Europa's evoluerende strijd tegen Xylella Fastidiosa

Vroegtijdige detectie in de hele Europese Unie blijft een voortrekkersrol spelen in de strijd tegen de bacterie, omdat ambtenaren hoopvol zijn over nieuw onderzoek, methoden en hulpmiddelen.

Apulië, Italië (AP)
Door Paolo DeAndreis
6 september 2023 12:26 UTC
627
Apulië, Italië (AP)

Extreem weer heeft zware gevolgen gehad voor de olijventelers in Zuid-Italië. De afgelopen dagen hebben plotselinge en hevige hagelbuien de olijfboomgaarden in Salento, in de regio Apulië, getroffen.

Volgens de boerenorganisatie Coldiretti is in het gebied ongeveer 40 procent van de olijven van het huidige seizoen verloren gegaan.

Xylella is een mondiaal fenomeen, niet louter Europees. Dankzij de vooruitgang in het wetenschappelijk onderzoek… zien we aanzienlijke vooruitgang.- Giuseppe Stancanelli, risicobeoordelaar voor plantgezondheid, EFSA

De afgelopen tien jaar zijn olijfboerderijen rond Salento verwoest door Xylella fastidiosa. Nieuwe boomgaarden in het gebied worden aangeplant met Leccino en Favolosa, de twee olijvencultivars die een aanzienlijke resistentie tegen de bacteriën vertonen.

"Nieuwe resistente olijfbomen hebben drie tot vier jaar nodig om olijven te produceren”, schreef Coldrietti. "En nu sommige olijventelers na tien jaar van epidemie weer kunnen beginnen met het oogsten van de vruchten, gaan we daar weer met een verlies als gevolg van extreme gebeurtenissen zoals hagelbuien, tornado's en wolkbreuken."

Zie ook:Kunsttentoonstelling reflecteert op de verwoestende impact van Xylella

De uitdagende situatie in Puglia was een van de aandachtspunten van de Vierde Europese Conferentie over Xylella, georganiseerd door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA).

Xylella fastidiosa

Xylella fastidiosa is een gramnegatieve bacterie die erom bekend staat een verscheidenheid aan plantenziekten te veroorzaken. Het is een ziekteverwekker die voornamelijk het xyleem aantast, het plantenweefsel dat verantwoordelijk is voor het transport van water en voedingsstoffen van de wortels naar andere delen van de plant. Xylella fastidiosa is een groot probleem in de land- en bosbouw omdat het een breed scala aan plantensoorten kan infecteren, wat kan leiden tot economische verliezen en milieuschade.

Deze bacterie wordt overgedragen door insectenvectoren, zoals scherpschutters en spittlebugs, die zich voeden met plantensap. Wanneer deze insecten zich voeden met geïnfecteerde planten, verwerven ze de bacterie en kunnen deze vervolgens doorgeven aan gezonde planten wanneer ze zich ermee voeden. Xylella fastidiosa kan zowel landbouwgewassen als sierplanten infecteren en is verantwoordelijk geweest voor verwoestende ziekten in verschillende delen van de wereld.

Enkele van de bekende ziekten veroorzaakt door Xylella fastidiosa zijn de ziekte van Pierce, Citrus Variegated Chlorosis (CVC) en Olive Quick Decline Syndrome (OQDS).

Pogingen om Xylella fastidiosa onder controle te houden omvatten het gebruik van insecticiden om de insectenvectoren te beheersen, evenals pogingen om geïnfecteerde planten in quarantaine te plaatsen en te verwijderen om verdere verspreiding te voorkomen. Er wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van effectievere strategieën voor het beheersen en voorkomen van de verspreiding van deze bacterie en de daarmee samenhangende plantenziekten.

EFSA speelt een cruciale rol in de wetenschappelijke coördinatie van de operaties tegen Xylella fastidiosa en ondersteunt de Europese Commissie en lidstaten bij het vaststellen van procedures, richtlijnen en methoden.

productie-business-europa-olijfolie-tijden

Deelnemers aan de Vierde Europese Conferentie over Xylella, georganiseerd door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid

Voorafgaand aan de conferentie, de documentairefilm "Het tijdperk van de reuzen” werd aan de afgevaardigden gepresenteerd. Het onderzoekt de sociale, economische en landschappelijke gevolgen van Xyella fatidiosa in een regio waar de monumentale olijfbomen millennia lang bloeide.

"Dat is heel belangrijk, omdat het het Europese publiek hierdoor getuige kan laten zijn van de verwoestende impact van de ziekteverwekker”, vertelde Giuseppe Stancanelli, teamleider van het EFSA-team voor risicobeoordeling van plantengezondheid. Olive Oil Times.

"Communicatie met het publiek is een sleutelfactor om het succes van plantgezondheidsstrategieën te garanderen”, voegde Stancanelli eraan toe, verwijzend naar de stripverhaal onlangs gepubliceerd door de EFSA.

"Het benadrukt het belang van de wetenschap bij het ontwikkelen van strategieën om bedreigingen voor de plantgezondheid, zoals Xylella, aan te pakken”, zei hij.

In samenwerking met de Europese Commissie en de lidstaten heeft de EFSA ook het initiatief gelanceerd #PlantHealth4Life campagne.

"Het doel is om de Europese burgers bewust te maken van het belang van plantgezondheid en ieders verantwoordelijkheid om deze te beschermen”, aldus Stancanelli.

In de EU is Italië niet het enige land dat getroffen wordt door Xylella fastidiosa. Andere stammen van de bacterie zijn gevonden in de Balearen van Spanje, Portugal en Frankrijk. Insectenvectoren zoals speekselwantsen dragen de ziekteverwekker van de ene plant naar de andere en infecteren olijfbomen, amandelen en tientallen andere plantensoorten.

In de loop der jaren heeft de uitbraak van Xylella fastidiosa, in combinatie met het groeiende inzicht in de dreiging die de epidemie met zich meebrengt, aanleiding gegeven tot een reeks EU-brede activiteiten.

advertentie
advertentie

"Xylella is nu opgenomen in de lijst van de belangrijkste quarantaineplantpathogenen die op EU-niveau worden onderhouden, de zogenaamde Priority Pests”, aldus Stancanelli. "Dat bracht alle lidstaten ertoe preventieve noodplannen te ontwikkelen en het toezicht te intensiveren.”

EFSA onderhoudt de enige wereldwijde database van planten die zijn geïnfecteerd met de verschillende Xylella fastidiosa-stammen.

"Dat ondersteunt de lidstaten in geval van nieuwe uitbraken”, aldus Stancanelli. "Het is ook nuttig voor lokale instellingen en boeren om te beslissen wat ze in besmette gebieden gaan planten. Het rapporteert ook de variëteiten van planten die tolerantie of resistentie tegen Xylella vertoonden.”

Volgens de conclusies van de conferentie zijn de huidige middelen daarvoor geschikt de verspreiding van Xylella fastidiosa beperken verbeteren naarmate er nieuwe tools worden ontwikkeld.

"Xylella is een mondiaal fenomeen, niet louter Europees”, aldus Stancanelli. "Dankzij de vooruitgang in wetenschappelijk onderzoek, nieuwe tools die detectie over uitgestrekte gebieden mogelijk maken en geavanceerde strategieën voor ongediertebestrijding, zien we aanzienlijke vooruitgang.”

"Op de conferentie kwam naar voren hoe de kennis over de biologie en de ecologie met betrekking tot de vectorinsecten groeit”, aldus Stancanelli. "Niet alleen in het Middellandse Zeegebied, maar ook in Noord-Europa.”

Het huidige, door de EU gefinancierde onderzoek omvat werkzaamheden op het gebied van preventie, controle, ecologie en samenleving, zoals de BEXYL-project, evenals de ontwikkeling van nieuwe biologische bestrijdingsoplossingen die werken tegen Xylella fastidiosa of de vector ervan, zoals de BIOVEXO-project.

BEXYL en BIOVEXO organiseerden samen met EFSA en andere EU-projecten de Xylella-conferentie.

Een groot deel van de door de EU gefinancierde inspanningen gaat naar het bevorderen van samenwerking en coördinatie tussen de vele betrokken nationale entiteiten.

De sleutel tot de strategieën van de EU is vroegtijdige detectie. "Met wetenschappelijke steun van de EFSA houden alle Europese landen hun hele grondgebied in de gaten”, aldus Stancanelli.

Uitgebreide monitoringactiviteiten volgen de richtlijnen van de EFSA en kunnen nieuwe uitbraken opsporen. Dat maakt snel ingrijpen mogelijk om verdere verspreiding in te dammen.

"Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van de enquête- en monitoringsystemen en diagnostiek, zoals die voor het analyseren van lucht- en satellietbeelden”, zei Stancanelli.

"Als we bijvoorbeeld alle olijventeeltgebieden in het Middellandse Zeegebied moeten monitoren, kunnen we niet alleen vertrouwen op bezoeken ter plaatse”, voegde hij eraan toe. "We moeten grote delen van de gebieden in één keer kunnen analyseren. Nu is die technologie beschikbaar.”

Andere cruciale aspecten die op de conferentie worden besproken, zijn onder meer de olijfvariëteiten die tolerantie of resistentie vertonen tegen Xylella fastidiosa, zoals Leccino.

"Er is vooruitgang in het onderzoek dat erop gericht is het mechanisme van dergelijke resistentie bloot te leggen”, aldus Stancanelli. "Het is van groot belang, omdat het ontsluiten van deze aspecten ons ook in staat kan stellen deze mechanismen in andere olijvencultivars te vinden.”

Sinds de eerste poging in Puglia kunnen de entmethoden de weg vrijmaken voor het identificeren van nieuwe bronnen van resistentie tegen Xylella.

"In Israël, waar Xylella amandelen aanviel, identificeerden onderzoekers resistente amandelvariëteiten door ze te enten op geïnfecteerde planten en onderstammen, en hun reacties te observeren, ‘zei Stancanelli.

"Over de hele wereld is Xylella een prioritaire plantenziekteverwekker geworden”, besluit hij. "Tegenwoordig laten wetenschappelijk onderzoek en internationale coördinatie ons hoop zien in de strijd tegen de ziekteverwekker.”deel dit artikel

advertentie
advertentie

Gerelateerde artikelen