EU zet stappen om van ontbossing afgeleide invoer, waaronder wat palmolie, te blokkeren

Een nieuw voorstel van de Europese Commissie heeft tot doel de invoer van grondstoffen die verband houden met ontbossing aanzienlijk terug te dringen, met name in Brazilië, Indonesië en Maleisië.

Palmplantage in Atjeh, Indonesië
December 22, 2021
Door Paolo DeAndreis
Palmplantage in Atjeh, Indonesië

Laatste nieuws

De Europese Unie kan binnenkort een einde maken aan de invoer van goederen die verband houden met ontbossing.

Een nieuwe Europese Commissie voorstel richt zich op producten die hebben bijgedragen aan het alarmerende fenomeen van wereldwijd bosverlies, waaronder soja, rundvlees, palmolie, cacao, koffie, leer en meubels.

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) was er wereldwijd 420 miljoen hectare bos verloren door ontbossing tussen 1990 en 2020, een gebied ongeveer zo groot als de Europese Unie.

Zie ook:Klimaatdekking

De FAO voegde eraan toe dat in diezelfde periode het verschil tussen het gekapt bos en het nieuw aangeplante of geregenereerde areaal ongeveer 178 miljoen hectare bedraagt, een gebied dat ongeveer drie keer groter is dan Frankrijk.

Volgens het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering (IPCC) heeft bijna 11 procent van alle uitstoot van broeikasgassen zijn gekoppeld aan ontbossing.

De commissie zei dat het voorstel voortbouwt op de eerdere EU-initiatieven gericht op bosbescherming en de EU-brede raadpleging van Europese burgers, die grotendeels instemmen met maatregelen om bosdegradatie in te perken.

Bovendien heeft de Europese Commissie er vertrouwen in dat de nieuwe regels een voorbeeld zullen zijn voor de wereld om te volgen.

"Met het voorstel voor deze verordening neemt de EU inderdaad de verantwoordelijkheid op zich voor het alarmerende verlies van bossen wereldwijd en neemt ze het voortouw bij het aanpakken van het probleem”, zeiden bronnen van de afdeling Milieu, Maritieme Zaken en Visserij van de Europese Commissie. Olive Oil Times.

"Het initiatief is baanbrekend en laat zien dat de EU het goede voorbeeld wil geven', aldus de commissie. "Het zet een beslissende stap voorwaarts door verder te gaan dan illegale ontbossing om ontbossing aan te pakken die wordt veroorzaakt door agrarische uitbreiding goederen te produceren.”

"We willen ook anderen inspireren om in actie te komen", aldus de bronnen. "We zouden graag zien dat grote markten, zoals de Verenigde Staten en China, toezeggingen doen om hun toeleveringsketens op te schonen, en we zijn bereid om producerende landen te ondersteunen bij hun transitie naar duurzaamheid.”

De lijst van de goederen die door het nieuwe voorstel worden gereguleerd, zal voortdurend door de commissie worden beoordeeld. Om hun producten naar de EU te kunnen blijven exporteren, zullen handelsexploitanten en producenten due diligence moeten uitvoeren om zekerheid te bieden over de oorsprong van de producten.

Met de nieuwe regels zullen bedrijven zich vrijwillig moeten certificeren en volledige toegang moeten bieden tot informatie zoals het type grondstof, de productievolumes, de betrokken leveranciers en het land van productie.

Exporteurs moeten de exacte geografische coördinaten van de productie specificeren en certificeren dat hun productketen voldoet aan de lokale wetten.

"Aangezien ontbossing verband houdt met veranderingen in landgebruik, vereist het monitoren van ontbossing een nauwkeurig verband tussen de grondstof of het product dat op de EU-markt wordt gebracht en het stuk grond waarop het is verbouwd”, schreef de commissie.

"Het gebruik van geolocatiecoördinaten is de eenvoudigste en meest kosteneffectieve manier om de nodige geografische informatie te verkrijgen zodat autoriteiten in staat zijn om te controleren of producten en grondstoffen ontbossingsvrij zijn”, voegde de commissie eraan toe. "Het combineren van geolocatie met monitoring op afstand via satellietbeelden zal naar verwachting de effectiviteit van de regelgeving vergroten.”

Dankzij een benchmarkingsysteem kan Brussel landen identificeren die een hoger risico lopen op export afkomstig van ontbossing, zodat bureaucratie en due diligence-operaties kunnen worden versneld voor landen met een laag risico.

De commissie schat dat de handhaving van de nieuwe verordening de koolstofemissies gerelateerd aan het EU-verbruik met bijna 32 miljoen ton zou verminderen.

Op basis van de nieuwe benadering van ontbossing vanuit de EU, veranderende consumentenprioriteiten en nieuw onderzoek, hebben verschillende grote Europese voedingsretailers, waaronder Carrefour, Auchan en Lidl, toegezegd de invoer van Braziliaans rundvlees stop te zetten waarvan wordt vermoed dat het afkomstig is van vee dat in het Amazonegebied wordt gehouden. of de Pantanal.

De bronnen van de commissie bagatelliseerden het risico dat de nieuwe verordening de beschikbaarheid of prijs van rundvlees of andere getroffen producten voor de consument zou kunnen beïnvloeden.

De effectbeoordelingsanalyse "geconcludeerd dat het effect op de prijzen uiterst beperkt zou zijn. We hebben echter een herzieningsclausule in het voorstel opgenomen om de mogelijke effecten na de inwerkingtreding ervan te beoordelen”, zeiden ze.

De commissie merkte ook op hoe de nieuwe regels de betrokken partijen in staat stellen om op schema te komen met de nieuwe eisen "lange aanpassingsperioden”, die voorbehouden zal zijn aan de kleinste spelers in de markt.

Zie ook:Wereldleiders beloven miljarden om de bossen op aarde te herstellen

Palmolieproducenten worden ook getroffen door de nieuwe regels, aangezien de export van palmolie naar de Europese Unie de afgelopen decennia enorm is gestegen. De EU heeft al besloten om tegen 2030 het gebruik van palmolie voor energieopwekking uit te faseren.

Volgens OilWorld datum, 65 procent van alle in de EU geïmporteerde palmolie in 2018 werd gebruikt voor de productie van biodiesel, met kleine percentages voor verwarming. Ook in de voedselproductie voor mens en dier daalde het gebruik van palmolie tot 11 procent.

"Palmolie is en is nog steeds een belangrijke aanjager van ontbossing van enkele van 's werelds meest biodiverse bossen, waardoor het leefgebied van reeds bedreigde soorten wordt vernietigd, " Wereld Natuur Fonds gezegd.

"Vanuit milieuoogpunt valt niet te ontkennen dat de uitbreiding van de palmplantages in het verleden ten koste is gegaan van regenwouden en veenmoerassen”, aldus Giuseppe Allocca, voorzitter van de Italiaanse Unie voor Duurzame Palmolie.

Hij zei dat dit resulteerde in het verlies van natuurlijke habitats en koolstofvoorraden in het bos, veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen, gecreëerd bedreigingen voor de biodiversiteit en conflicten met lokale gemeenschappen.

"Maar het is evenzeer waar dat veel plantages zijn ontstaan ​​op gronden die al gedegradeerd zijn of die voorheen bestemd waren voor de teelt van andere grondstoffen, zoals rubber of koffie,” vertelde Allocca. Olive Oil Times. "De palmolieproductieketen heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan duurzaamheid.”

In de afgelopen 40 jaar is de wereldwijde palmolieproductie gegroeid van vijf naar 70 miljoen ton. "Het is de meest gebruikte plantaardige olie ter wereld”, zegt Allocca.

De palmboom kan het hele jaar door vruchten produceren en pas geplante bomen komen binnen drie of vier jaar in de totale productie.

Samen met de groeiende vraag, heeft de snelheid waarmee ze het fruit produceren Indonesië en Maleisië, de grootste palmolieproducenten ter wereld, ertoe aangezet om te investeren in nieuwe plantages.

"Het vertegenwoordigt 35 procent van de totale productie van plantaardige olie, gevolgd door sojaolie (28 procent), koolzaadolie (12 procent), zonnebloemolie (9 procent)”, zei Allocca. "Toch beslaan palmolieplantages minder dan 10 procent van het totale oppervlak dat wereldwijd is bestemd voor olieproductie.”

Op 21 december heeft de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), een organisatie van belanghebbenden in de palmolie, vier miljoen hectare palmplantages als duurzaam gecertificeerd, goed voor 17.6 miljoen ton palmolie of 19 procent van de wereldwijde productie.

Allocca voegde eraan toe dat de RSPO 90 procent van de palmolie die in 2020 naar Europa werd geëxporteerd, als duurzaam heeft gecertificeerd.

"Er zal geen verbod zijn op welk land of welk product dan ook. Duurzame producenten zullen hun goederen aan de EU kunnen blijven verkopen”, aldus de Europese Commissie. "Er zal ook aandacht worden besteed aan het vergroten van de transparantie van toeleveringsketens, waarbij rekening wordt gehouden met de rechten van van bossen afhankelijke gemeenschappen en inheemse volkeren, evenals met de behoeften van kleine boeren.”

"Daarnaast zal de commissie bilaterale en multilaterale discussies aangaan over beleid en acties om ontbossing en bosdegradatie een halt toe te roepen”, concludeerde de commissie.Olive Oil Times Video-serie
advertentie

Gerelateerde artikelen

Feedback / suggesties