale bosjes van Puglia een uniek gebied vormt in de wereld vanwege de uitgestrektheid en de homogeniteit van de millenariani olijfgaarden, met zijn planten met buitengewoon mooie machtige en verwrongen stammen.

Het zijn echte monumenten van de natuur, dat is een levende natuur, die nog steeds olijven en olie produceert; dezelfde die, in de oude tijden, Messapi (de oude inwoners van Puglia), Romeinen, Byzantijnen, Angevins, Aragonese en Spaanse geproefd. De traditionele olijfgaarden van de vlakte, met 40-50 planten per hectare, zijn een van de oudste landbouwgebieden van de Middellandse Zee, verrijkt door de talrijke historische, culturele, archeologische en architecturale bewijzen, en het is uniek in de wereld, omdat het nog steeds productief is na meer dan 2000 jaar leven.

De procedure voor het indienen van het voorstel eindigt op 28 februari.


advertentie

Gerelateerde artikelen