`Spanje vraagt ​​om meer EU-ondersteuning voor: Olive Oil Proverleiders - Olive Oil Times

Spanje vraagt ​​om meer EU-ondersteuning voor: Olive Oil Proverleiders

Mei. 26, 2020
Costas Vasilopoulos

Laatste nieuws

Na de voltooiing van de steunregeling voor particuliere opslag waardoor meer dan een kwart van de olijfolievoorraden in de Europese Unie aan de markt is onttrokken, blijft de sector in het ongewisse en wordt het verwachte prijsherstel vertraagd door de Covid-19-pandemie.

"De olijfoliemarkt heeft sinds de zomer van 2019 een moeilijke situatie doorgemaakt”, zegt een woordvoerder van de Europese Commissie Olive Oil Times. "Hoewel in mindere mate dan voor andere landbouwsectoren, heeft de Covid-19-pandemie gevolgen voor de olijfoliesector en helpt deze niet om snel te herstellen van de moeilijke marktsituatie van de afgelopen maanden.”

Wat olijfolie betreft, moet de Europese Commissie op korte termijn concrete maatregelen nemen als ondersteuningsprogramma voor de sector om zijn productie te reguleren.- Spaans Ministerie van Landbouw, Vis en Voedselvoorziening

"Over het algemeen heeft de markt geen grote schok door de pandemie ervaren en zijn de marktprijzen gestabiliseerd, maar dat zijn ze wel nog steeds op een laag niveau', voegde de woordvoerder eraan toe.

Teleconferentie van de Spaanse minister van Landbouw Luis Planas met EU-tegenhangers

De handel in olijfolie binnen de EU was ernstig gehinderd eerst door de pandemie. Echter, maatregelen, waaronder de 'green lanes' werden ingevoerd om de situatie glad te strijken. De goedkeuring van specifieke richtsnoeren voor grenscontroles om de gezondheid te beschermen en om goederen en essentiële diensten beschikbaar te houden, heeft ook geholpen.

Zie ook:Covid-19 updates

"Sindsdien is de situatie in alle lidstaten aanzienlijk verbeterd ”, aldus de ambtenaar van de Commissie.

Verder internationale verzendingen van Europese olijfolie zijn niet veel beïnvloed, terwijl de vrijgave van de particulier opgeslagen hoeveelheid olijfolie op zijn vroegst tussen juni en september 2020 zal plaatsvinden.

advertentie

Om soortgelijke verschijnselen van olijfolieoverschotten in de toekomst te voorkomen, heeft Spanje verzocht om olijfolie op te nemen in de verordening inzake de gemeenschappelijke marktordening (GMO), die het mogelijk maakt om vooruit te plannen op de productie en ruimte laat voor marktmanipulatie.

"Wat olijfolie betreft, moet de Europese Commissie op korte termijn concrete maatregelen nemen als ondersteuningsprogramma voor de sector om zijn productie te reguleren”, aldus het Spaanse ministerie van Landbouw, Vis en Voedselvoorziening in een verklaring.

Het doel van de GMO is een kader te scheppen voor een constante productie en levering van landbouwproducten door gebruik te maken van openbare interventie en marktinstrumenten om marktverstoringen te overwinnen die worden veroorzaakt door factoren zoals prijsschommelingen of de verspreiding van een dierziekte. De GMO is ook bedoeld om het inkomen van telers en producenten veilig te stellen.

Europese landbouwproducten die momenteel profiteren van de GMO-verordening zijn onder meer zuivelproducten, wijn, zaden, suiker, fruit en groenten.

"Naar aanleiding van de goedkeuring op 30 april 2020 van de laatste the uitzonderlijke maatregelen ter ondersteuning van de landbouw- en voedingssectoren die het zwaarst door de Covid-19-crisis zijn getroffen, heeft Spanje verzocht om de olijfoliesector op te nemen in de lijst van sectoren die in aanmerking komen voor een tijdelijke machtiging om af te wijken van bepaalde EU-mededingingsregels overeenkomstig artikel 222 van de gemeenschappelijke markt Organisatieverordening”, aldus de woordvoerder van de Commissie.

Artikel 222 van de GMO bepaalt dat de Commissie in perioden van ernstige marktonevenwichtigheden uitzonderlijke maatregelen kan nemen, waaronder het uit de markt nemen of gratis uitdelen van producten, promotieacties, steun voor particuliere opslag en tijdelijke productieplanning.

Bovendien heeft Spanje verzocht om wijziging van artikel 167 van de GMO-verordening, dat de invoering van handelsregels mogelijk maakt om de werking van de gemeenschappelijke markt voor wijn te verbeteren en te stabiliseren, zodat deze ook van toepassing is op de olijfoliesector, en gevraagd dat er meer geld wordt vrijgemaakt om de sector te ondersteunen.

"Spanje werkt eraan om het steunprogramma voor de wijnsector te gebruiken om hulp te bieden voor crisisdistillatie, particuliere opslag en groen oogsten, maar vraagt ​​om verhoging van de gemeenschapsgelden ”, aldus het ministerie.

Olive Oil Times Video-serie
advertentie

Gerelateerde artikelen

Feedback / suggesties