Europa neemt controversiële maatregel om de natuur te herstellen

De nieuwe wet, die met een flinterdunne marge is goedgekeurd, verplicht de lidstaten maatregelen te nemen om tegen 2030 twintig procent van land en zee te herstellen.

Aval en Naald van Etretat, Normandië, Frankrijk
Door Costas Vasilopoulos
17 augustus 2023 14:15 UTC
432
Aval en Naald van Etretat, Normandië, Frankrijk

Het Europees Parlement heeft marginaal ingestemd met een omstreden wetsvoorstel van de Europese Commissie om de natuur in haar lidstaten te herstellen en te beschermen.

In wat een hevige strijd is geweest tussen rechtse en linkse politieke groeperingen in het Europees Parlement, kreeg de nieuwe wetgeving 336 parlementaire stemmen voor en 300 tegen, terwijl 13 leden van het parlement (MEP's) zich van stemming onthielden.

Het 'Natuurherstelwet' is een kernpijler van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030, een reeks aanbevelingen gericht op het herstel van Europa's aangetaste ecosystemen.

Zie ook:Van boer tot bord-strategie onder vuur in de aanloop naar de Europese verkiezingen in 2024

Volgens de commissie verkeert meer dan 80 procent van de habitats in Europa in slechte staat. De commissie merkte ook op dat elke euro die in herstel wordt geïnvesteerd, tussen de € 8 en € 38 aan ecosysteemdiensten zou opleveren.

Onder het nieuwe wetsvoorstel, gekenmerkt door de commissie als "de eerste continentbrede, alomvattende wet in zijn soort”, moeten de EU-lidstaten invoeren maatregelen om de natuur te herstellen op ten minste 20 procent van hun land en zee tegen 2030.

Bovendien moeten de maatregelen tegen 2050 worden uitgebreid tot alle ecosystemen die moeten worden hersteld.

Een dag voor de stemming demonstreerden honderden boeren voor het Europees Parlement en riepen de EP-leden op om de nieuwe wet te verwerpen. Aan de andere kant drongen klimaatactivisten, waaronder Greta Thunberg, er bij de EP-leden op aan om de wet goed te keuren.

briefs-business-europa-europa-past-controversiële-maatregel-om-de-natuur-olijfolie-tijden te herstellen

Stemming voor de natuurherstelwet (Europees Parlement)

De commissies Visserij en Landbouw van het Europees Parlement hadden het wetsvoorstel eerder verworpen. Tegelijkertijd slaagde het er niet in de vereiste meerderheid in de milieucommissie te krijgen om vooruitgang te boeken.

Als gevolg hiervan werd de wetgeving volgens de standaardprocedure doorgestuurd naar de plenaire stemming van het parlement met de aanbeveling om te worden geschrapt. Het kreeg echter de goedkeuring van de meerderheid van de leden van het Europees Parlement.

"Het is een enorme sociale overwinning', zei César Luena, een centrumlinkse afgevaardigde uit Spanje die verantwoordelijk is voor het voorstel. "Dit is een wet namens de natuur. Het is geen wet tegen wie dan ook.”

Het nieuwe wetsvoorstel stuitte op sterke tegenstand van de rechtse fracties van het Europees Parlement, zoals de centrumrechtse Europese Volkspartij (EVP), de grootste wetgeversgroep van het Europees Parlement, en de extreemrechtse Identiteit en Democratie-fractie.

"Minder land voor boeren, minder zee voor vissers, minder bedrijvigheid voor bedrijven en minder Europese producten en banen voor onze burgers”, zegt Rosanna Conte, een Italiaans EP-lid van de groep Identiteit en Democratie. "Dit zijn de zware repercussies van de voorstellen in een verordening die doordrongen is van ideologie en contraproductief is voor de natuur zelf.”

Het rechtse front van het parlement liep echter scheuren op, waarbij sommige EVP-leden zich losmaakten van het standpunt van de groep om de voorgestelde verordening te steunen.

"Ik kan niet met een goed geweten en te goeder trouw tegen deze wet stemmen”, zei Frances Fitzgerald, een Iers EP-lid en vicevoorzitter van de EVP. "We moeten een constructieve benadering hebben.”

Het Europees Parlement stemde uiteindelijk in met een afgezwakte versie van de oorspronkelijke wet, met amendementen om het herstel van Europese veengebieden ongedaan te maken en de toepassing van de wet uit te stellen totdat er een officiële beoordeling van de Europese voedselzekerheid is uitgevoerd.

Landbouwlobby Copa-Cogeca zei dat de wet gehandhaafd bleef "fundamenteel slecht voorbereid, heeft geen budget en zal onuitvoerbaar blijven voor boeren en boseigenaren.”

Internationale milieuorganisaties verwelkomden de nieuwe verordening als een belangrijke stap in de richting van de bescherming van de Europese natuur.

"Deze stemming laat zien dat er nog steeds hoop is om te herstellen en te laten groeien wat er nog over is”, zegt Špela Bandelj, Greenpeace's projectmanager biodiversiteit in Midden- en Oost-Europa. "als een ander ongekende hittegolf houdt Europa in zijn greep, is het duidelijk dat we de natuur aan onze kant nodig hebben om de klimaatcrisis te overleven en de voedselvoorziening veilig te stellen.”

Vervolgens zal het parlement met de lidstaten onderhandelen om de bepalingen van de verordening eruit te halen en de tekst af te ronden.

Nadat de verordening in werking is getreden, wordt van de EU-landen verwacht dat zij binnen twee jaar nationale herstelplannen bij de Commissie indienen.deel dit artikel

advertentie
advertentie

Gerelateerde artikelen