landbouw

Jun. 27, 2022

Pakistaanse regering lanceert programma voor landbouwontwikkeling

De nieuwe regering in Islamabad zal eerdere olijfteeltprojecten voortzetten als onderdeel van haar initiatief om de landbouwsector te moderniseren.

Jun. 22, 2022

De droogte in Noord-Italië wordt steeds erger

Boerenverenigingen schatten dat de gewasopbrengsten aanzienlijk zullen worden beïnvloed als lokale autoriteiten beperkingen opleggen aan de hoeveelheid water die beschikbaar is voor irrigatie.

Jun. 17, 2022

Italië investeert € 3 miljard om tegen 2027 een kwart landbouwgrond om te zetten in biologisch

De aankondiging kwam nadat een studie had vastgesteld dat biologische landbouw de productiekosten voor boeren kan verlagen.

advertentie

Jun. 17, 2022

Brussel wil ten minste € 53 miljard voor Europese landbouw in 2023

De financiering zal worden gebruikt om de gevolgen van de wereldwijde voedselzekerheidscrisis te verzachten, te investeren in duurzame landbouw en aantasting van het milieu te voorkomen.

Jun. 15, 2022

Wereldbank investeert bijna €30 miljard om wereldwijde voedselzekerheid te verbeteren

De wereldwijde ontwikkelingsbank zal investeren in het weerbaarder maken van voedselsystemen tegen klimaatextremen, ziekten, conflicten en handelsverstoringen.

Jun. 15, 2022

Italiaanse en Kroatische olijventelers testen nieuw koolstofkredietproject

Gedurende de driejarige looptijd van het project hebben 160 boeren met een oppervlakte van 1,877 hectare de uitstoot van 6,500 ton broeikasgassen vastgelegd.

advertentie

Mei. 25, 2022

Franse boeren voelen gevolgen van verslechterende droogte

Een gebrek aan regenval in de afgelopen herfst en winter in combinatie met een lage bodemvochtigheid en lage waterstanden betekent dat in Zuid-Frankrijk al waterbeperkingen worden toegepast.

Mei. 20, 2022

Verslechtering van de droogte voorspeld in Zuid- en Centraal-Europa

Waterstress heeft de verwachte oogstopbrengsten in de winter in Italië en Spanje al verlaagd. Uitzonderlijk droge omstandigheden zullen naar verwachting de komende maanden aanhouden.

Mei. 16, 2022

Recordhitte en droogte in Pakistan bedreigen gewassen en olijventeelt

De ongekende hittegolf heeft ook geleid tot gletsjervloeden en stroomuitval. Verdere temperatuurstijgingen worden verwacht.

Mei. 11, 2022

Syngenta CEO: Oekraïne-crisis vraagt ​​om verschuiving van biologische landbouw

Erik Fyrwald waarschuwde dat focus op het volgen van biologische landbouwprotocollen in plaats van duurzame praktijken de wereldwijde voedselonzekerheid zal verergeren.

Mei. 9, 2022

NASA-klimaatwetenschapper wint Wereldvoedselprijs

Cynthia Rosenzweig was een van de allereerste onderzoekers die de verbanden tussen klimaatverandering en landbouwproductie onderzocht.

Mei. 1, 2022

Studie: meerjarige droogtes zullen deze eeuw een aanzienlijke impact hebben op de Europese landbouw 

In de afgelopen 250 jaar zijn de droogtes in heel Europa steeds erger geworden. Een nieuwe studie wees uit dat langdurige droogte ernstiger kan worden dan oorspronkelijk werd geschat.

April 28, 2022

De aanhoudende droogte in Chili leidt tot waterrantsoenering in Santiago

Zes miljoen inwoners van de hoofdstad voelen de tastbare effecten van de 12-jarige droogte. In de rest van het land gaat het niet veel beter.

advertentie

Januari 7, 2022

Andalusische functionarissen bekritiseren het verlies van financiering voor boeren in de voorgestelde Ag. Het beleid

De regionale minister van Landbouw van Andalusië waarschuwde dat het huidige gemeenschappelijk landbouwvoorstel in Spanje ertoe zou leiden dat 53 procent van de boeren geld zou verliezen.

December 22, 2021

EU zet stappen om van ontbossing afgeleide invoer, waaronder wat palmolie, te blokkeren

Een nieuw voorstel van de Europese Commissie heeft tot doel de invoer van grondstoffen die verband houden met ontbossing aanzienlijk terug te dringen, met name in Brazilië, Indonesië en Maleisië.

December 22, 2021

Wereldwijde landbouw verliest miljarden werkuren aan warmte, zegt onderzoek

Nieuw onderzoek toont aan dat er wereldwijd miljarden werkuren verloren zijn gegaan door extreme hitte. De trend zal de komende decennia versnellen naarmate de planeet opwarmt.

December 20, 2021

La Niña is terug en brengt regen en droogte voor het tweede jaar op rij

De Wereld Meteorologische Organisatie voorspelt dat La Niña zal resulteren in koeler, natter weer in Australië. Californië, Europa en Zuid-Amerika zullen veel warmer, droger weer ervaren.

December 8, 2021

Calif. Olijfboeren moeten hun regering de schuld geven van het onvermogen om te concurreren met Spanje, niet de EU

Uncle Sam betaalde Amerikaanse boeren een recordbedrag van $ 46.5 miljard in 2020. Olijfboeren in Californië liepen mis.

December 6, 2021

Europees Parlement keurt hervorming van het GLB goed te midden van sterke oppositie

Voorstanders van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid zeiden dat het de fondsen eerlijker zal verdelen onder kleine boeren. Volgens tegenstanders doet het te weinig aan klimaatverandering.

November 29, 2021

De landbouwproductie in Europa is in 2020 licht gedaald

Uit een Eurostat-rapport bleek dat de productiekosten stijgen, terwijl het inkomen uit de landbouw in verschillende EU-landen daalde.

November 8, 2021

Atmosferische uitstoot van broeikasgassen bereikt recordniveaus, waarschuwt rapport

Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie blijven de hoeveelheden broeikasgassen in de atmosfeer groeien. Ook de landbouwemissies nemen toe.

Meer
advertentie