Een jaar nadat de EU belastingvrije Tunesische invoer toestaat, garanderen Italiaanse producenten strikte controles

Assitol dringt aan op transparantie om de bezorgdheid over de belastingvrije Tunesische invoer weg te nemen, terwijl het de uitbreiding van het geautomatiseerde toezicht voorstelt en de nieuwe handelsorganisatie ondersteunt om meer productgaranties te garanderen.

Angelo Cremonini
Door Ylenia Granitto
16 maart 2017 10:01 UTC
0
Angelo Cremonini

Op basis van een overeenkomst een jaar geleden ondertekend met als doel de Tunesische economie te ondersteunen na terroristische aanslagen, heeft de Europese Unie tot dusver 7,000 ton olijfolie geïmporteerd uit het Noord-Afrikaanse land, volgens het laatste monitoringrapport van de Europese Commissie over de impact van de maatregel die staat de invoer van 35,000 ton per jaar toe zonder invoerrechten tot eind 2017.

Het niveau van toezicht op de toeleveringsketen van olijfolie is zeer hoog.- Angelo Cremonini, voorzitter van de Olive Oil Group van Assitol

In de praktijk heeft de actie niet geleid tot een overstroming van de Europese markt met buitenlandse olijfolie, waar veel operators bang voor waren aanvankelijk.

"Italië moet olijfolie importeren uit andere EU-landen om aan de vraag van de markt te voldoen”, aldus de voorzitter van de olijfoliegroep van de Italiaanse vereniging. Assitol, vertelde Angelo Cremonini aan Olive Oil Times.

"Slechts 10 procent van de invoer komt uit niet-Europese landen, waaronder Tunesië. Toch is het belangrijk eraan te herinneren dat ons land kan rekenen op de nationale landbouwinformatiesysteem (SIAN), die ook de traceerbaarheid van wijn garandeert”, aldus Cremonini.

De SIAN bewaakt in feite alle levensfasen van het product, die zijn gedocumenteerd in de voorraadadministratie van bedrijven en elektronisch verifieerbaar door de regelgevende instanties van de sector, van de fabriek tot de handelaar van bulkproducten. Dankzij dit elektronische netwerk hebben de gerechtelijke autoriteiten verschillende pogingen tot vervalsing kunnen ontdekken en blokkeren.

"In de afgelopen twee jaar heeft de SIAN ons in staat gesteld om de zogenaamde 'papier-oliefraude', namelijk die op basis van valse documentatie', zei Cremonini. "Bovendien geeft het geautomatiseerde systeem de precieze omvang van de olijfolieproductie weer, wat een fundamenteel instrument is bij het voorkomen van mogelijke oplichting.”

Op basis hiervan heeft de Italiaanse vereniging van de olijfolie-industrie de EU voorgesteld om de verplichting om het SIAN-systeem in de hele Gemeenschap toe te passen, uit te breiden. Assitol lanceerde de discussie binnen de Internationale Olijfraad en stelde Spanje open voor het voorstel; desalniettemin bevindt het debat over een dergelijke complexe kwestie zich in een vroeg stadium.

De voorzitter van de vereniging wees erop dat in Italië negen controleorganen toezicht houden op de productie van olijfolie: de Centrale Inspectie voor de bescherming van de kwaliteit en fraudepreventie van voedingsproducten (ICQRF); het voormalige Staatsbosbeheer, nu opgegaan in de Carabinieri; de Anti-vervalsing en Gezondheid Unit (NAS) en de Anti-fraude Unit (NAC) van de Carabinieri; de financiële politie; het douaneagentschap; de lokale gezondheidsautoriteiten (ASL); de regionale agentschappen voor milieubescherming (ARPA) en de laboratoria voor de volksgezondheid (LSP).

Bovendien hebben (de meeste) olijfoliebedrijven interne protocollen om echte en veilige producten aan te bieden: in principe worden er in alle stadia strikte controles uitgevoerd. "Er worden tienduizenden olijfoliemonsters geanalyseerd”, merkte Cremonini op. "De controles zijn niet beperkt tot chemische, fysische en sensorische analyses die wettelijk verplicht zijn, maar omvatten ook aanvullende analyses om de kwaliteit en zuiverheidsindex van elk monster te beoordelen. "

"We kunnen nog steeds verbeteren', meende Cremonini. "Het niveau van toezicht op de toeleveringsketen van olijfolie is echter zeer hoog. Ook steunen we ten zeerste de nieuwe inter-trade organisatie 'Italian Olive Oil Chain' (FOOI) die als doel heeft de industrie, de verenigingen van producentenorganisaties en de markt- en verwerkingsgroepen, waaronder Assitol, Aipo, Cno, Unapol, Unasco, Unaprol, Federolio, Aifo en Assofrantoi, met elkaar te verbinden."

"Ons doel is om steeds nauwer samen te werken met de toezichthoudende instanties, met als doel de resterende kritieke problemen in de strijd tegen fraude op te lossen”, besloot hij.


advertentie
advertentie

Gerelateerde artikelen