Olive Oil Productie geeft meer terug aan het milieu dan nodig is

Het laatste onderzoek geeft aan dat het koolstofputeffect van olijfbomen in de biomassa en bodem veel hoger is dan de uitstoot van broeikasgassen door de productie.

Jul. 8, 2016
Door Wendy Logan

Laatste nieuws

Het aanzienlijke aantal wetenschappelijke studies die krachtige verbanden hebben gevonden tussen extra vergine olijfolie en de menselijke gezondheid, blijven komen, en de nieuwsbrief van juni 2016 van de International Olive Council (IOC) meldt opnieuw een spannende win-winsituatie, dit keer voor het milieu.

Onze boodschap zou kunnen zijn dat olijfolie zowel gezond als goed voor het milieu is.- Internationale Olijfraad

Uit het laatste onderzoek blijkt dat olive oil productie als geheel meer teruggeeft aan het ecosysteem dan nodig is. "We hebben nu bewijs dat wanneer de juiste landbouwpraktijken worden toegepast, de koolstofzinkeffect (of koolstofvastlegging) van olijfbomen in de biomassa en bodem is veel hoger dan de uitstoot van broeikasgassen bij de productie van één eenheid (één liter olijfolie van eerste persing of extra vergine olijfolie)”, stelt het rapport.

Leden van de Raad zijn van plan om een ​​voorstel te doen voor een conferentie over het koolstofputeffect van olijfbomen dat zal worden gepresenteerd op COP22, een conferentie van de Verenigde Naties gewijd aan klimaatverandering die in november in Marrakech wordt gehouden.

Dat de bescherming van dit gewas en de consumptie van zijn olie positief is voor het milieu, maakt hun bestaan ​​tot een bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering. Haar "precies de boodschap die het IOC wil delen”, aldus het IOC. "Onze boodschap zou kunnen zijn dat 'olijfolie is zowel gezond als goed voor het milieu.'”

advertentie

Het voorstel zal worden opgesteld tijdens de komende vergadering van het IOC in Hammamet, Tunesië. de 27th buitengewone vergadering begint op 11 juli.

De raad prees Tunesië als een actief en waardevol stichtend lid van het IOC, dat bijdraagt ​​aan onderzoek en ontwikkeling op het gebied van: olijfolie chemie voor 60 jaar. Tunesië is samen met België, Frankrijk, Griekenland, Israël, Italië, Libië, Marokko, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk ondertekenaar van de eerste Internationale Olijfolieovereenkomst, opgesteld in 1959.

Olijfgaarden in Takrouna, Tunesië

Tegenwoordig heeft het land het op een na grootste olijventeeltgebied ter wereld, na Spanje, met zo'n 800 miljoen olijfbomen die goed zijn voor zestien procent van het olijvenareaal in de wereld.

"De olijventeelt is een van de belangrijkste landbouwactiviteiten van Tunesië. Het speelt een fundamentele sociale en economische rol, aangezien zestig procent van de boeren van het land in dit gebied werkt en er (een deel van) hun inkomsten uit haalt”, aldus de nieuwsbrief. op een na grootste exporteur wereldwijd na de Europese Unie.

advertentie

Gerelateerde artikelen

Feedback / suggesties