landbouw

September 25, 2023

EU-chef belooft strategische dialoog met boeren

Ondanks de belofte wijzen analisten erop dat Ursula von der Leyen in haar toespraak geen duidelijke intentie heeft uitgesproken om de initiatieven van de EU op het gebied van duurzaamheid en klimaatneutraliteit een impuls te geven.

September 15, 2023

Effectieve microben gebruiken om de biologische olijvenoogst in Nieuw-Zeeland te vergroten

Ross Vintiner, bekroonde biodynamische olijvenboer in Nieuw-Zeeland, gelooft dat microben de toekomst van de landbouw zijn.

September 7, 2023

Beter bodembeheer kan olijfboomgaarden in de Middellandse Zee redden

Het voelt alsof de klimaatverandering is aangebroken en de olijfolie-industrie misschien wel als eerste in de vuurlinie staat. Gelukkig weten we al wat we moeten doen.

Augustus 15, 2023

Boerderijen met natuurlijke beperkingen spelen een sleutelrol in de Europese landbouw

Landbouwbedrijven die met natuurlijke uitdagingen te maken hebben, zijn minder winstgevend dan conventionele, maar spelen een cruciale rol in de biodiversiteit en het behoud van het landschap.

Jul. 25, 2023

Moessonseizoen klaar om verwoesting te veroorzaken voor boeren in Pakistan

Historisch gezien bood het moessonseizoen de Pakistaanse boeren een broodnodige uitstel van de typisch hete en droge omstandigheden. Deze keer niet.

Jul. 5, 2023

Onderzoekers in Andalusië ontwikkelen AI-tool om irrigatie-efficiëntie te verbeteren

Met behulp van klimaatgegevens en krachtige neurale netwerken hebben onderzoekers een tool ontwikkeld waarmee boeren een week van tevoren de irrigatiebehoefte kunnen bepalen.

Februari 16, 2023

Rapport: Klimaat, aantasting van het milieu bedreigen de Europese voedselzekerheid

Hoewel er in Europa geen onmiddellijke bedreiging voor de voedselzekerheid bestaat, constateert het rapport dat veel verschillende factoren de voedselproductie beïnvloeden en de beschikbaarheid van voedsel kunnen verstoren.

Februari 6, 2023

Kleine boerderijen in Spanje vrijgesteld van verbod op het verbranden van landbouwafval

Spaanse regeringsfunctionarissen kondigden uitzonderingen aan op de verbrandingsverboden in nationale regelgeving en het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU.

Januari 30, 2023

Andalusische landbouwgrond wordt vanuit de ruimte gemonitord

Een nanosatelliet zal lokale boeren gegevens opleveren over het effect van de landbouw op het regionale milieu.

November 30, 2022

Nieuwe tool meet bodem-atmosfeer-interacties om landbouwpraktijken te optimaliseren

Het in kaart brengen van de overdracht van bodemwarmte kan helpen bij het bepalen van optimale landbeheerpraktijken en geschikte gewassen om te planten als het klimaat verandert.

November 22, 2022

Multinationale voedselproducenten roepen op tot snelle verandering in landbouwpraktijken

Enkele van 's werelds grootste voedselproducenten en agribusinesses zeiden dat een verschuiving naar regeneratieve landbouw noodzakelijk is om de gevolgen van klimaatverandering te verzachten.

November 17, 2022

Temperaturen stijgen sneller in Europa dan waar dan ook, rapport vondsten

De stijging van de jaarlijkse gemiddelde temperatuur vormt een steeds groter probleem voor de landbouw, de gezondheid en de economie op het hele continent, concludeert een nieuw rapport.

November 14, 2022

EU kondigt maatregelen aan om de aanvoer van kunstmest en lagere kosten te waarborgen

De plannen van de Commissie omvatten onder meer het uitsluiten van producenten van meststoffen van de rantsoenering van aardgas, financiële steun aan boeren en de liberalisering van de internationale handel in meststoffen.

Jul. 25, 2022

Europese Commissie stelt voor om tarieven op meststoffen af ​​te schaffen

Inflatie, problemen met de toeleveringsketen en de Russische invasie van Oekraïne hebben geleid tot torenhoge ammoniakprijzen en stijgende ureumprijzen, waardoor de EU gedwongen is in te grijpen.

Jul. 18, 2022

Spanje lanceert een nieuwe strategie tegen woestijnvorming

Woestijnvorming in 's werelds grootste olijfolieproducerende land wordt aangewakkerd door de aanhoudende droogte en slechte landbeheerpraktijken.

Jul. 11, 2022

Rapport: Mediterrane agrarische biodiversiteit in gevaar

Het Agrobiodiversity Index Report 2021 laat zien dat diversiteit de sleutel is tot het overleven van MedDiet in een wereld die steeds meer wordt gedomineerd door monoculturen en geeft aanbevelingen.

Jun. 27, 2022

Pakistaanse regering lanceert programma voor landbouwontwikkeling

De nieuwe regering in Islamabad zal eerdere olijfteeltprojecten voortzetten als onderdeel van haar initiatief om de landbouwsector te moderniseren.

Jun. 22, 2022

De droogte in Noord-Italië wordt steeds erger

Boerenverenigingen schatten dat de gewasopbrengsten aanzienlijk zullen worden beïnvloed als lokale autoriteiten beperkingen opleggen aan de hoeveelheid water die beschikbaar is voor irrigatie.

Jun. 17, 2022

Italië investeert € 3 miljard om tegen 2027 een kwart landbouwgrond om te zetten in biologisch

De aankondiging kwam nadat een studie had vastgesteld dat biologische landbouw de productiekosten voor boeren kan verlagen.

Jun. 17, 2022

Brussel wil ten minste € 53 miljard voor Europese landbouw in 2023

De financiering zal worden gebruikt om de gevolgen van de wereldwijde voedselzekerheidscrisis te verzachten, te investeren in duurzame landbouw en aantasting van het milieu te voorkomen.

Jun. 15, 2022

Wereldbank investeert bijna €30 miljard om wereldwijde voedselzekerheid te verbeteren

De wereldwijde ontwikkelingsbank zal investeren in het weerbaarder maken van voedselsystemen tegen klimaatextremen, ziekten, conflicten en handelsverstoringen.

Meer