Wereld slaagt er niet in om emissiereducties na te komen die zijn beloofd in de Overeenkomst van Parijs

Vijf jaar geleden beloofden delegaties uit 191 landen in Parijs om de uitstoot met 45 procent te verminderen, maar de situatie is alleen maar erger geworden.

Oktober 1, 2021
Door Paolo DeAndreis

Laatste nieuws

Wereldwijde toezeggingen voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen zijn volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) niet voldoende om de opwarming van de aarde in te perken.

Het Rapport United in Science 2021 waarschuwde dat elk van de komende vijf jaar temperaturen zullen opleveren die minstens 1 C hoger zijn dan het pre-industriële niveau.

We moeten wereldwijde solidariteit opbouwen. Zowel in de pandemie als in de klimaatnoodsituatie is niemand veilig totdat iedereen veilig is.- Mohamed Adow, regisseur, Power Shift Africa

Vergeleken met de gemiddelde temperatuur in de periode van 1850 tot 1900, zal de wereld vanaf 2022 een temperatuurstijging zien van 0.9 °C tot 1.8 °C. Tegen 2030 zou die stijging nog verder kunnen oplopen.

Zie ook:VS, Europa kondigen plannen aan om methaanuitstoot drastisch te verminderen

"Er is een kans van 40 procent dat de gemiddelde temperatuur in een van de komende vijf jaar minstens 1.5 °C warmer zal zijn dan het pre-industriële niveau”, waarschuwde het rapport. "Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat de vijfjaarsgemiddelde temperatuur voor 2021-2025 de drempel van 1.5 °C zal overschrijden.”

De prognoses zijn gebaseerd op een breed scala aan bronnen, waaronder de broeikasgasemissiegegevens van het VN-milieuprogramma (UNEP), dat een snel verslechterend wereldwijd scenario schetst.

advertentie

UNEP schat dat vijf jaar na het Akkoord van Parijs de zogenaamde emissiekloof even groot is als altijd. De emissiekloof is het verschil tussen hoeveel de wetenschappers hadden gevraagd om de wereldwijde uitstoot tegen 2030 te verminderen en waar ze naartoe gaan.

"Vorig jaar schatten we dat de uitstoot met 5.6 procent is gedaald en aangezien de levensduur van kooldioxide zo lang is, verandert deze eenjarige anomalie in de uitstoot het grote geheel niet,” Petteri Taalas, secretaris-generaal van de WMO , zei met betrekking tot de effecten van de Covid-19-pandemie in 2020.

"We zagen enkele verbeteringen in de luchtkwaliteit, "voegde hij eraan toe. "We zagen daar een positieve evolutie. Maar nu we zijn teruggekeerd min of meer terug naar de emissieniveaus van 2019.”

De Overeenkomst van Parijs vraagt ​​landen om nationale strategische plannen op te stellen die gericht zijn op het beperken van emissies en het voorspellen van hun toekomstige evenwicht.

De ondertekenende landen kwamen overeen om te proberen te voorkomen dat temperaturen boven de 2 C boven het pre-industriële niveau komen, met speciale inspanningen om ze onder de 1.5 ºC te houden. Van de 191 landen die de overeenkomst hebben ondertekend, hebben er slechts 113 hun nationale plannen gepresenteerd.

Volgens het WMO-rapport, gezien de toezeggingen en de emissiestrategieën die al zijn uitgerold of aangekondigd, zullen de wereldwijde emissies tegen 16 met 2030 procent stijgen, ruim boven de 45 procent daling die VN-wetenschappers zien als de enige manier om aan de verwachtingen van de Overeenkomst van Parijs te voldoen.

"We zijn nog niet op weg naar de Parijse grens van 1.5 tot 2 graden, hoewel er positieve dingen zijn begonnen te gebeuren en de politieke interesse om klimaatverandering groeit duidelijk”, voegt Taalas toe. "Maar om hierin succesvol te zijn, moeten we nu beginnen met handelen. We kunnen niet tientallen jaren wachten om te handelen, we moeten al in dit decennium beginnen met handelen.”

Volgens de VN-analyse zou een stijging van 16 procent kunnen leiden tot een wereldwijde temperatuurstijging tot 2.7 ºC, ver boven de doelstelling van het Akkoord van Parijs.

"Een stijging van 16 procent is enorm reden tot bezorgdheid', zegt Patricia Espinosa, de hoofdonderhandelaar van de VN voor het klimaat, tegen de BBC.

"Het staat in schril contrast met de oproepen door de wetenschap voor snelle, duurzame en grootschalige emissiereducties om de meest ernstige gevolgen voor het klimaat en het lijden te voorkomen, vooral van de meest kwetsbaren, over de hele wereld”, voegde ze eraan toe.

Volgens een door de BBC aangehaald rapport van het World Resources Institute en Climate Analytics zijn Turkije, Saoedi-Arabië, India en China verantwoordelijk voor 33 procent van alle uitstoot van broeikasgassen, maar geen van hen heeft zijn eigen strategisch plan gepresenteerd. Andere landen, zoals Mexico, Brazilië en Rusland, hebben gewaarschuwd dat hun uitstoot zal blijven groeien.

Terwijl veel geïndustrialiseerde landen zich voorbereiden op de internationale klimaatbijeenkomst COP26 die op 31 oktober in Glasgow wordt gehouden, beginnen andere landen de kosten te analyseren, zowel van het activeren van hun eigen strategische plannen als van de gevolgen van de opwarming van de aarde zelf.

Een rapport van de Keniaanse denktank Power Shift Africa waarschuwde Afrikaanse regeringen die worstelen om te herstellen van de gevolgen van de Covid-19-pandemie die "een beperkte focus op een economisch herstel dat klimaatverandering negeert en de bredere doelstellingen van duurzame ontwikkeling zal Afrika op de lange termijn meer economische pijn kosten.”

Volgens Power Shift Africa moet klimaatverandering centraal staan ​​in de economische herstelplannen op het hele continent.

"Een groen en duurzaam herstel na Covid-19 in Afrika aansturen” erkent de voortdurende inspanningen van een paar landen, zoals Nigeria, waar vijf miljoen off-grid zonnesystemen voor thuis zullen worden geïnstalleerd.

"De pandemie is een resetmoment, om af te stappen van miljarden investeringen in gedoemde fossiele brandstoffen”, vertelde Mohamed Adow, directeur van Power Shift Africa, aan AFP. "Afrika is gezegend met zon en wind, het moet de basis zijn van ons herstel.”

Volgens Adow moeten rijkere landen zich aan hun beloften houden en klimaatgevoelige landen de beloofde $ 100 miljard geven, die nodig is om de uitstoot te verminderen en nieuwe wegen naar ontwikkeling te bieden.

"We moeten wereldwijde solidariteit opbouwen', zei hij. "Zowel in de pandemie als in de klimaatnoodsituatie is niemand veilig totdat iedereen veilig is.”Olive Oil Times Video-serie
advertentie

Gerelateerde artikelen

Feedback / suggesties