Europa lanceert initiatief om bestuivers te redden

De nieuw voorgestelde strategie heeft tot doel de achteruitgang van bestuivers te stoppen door een verbod op sommige pesticiden in te voeren en nieuwe landbouwmaatregelen door te voeren.
Door Paolo DeAndreis
4 februari 2023 18:04 UTC

Europese regelgevers hebben een nieuw initiatief gelanceerd dat de EU-strategieën zal actualiseren om de gestage achteruitgang van bestuivende insecten.

Volgens de Europese Commissie, bijen, vlinders en zweefvliegen behoren tot de snelst verdwijnende insecten op het continent.

Introductie van haar nieuwe initiatief, "Een nieuwe deal voor bestuivers”, erkende het bestuursorgaan van de EU het groeiende aantal Europese burgers en verenigingen dat waarschuwde voor het verlies van bestuivers en vroeg om "beslissende actie."

Zie ook:Rapport: Mediterrane agrarische biodiversiteit in gevaar

Het belangrijkste doel van het nieuwe voorstel is om de achteruitgang van bestuivers tegen het jaar 2030 om te keren.

Het initiatief steunt op drie hoofdpijlers. De eerste zal zich richten op de behoud soorten bestuivers, de identificatie van hun leefgebieden en de aanleg van ecologische corridors voor bestuivers.

Bestuiverbriefs-world-europe-lanceert-initiatief-om-bestuivers-olijfolie-tijden te redden

Een bestuiver is een organisme dat helpt bij de overdracht van stuifmeel van de mannelijke delen van een bloem naar de vrouwelijke delen, waardoor bevruchting en voortplanting in planten wordt vergemakkelijkt. Enkele veelvoorkomende voorbeelden van bestuivers zijn bijen, vlinders, motten, kolibries en vleermuizen.

De tweede pijler zal gericht zijn op het herstel van aangetaste habitats en het stimuleren van bestuivervriendelijke landbouw door middel van de Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Deze meerjarenstrategie van de EU beheert fondsen en vergoedt landbouwers die aan bepaalde milieunormen voldoen.

De derde pijler zal zich richten op het verminderen van de impact van pesticiden op bestuivers. De Commissie heeft voorbeelden gegeven van hoe deze pijler kan worden geïmplementeerd, zoals het opstellen van wettelijke vereisten voor het gebruik van geïntegreerde plaagbestrijdingsstrategieën in Europese landbouwactiviteiten.

Andere acties kunnen worden aangepakt "aanvullende testmethoden voor het bepalen van de toxiciteit van pesticiden voor bestuivers, inclusief subletale en chronische effecten.”

De Commissie haalde expliciet haar recente voorstel voor duurzaam gebruik van pesticiden aan. Die voorgestelde verordening zou het gebruik van pesticiden in de Europese Unie drastisch verminderen. Volgens de Commissie is de uitvoering ervan cruciaal voor het herstel van bestuivervriendelijke landbouwgrond.

Bovendien merkte de Europese Commissie op dat het nieuwe initiatief ook gericht zou zijn op leefgebieden herstellen voor bestuivers in steden.

Meer in het algemeen zal het nieuwe initiatief zich richten op "het aanpakken van de impact op bestuivers van klimaatverandering, invasieve uitheemse soorten en andere bedreigingen zoals biociden of lichtvervuiling.”

Om de achteruitgang van bestuivers te beoordelen en de oorzaken en gevolgen ervan te onderzoeken, merkte de Commissie op dat het voorgestelde initiatief de weg vrijmaakt voor meer onderzoek en nieuwe monitoringsystemen die de beoordeling van verliezen en het in kaart brengen van habitats kunnen verbeteren.

"De achteruitgang van bestuivers vormt een bedreiging voor zowel het menselijk welzijn als de natuur. Het verlies van bestuivers ondermijnt de landbouwproductiviteit op de lange termijn en verergert een trend die wordt beïnvloed door andere factoren, met name de huidige geopolitieke situatie met de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne”, merkte de Commissie op.

Bij de introductie van het nieuwe initiatief benadrukte de Commissie dat vier van de vijf Europese gewassen afhankelijk zijn van bestuivers. "De bijdrage ervan aan de landbouwproductie van de EU wordt geschat op minstens 5 miljard euro per jaar”, schreef de Commissie.

"De meeste essentiële voordelen die bestuivers bieden, blijven niet gekwantificeerd, zoals hun bijdrage daaraan voedingszekerheid en gezondheid, of om de gezondheid en veerkracht van ecosystemen te behouden door wilde planten te bestuiven”, aldus het document.

Hoewel de Commissie de Europese burgers vraagt ​​om samen te werken om het publieke bewustzijn te vergroten, zal de Commissie ook de lidstaten ondersteunen die nationale bestuivingsstrategieën definiëren in overeenstemming met het nieuwe initiatief.

De update van de regelgeving volgt op verschillende andere Europese strategieën voor de bescherming van bestuivers, zoals het EU Biodiversity Platform, dat maatregelen en doelen omvat gericht op de bescherming van bestuivers. De Commissie heeft het nieuwe initiatief ook opgenomen in de natuurherstelwet die afgelopen juni is gepresenteerd. Volgens die wet moeten nationale strategieën om bestuivers te beschermen worden opgenomen in de bredere nationale herstelplannen van elk land.advertentie

Gerelateerde artikelen