`Europa versterkt de regels ter bescherming van BOB- en BGA-producten - Olive Oil Times

Europa versterkt de regels ter bescherming van BOB- en BGA-producten

Door Costas Vasilopoulos
9 november 2023 15:22 UTC

Het Europees Parlement en de Raad, de medewetgevers van de Europese Unie, zijn overeengekomen te werken aan een nieuwe verordening die de regels voor de registratie en bescherming van geografische aanduidingen (GA’s) voor wijnen, gedistilleerde dranken en landbouwproducten, waaronder extra vergine olijfolie en tafelolijven.

De Europese Commissie, de uitvoerende macht van de EU, heeft het proces in gang gezet nadat vorig jaar uit een evaluatie bleek dat de bestaande procedures en wettelijke vereisten voor het certificeren van voedselproducten van Europese producenten als geografische aanduidingen tijdrovend zijn en geen flexibiliteit en een hoog beschermingsniveau bieden.

"Geografische aanduidingen vertegenwoordigen een van onze grote succesverhalen op het gebied van de landbouw en voeding in de EU”, aldus Janusz Wojciechowski, de EU-commissaris voor landbouw, in een commentaar op het voorlopige akkoord tussen de twee wetgevende organen.

Zie ook:Europa keurt BOB goed voor Memecik uit Aydın, Turkije

"Ze behouden ons unieke erfgoed en onze tradities en ondersteunen de werkgelegenheid op het platteland: de waarde van een product met een beschermde naam is gemiddeld het dubbele van die van vergelijkbare producten zonder certificering”, voegde hij eraan toe. "Het versterken van ons GI-systeem zal al onze producenten en regio’s ten goede komen.”

De nieuwe maatregelen omvatten onder meer het versterken van producentengroeperingen door hen meer rechten en erkenning te geven, het beperken van de tijd die nodig is om nieuwe aanvragen voor geografische registratie te onderzoeken tot zes maanden en het verbeteren van de bescherming van geografische aanduidingen die als ingrediënten en online worden gebruikt.

Een praktische gids over de bescherming van geografische aanduidingen op internet, die dit jaar door de Association of European Regions of Origin Products (AREPO) werd gepubliceerd, benadrukte het gebrek aan adequate bescherming van geografische aanduidingen op het World Wide Web.

De gids merkte bijvoorbeeld op dat de toewijzing van domeinnamen door ICANN, de Amerikaanse non-profitorganisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van het mondiale domeinnaamsysteem, in wezen een los proces is dat ruimte laat voor misbruik van de Europese GI-productnamen.

"Het internet lijkt tegenwoordig de belangrijkste motor van economische ontwikkeling te zijn voor alle spelers in de landbouwwereld, vooral in de GI-sectoren”, schreven de auteurs van de gids. "Niettemin is het internet ook een plaats van blootstelling aan nieuwe risico’s die goed moeten worden geïdentificeerd om ons ertegen te beschermen en te voorkomen dat GI’s, hun imago en hun reputatie in gevaar worden gebracht.”

Zodra de nieuwe verordening van kracht wordt, moeten de EU-lidstaten administratieve en gerechtelijke maatregelen nemen om het illegale gebruik van GI-voedselproductnamen online te voorkomen of te stoppen.

Verwacht wordt dat de nieuwe wetgeving ook nieuwe eisen zal implementeren om de duurzaamheid van het milieu en het dierenwelzijn in de voedselproductie in de EU-lidstaten verder te bevorderen.

De geografische aanduidingen van de EU omvatten de Beschermde geografische aanduiding (BGA) en Beschermde oorsprongsbenamingen (BOB)-programma's, die tot doel hebben de kwaliteit, kenmerken en reputatie van landbouw- en andere voedingsproducten die verband houden met natuurlijke en menselijke factoren in specifieke Europese regio's te certificeren.

Ze stellen de Europese consumenten ook in staat kwaliteitsproducten te onderscheiden en producenten kunnen hun producten beter op de markt brengen.

Er zijn ruim 3,500 Europese producten met een BGA- of BOB-certificering. Daarentegen worden in de EU ruim 1,500 geografische aanduidingen wereldwijd beschermd tegen imitatie en namaak via bilaterale handelsovereenkomsten.

In financiële termen vertegenwoordigen voedselproducten die worden beschermd door het EU-systeem voor geografische aanduidingen (GI's) een verkoopwaarde van ongeveer € 80 miljard jaarlijks.advertentie
advertentie

Gerelateerde artikelen