`Leden van de Olijfraad ontmoeten elkaar in 23e zitting - Olive Oil Times

Leden van de Olijfraad komen bijeen in de 23e zitting

Februari 13, 2015
Isabel Poetinja

Laatste nieuws

De Internationale Olijfraad (IOC) hield de 23rd buitengewone zitting van de Ledenraad op 4 en 5 februari.

Het resultaat van de vergadering omvatte de goedkeuring van verschillende besluiten met betrekking tot de IOC-norm voor olijfolie en afvallen van oliën en de Codex-norm, evenals herzieningen van de testmethoden.

De Raad ook heeft drie rapporten aangenomen voor de komende vergadering van de Codex-commissie voor vetten en oliën in Maleisië.

Bij andere ontwikkelingen stemde de Raad in met de deelname van het IOC aan het komende Climlive-project, dat tot doel heeft de 22 olijfkiemplasmabanken in het IOC-netwerk te consolideren en een internationale referentie te bieden voor het behoud en het duurzame gebruik van genetische hulpbronnen. Het project is ter financiering voorgelegd aan de Europese Commissie.

Ook werden afspraken gemaakt voor een aanstaande promotiecampagne in Japan naar aanleiding van een verkennende bijeenkomst in Tokyo vorige maand; aanstaande deadlines voor subsidieaanvragen voor activiteiten op het gebied van technische bijstand, nationale promotieactiviteiten en nominaties voor kandidaten voor aanstaande seminars en opleidingscursussen; en de hervatting van de besprekingen over de toekomst van het IOC door de Europese Unie in mei.

Aanwezig op de vergadering waren vertegenwoordigers van Albanië, Algerije, Argentinië, de Europese Unie, Iran, Israël, Jordanië, Libië, Marokko, Syrië, Tunesië en Uruguay (waarbij Uruguay ook Montenegro vertegenwoordigt in diens afwezigheid).


advertentie

Gerelateerde artikelen

Feedback / suggesties