Spaanse wetgevers keuren € 2 miljard steun goed voor landbouwsector getroffen door droogte

Hoewel het grootste deel van het geld bestemd is voor verbeteringen aan de waterinfrastructuur en de veeboeren, is het bedrag dat beschikbaar is voor de olijvenboeren aanzienlijk lager.

Murcia, Spanje (AP)
Door Máté Pálfi
13 juni 2023 21:19 UTC
394
Murcia, Spanje (AP)

Het Spaanse Lagerhuis, de Kamer van Afgevaardigden, heeft een koninklijk wetsbesluit goedgekeurd waarin maatregelen worden vastgesteld om de gevolgen van de aanhoudende droogte tegen te gaan.

De wet reserveert hiervoor bijna 2.2 miljard euro, waarvan 636 miljoen euro rechtstreeks bestemd is voor boeren en veeboeren. De wet voegt ook aanvullende steunmaatregelen toe van € 148 miljoen voor de Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Minister van Landbouw Luis Planas vertelde de Kamer van Afgevaardigden dat de fondsen nodig waren om te beschermen "de zekerheid van de voedselvoorziening en de continuïteit van de productieactiviteit.”

Zie ook:Waterefficiëntie en duurzaamheid moeten hand in hand gaan in de olijfgaard

Hoewel de wet werd aangenomen met 58 stemmen voor, geen tegen en 11 onthoudingen, was er veel kritiek.

Afgevaardigden van de traditionele conservatieve partij van Spanje, Partido Popular, en een rechtse partij, Vox, beschuldigden de door de socialisten geleide coalitieregering van pogingen om stemmen te kopen en zeiden dat de maatregelen een paar boeren en veeboeren zouden helpen zonder de onderliggende problemen op te lossen.

"Je deelt een paar duizend euro uit die voor sommige veehouderijen heel nuttig zal zijn, maar de problemen van de sector niet zal oplossen”, zegt Vox-gedeputeerde José María Figaredo.

Planas zei dat de steunmaatregelen voor de landbouwsectoren waren verdeeld in drie grote blokken, waaronder directe steun, belastingverlagingen en meer flexibiliteit bij het inzetten van middelen uit het GLB.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is een alomvattend beleidskader dat door de Europese Unie is opgesteld om de landbouwsector te ondersteunen en te reguleren. Het heeft tot doel een stabiele aanvoer van voedsel van hoge kwaliteit te waarborgen, plattelandsontwikkeling te bevorderen en boeren een eerlijk inkomen te bieden. Het GLB omvat verschillende maatregelen, waaronder financiële steun, marktinterventies en milieu-initiatieven, met als doel duurzame landbouw te bevorderen en het welzijn van zowel landbouwers als consumenten te waarborgen.

Het grootste deel van de rechtstreekse steun – 355 miljoen euro – is bestemd voor veeboeren en melkveehouders, die economisch het zwaarst worden geacht getroffen door de droogte. Daarnaast is er € 276.7 miljoen voor de rest van de agrarische sector en € 5 miljoen voor de bijenteelt.

Ondertussen is een buitengewone verhoging van de subsidies aan houders van landbouwverzekeringen goedgekeurd voor naar schatting € 40.5 miljoen. De steun wordt verhoogd tot maximaal 70 procent van de kosten van de reeds gecontracteerde polissen, wat volgens de Europese regelgeving maximaal is toegestaan.

Het is echter onwaarschijnlijk dat de voordelen van de verzekeringssubsidie ​​de olijftelers van het land zullen helpen, aangezien uit een recent onderzoek van Agropopular is gebleken dat slechts 4.5 procent van het olijfgaardoppervlak van het land verzekerd is.

"De cijfers zijn duidelijk, heel duidelijk: van de 2.04 miljoen hectare zijn er iets meer dan 93,000 verzekerd”, schreef César Lumbreras, directeur van Agropopular.

Naast de verzekeringspremies voorziet het nieuwe koninklijk wetsbesluit ook in een vrijstelling van het quotum onroerende voorheffing van de getroffen boerderijen en de vennootschapsbelasting.

Koninklijk besluit

In Spanje is een koninklijk wetsbesluit (Real Decreto-Ley in het Spaans) een wettelijk instrument waarmee de regering wetgeving kan uitvaardigen over dringende zaken die onmiddellijke aandacht vereisen. Het is een soort wetgevingshandeling die de gebruikelijke parlementaire procedures omzeilt en wordt gebruikt in situaties waarin de regering snel actie moet ondernemen zonder het reguliere wetgevingsproces te doorlopen.

Het derde onderdeel richt zich op het vergroten van de flexibiliteit bij de uitvoering van het GLB door de aanvraagdeadline voor steun te verlengen tot 30 juni en de frequentie van verplichte informatie-inzendingen uit digitale landbouwlogboeken in 2023 en 2024 te verminderen.

Planas heeft zijn waardering uitgesproken voor de uitspraak, die inhoudt dat de socialezekerheidsbijdragen worden uitgesteld en de uitzonderlijke maatregel wordt verlengd tot 31 december om het minimum aantal dagen dat nodig is om toegang te krijgen tot landbouwsubsidies in Andalusië en Extremadura terug te brengen tot slechts 10.

Anderzijds wees de minister erop dat dit koninklijk wetsbesluit ook een reeks hydrologische maatregelen bevat om de droogte het hoofd te bieden.

Hij zei dat de regering het budget voor waterbehoud en infrastructuurverbeteringen geleidelijk heeft verhoogd, dat gedurende de periode van het GLB, 2023 tot 2027, een budget zal hebben van € 22 miljard, waarvan € 10 miljard directe investeringen door de staat. .

Naast de GLB-begroting wees de minister erop dat 1.4 miljard euro uit het koninklijk wetsbesluit zal worden toegewezen voor de financiering van vier domeinen: de wijziging van de waterwetgeving naar hergebruik van water bevorderen, maatregelen invoeren om ondersteuning van irrigatie-inspanningen en het aanmoedigen van de bouw van belangrijke infrastructuurprojecten en specifieke hulp bieden aan een Andalusische gemeenschap.

Planas voegde eraan toe dat deze veranderingen de General State Administration in staat zouden stellen om deze inspanningen te beheren en uit te voeren. Het doel is om de droogte aan te pakken en de beschikbaarheid van water te verbeteren in de regio's die dit het meest nodig hebben.deel dit artikel

advertentie
advertentie

Gerelateerde artikelen