`Europa keurt Italië's plan voor de uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid goed - Olive Oil Times

Europa keurt het plan van Italië voor de uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid goed

Door Paolo DeAndreis
12 december 2022 14:18 UTC

Italiaanse boeren en voedselproducenten zullen de komende vijf jaar ongeveer € 37 miljard ontvangen onder auspiciën van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023 – 2027 van de Europese Unie.

Het GLB informeert cruciaal beleid van alle lidstaten, en Italië heeft er zojuist groen licht voor gekregen nationaal strategisch plan, die op 1 januari in werking treedt.

"[Het plan] zal het concurrentievermogen en de duurzaamheid in de hele landbouw- en agrovoedingssector ondersteunen", zei Francesco Lollobrigida, de Italiaanse minister van Landbouw.

Iets meer dan 26 miljard euro zal uit de EU-begroting komen, terwijl de resterende middelen door de Italiaanse regering worden begroot.

Het nieuwe GLB omvat maatregelen om de milieu-impact van landbouw en voedselproductie te verminderen, de voedselveiligheid, de duurzaamheid van de landbouw en de biodiversiteit te verbeteren, kleine boerderijen en voedingsbedrijven te ondersteunen en meer jongeren aan te moedigen om landbouw te bedrijven.

Het zoekt ook naar voedselverspilling tegengaan, sociale omstandigheden in de voedselproductiesector verbeteren en dierenwelzijn beschermen.

Volgens de richtlijnen richt het Italiaanse plan zich op het ondersteunen van wat wordt gedefinieerd als "de overgang naar biologische landbouw” en tegelijkertijd de veerkracht en het concurrentievermogen in de verschillende productieketens verbeteren.

Ongeveer € 2 miljard zal zijn gewijd aan de biologische landbouw, een maatregel die van cruciaal belang wordt geacht om de EU-doelstelling te bereiken 25 procent van alle landbouwgrond omgezet naar biologische praktijken tegen 2027.

Voedselkwaliteit is een andere pijler van het plan, en de Italiaanse regering is van plan dit te steunen extra vergine olijfolie en andere traditionele voedingsproducten met een certificaat van Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB) of Beschermde Geografische Aanduiding (BGA).

Andere fondsen zullen worden besteed aan zogenaamde "heroïsche landbouw”, die plaatsvindt in zeer uitdagende omgevingen zoals olijfgaarden op steile hellingen.

Olive oil proOok producenten in Apulië en Calabrië, de twee grootste olijfolieproducerende regio's van het land, zullen middelen uit het GLB ontvangen.

Een bijgewerkt raamwerk voor risicobeheer zal landbouwbedrijven meer stabiliteit bieden in tijden van grote uitdagingen en klimaatonzekerheden.

Volgens de Italiaanse landbouwvereniging Coldiretti is een van de meest relevante updates van het nieuwe GLB het landbouwcompensatiesysteem, dat tot doel heeft de inkomens te stabiliseren en tegelijk duurzaamheid te bevorderen. Bijna 18 miljard euro is bestemd voor de rechtstreekse ondersteuning van landbouwinkomens.

Het plan beoogt ook de reikwijdte van landbouwactiviteiten op het platteland te verbreden om het inkomen te ondersteunen en het landelijke erfgoed te behouden. Het plan voorziet ook in fondsen voor duurzame landbouw en veeteelt en maakt het gemakkelijker voor jongere generaties om toegang te krijgen tot opgezette agribusiness en land te kopen.

De jongere generaties zullen ook gemakkelijker kunnen profiteren van fondsen om het gebruik van de nieuwste technologieën en het volgen van de modernste landbouwpraktijken aan te moedigen.

Volgens gegevens van het Institute of Services for the Agricultural and Food Market (Ismea) zijn er in Italië 11 boeren boven de 65 jaar voor elke boer onder de 40 jaar.

Boeren die hun milieu-impact verminderen door verder te gaan dan de minimumvereisten van het EU-beleid, worden ook beloond met een fonds van € 876 miljoen.

Zeventien procent van het geld gaat naar olijftelers die de tot nationaal erfgoed verklaarde olijfbomen en traditionele landschappen beschermen. Telers krijgen 220 euro per hectare, mits ze de olijfbomen op het land verzorgen.

Landbouwbedrijven op minder dan 14 hectare, die een groot deel van de Italiaanse voedselproductie uitmaken, zullen worden ondersteund door een fonds van € 350 miljoen per jaar. In Italië zijn 1.1 miljoen landbouwbedrijven kleiner dan 11 hectare.

Het plan voorziet ook in € 20 miljoen aan fonds bouw reservoir en renovatie, evenals andere tactieken om de gevolgen van de aanhoudende droogte te verzachten.

Het plan voorziet ook in financiering om gendergelijkheid in landbouw- en voedselproductiebedrijven te ondersteunen, de veiligheid op de werkplek te bevorderen en de toegang tot landbouwkennis te vergemakkelijken.

Er komt ook een reeks maatregelen om illegale en onveilige arbeidspraktijken te voorkomen en het voor boeren gemakkelijker te maken om seizoensarbeiders in dienst te nemen.

Het grootste deel van de GLB-middelen voor het nationale strategische plan van Italië zal worden beheerd door middel van overheidsrichtlijnen, die momenteel in ontwikkeling zijn.

Sinds 1962 is het GLB een van de belangrijke gemeenschappelijke beleidsinspanningen van de Europese Unie. Ongeveer een derde van de EU-begroting wordt besteed aan het GLB.

In de komende vijf jaar zullen de totale uitgaven van het GLB oplopen tot 387 miljard euro. Veertig procent van het geld zal worden gefinancierd EU-strategieën om klimaatverandering aan te pakken die ook kruisen met het landbouwbeleid.advertentie

Gerelateerde artikelen