Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Jul. 13, 2022

Landbouwinkomens stijgen in Andalusië, gestimuleerd door de oplevende olijfoliesector

Het landbouwinkomen van Andalusië overschreed voor het eerst de € 10 miljard, gestimuleerd door een stijging van 77 procent van de waarde van zijn olive oil proafdeling.

Jun. 17, 2022

Brussel wil ten minste € 53 miljard voor Europese landbouw in 2023

De financiering zal worden gebruikt om de gevolgen van de wereldwijde voedselzekerheidscrisis te verzachten, te investeren in duurzame landbouw en aantasting van het milieu te voorkomen.

Jun. 2, 2022

Andalusië eist meer geld voor olijfolie- en tafelolijvenproducenten in nieuw beleid

Volgens sommige schattingen zou de olijvensector in Andalusië 60 miljoen euro per jaar verliezen in het kader van het nationale strategische plan van Spanje voor het GLB.

advertentie

Mei. 6, 2022

Farmers' Group in Spanje bekritiseert plan om traditionele olijventelers te ondersteunen

Asaja zei dat het voorgestelde bedrag voor de 1.9 miljoen hectare aan traditionele boomgaarden van het land "onvoldoende" en verkeerd besteed was.

Maart 2, 2022

Spanje en Portugal vragen Europese hulp om aanhoudende droogte te bestrijden

De Europese landbouwcommissaris antwoordde dat beide landen nationale strategische plannen moeten gebruiken om klimaatproblemen aan te pakken.

Februari 7, 2022

Europa's nieuwe duurzame landbouwbeleid zal voedsel nog duurder maken, waarschuwen boeren

Boeren en coöperaties hebben moeite met het nieuwe beleid van de Europese Unie dat gericht is op duurzame voedselproductie en de effecten daarvan op de prijzen.

advertentie

Jul. 20, 2021

Nieuw EU-landbouwbeleid kan voordelen opleveren voor Griekse olijventelers als aan de vereisten wordt voldaan

De financiering voor Griekse boeren zal naar verwachting meer dan € 20 miljard bedragen in het kader van het nieuwe subsidieprogramma. Sommigen zijn echter bang dat kleine olijventelers iets zullen missen.

Jul. 19, 2021

Kroatische producenten ondervragen minister over gemeenschappelijk landbouwbeleid

De minister van Landbouw vertelde bekroonde producenten over het nationale strategische plan van het land voor de landbouwsector en luisterde naar hun zorgen.

Jul. 8, 2021

€ 100 miljard aan EU-uitgaven kunnen de uitstoot in de landbouwsector niet verminderen, blijkt uit audit

Het vorige gemeenschappelijk landbouwbeleid bood boeren onvoldoende stimulansen om de uitstoot te verminderen, aldus de controleurs.

Jul. 7, 2021

Nieuwe CAP biedt volop kansen voor Italiaanse olijventelers

Hernieuwde aandacht voor de rechten van werknemers, steun voor kleine boeren en jonge boeren en gemakkelijker toegang tot compensatie zullen Italiaanse olijventelers helpen.

Jun. 29, 2021

Planas: traditionele olijventelers worden beschermd in het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid

In een toespraak tot de Spaanse Senaat vierde de minister van landbouw het sterke jaar voor de olijfoliesector en sloeg hij een optimistische toon aan voor de toekomst.

Jun. 29, 2021

EU gaat toekomstig gemeenschappelijk landbouwbeleid goedkeuren

Het nieuwe GLB zal de lidstaten meer flexibiliteit bieden, de financiering voor kleine boeren verhogen en strengere milieueisen toepassen op steunbetalingen.

Jun. 22, 2021

Amerikaanse rechtbank oordeelt in het voordeel van Spaanse producenten over tafelolijftarieven

Het Hof van Internationale Handel zei dat het ministerie van Handel niet had kunnen bewijzen dat de subsidies van Spaanse tafelolijvenproducenten in strijd waren met de Amerikaanse wet.

advertentie

Oktober 28, 2013

Oogsten onder de maan

Een nachtelijke oogst in Italië was de aanleiding voor een technisch congres over het effect van oogsttemperaturen op olijfolie.

September 2, 2013

In Italië zal belastingverlaging de olijventelers helpen

Unaprol-voorzitter Massimo Gargano inventariseert de situatie nu Italië de last voor landbouwgrond vermindert.

Jul. 24, 2013

Olijfolie en handelsbesprekingen

Of er een gemeenschappelijke basis zal ontstaan ​​in de twee vleugels van het Amerikaanse handelsbeleid is een gok, maar het lijkt onwaarschijnlijk.

Mei. 21, 2013

Beslissing tegen Griekenland bevestigd wegens GLB-schendingen

Griekenland zal het moeten doen met $ 320 miljoen minder subsidies, nadat een rechtbank had vastgesteld dat het zich niet aan de GLB-regels hield.

Maart 18, 2013

Europees Parlement biedt enige troost voor Spaanse olijfolie

Er hangt nog steeds een strijdbijl boven de subsidies die aan boeren worden betaald, maar het parlement gaf hen enige hoop om de dreigende klap te verzachten.

Maart 8, 2013

Olijfoliesector Ogen Europese stem volgende week

De Europese olijfoliesector zal een stap dichter bij het kennen van zijn lot komen wanneer het voltallige Europees Parlement volgende week in Straatsburg stemt.

December 27, 2012

Verlanglijst van EU-olijvenboeren voor verandering

Olive oil proproducenten versterken hun standpunten over het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de EU en een actieplan voor de olijfoliesector.

Oktober 24, 2011

Olijfolie-industriegroepen verwerpen voorstellen voor GLB-hervorming

Voorstellen zijn onder meer het beperken van de subsidies die grote boerderijen kunnen ontvangen en het toewijzen van een vast bedrag per hectare in plaats van volgens de productiegeschiedenis - een verandering waardoor Frankrijk en Spanje het meest zouden verliezen, volgens rapporten.

Meer
advertentie