Belgische boer klaagt energiebedrijf aan wegens klimaatschade

Hugues Falys wil dat energiegigant TotalEnergies een deel van de schuld op zich neemt voor het droge en warme weer dat zijn vee- en landbouwbedrijf heeft getroffen.
Hugo Falys
Door Costas Vasilopoulos
1 april 2024 16:43 UTC

Boer Hugues Falys heeft juridische stappen ondernomen tegen het Franse olie- en gasbedrijf TotalEnergies, omdat hij beweert dat hij professionele schade heeft geleden als gevolg van de klimaatverstoring van het bedrijf.

Falys, een veehouder en graan- en groenteteler uit Henegouwen, een provincie van Wallonië en België, heeft betoogd dat TotalEnergies, een van de grootste CO2016-uitstotende bedrijven ter wereld, aansprakelijk moet worden gehouden voor een deel van de schade die zijn bedrijf heeft geleden door de slecht weer tussen 2022 en -.

Volgens zijn bewering hadden opeenvolgende droogtes in deze periode invloed op de voedergewassen die op zijn velden groeiden, waardoor hij hooi voor zijn dieren moest kopen en uiteindelijk minder vee moest bezitten.

Zie ook:Spaanse campagnevoerders lobbyen voor een verbod op glyfosaat nadat de EU er niet in is geslaagd consensus te bereiken

"Klimaatverandering heeft een tastbare impact op mijn werk en leven: opbrengstverliezen, extra werk en de stress die voortkomt uit het omgaan met een verstoorde oogstkalender”, zei Falys in een persbericht. "Mijn beroep is nauw verbonden met het klimaat. De klimaatverandering heeft de boeren de afgelopen jaren veel schade berokkend en ons onzeker gemaakt over de toekomst.”

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat een groot deel van Europa sinds 2018 in droogte verkeert, evenals de Midden-Europese landen aanzienlijk beïnvloed.

In België bekend als 'In de Farmer Case eist Falys compensatie voor de schade die aan zijn bedrijf is toegebracht en een gerechtelijk bevel voor het bedrijf om nieuwe investeringen in de exploitatieplannen voor fossiele brandstoffen stop te zetten. Greenpeace en twee andere niet-gouvernementele organisaties steunen zijn rechtszaak.

Reuters meldde dat dit de eerste klimaatveranderinggerelateerde rechtszaak tegen een multinational is in de kronieken van het Belgische recht.

De boer en zijn aanhangers hebben ook beweerd dat TotalEnergies zich sinds de jaren zeventig bewust is van de impact van zijn activiteiten op het klimaat, maar er bewust voor heeft gekozen af ​​te zien van maatregelen om schade aan zijn bedrijf te voorkomen.

TotalEnergies is de grootste oliedistributeur in België en de vijfde meest winstgevende ter wereld. Het exploiteert een olieraffinaderij en een petrochemische fabriek in Antwerpen.

Greenpeace heeft de Franse multinational opgenomen in de mondiale lijst van 21 energiebedrijven die samen verantwoordelijk zijn voor meer dan een derde van de mondiale uitstoot van broeikasgassen.

De Falys-rechtszaak komt een paar maanden nadat een rechtbank in Brussel oordeelde dat de Belgische regering verdere maatregelen moet nemen om de uitstoot van broeikasgassen in het land terug te dringen.

Meer specifiek heeft het Brusselse Hof van Beroep de regering bevolen om de uitstoot tegen 55 met minstens 2030 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Het Hof oordeelde ook dat het klimaatbeleid van het land de mensenrechten heeft geschonden.

Wetenschappers hebben echter betoogd dat België effectief moet bijdragen aan de mondiale doelstelling om de stijging van de mondiale temperaturen in stand te houden onder 1.5 °Cmoet het land zijn uitstoot van broeikasgassen tegen 61 met minstens 2030 procent verminderen.

De Wereld Meteorologische Organisatie heeft ook gewaarschuwd dat de opwarmingsdrempel van de mondiale temperatuur waarschijnlijk 1.5 °C zal bedragen tijdelijk overgestoken door 2027.

De zitting in de Falys-zaak zal medio april van dit jaar plaatsvinden bij de rechtbank.advertentie
advertentie

Gerelateerde artikelen